Xô viết

Xem 1-20 trên 1104 kết quả Xô viết
 • - Xô Viết Nghệ-Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1931. - Nhân dân một số địa phương ở Nghệ-Tĩnh đã đấu tranh giành quyền làm chủ thôn xã, xây dựng cuộc sống mới, văn minh, tiến bộ.

  pdf6p fordec 20-07-2010 105 23   Download

 • Mời quý thầy cô giáo tham khảo bộ sưu tập “Xô Viết Nghệ Tĩnh" để có thêm tư liệu thiết kế bài giảng phục vụ cho công việc giảng dạy của mình. Bài học giúp cho học sinh nắm được Xô viết Nghệ –Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1931. Nhân dân một số địa phương ở Nghệ –Tĩnh đã đấu tranh giành quyền làm chủ thôn xã, xây dựng cuộc sống mới, văn minh, tiến bộ.

  ppt29p quanvuong01 25-03-2014 83 15   Download

 • Mục tiêu bài học “Xô Viết Nghệ Tĩnh" giúp cho học sinh nắm được những kiến thức về phong trào Xô Viết và kể lại được cuộc biểu tình ngày 12-9- 1930 ở Nghệ An. Ngày 12-9-1930 hàng vạn nông các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn với cờ đỏ búa liềm và các khẩu hiệu cách mạng kéo về thành phố Vinh. Thực dân Pháp cho binh lính đàn áp, chúng cho máy bay ném bom đoàn biểu tình. Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng ở Nghệ Tĩnh.

  doc6p nhunhu1212 23-03-2014 83 12   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Văn học Việt Nam tiếp nhận Văn học Xô Viết giới thiệu tới các bạn những nội dung về Văn học Xô Viết với công chúng Việt Nam; Văn học Việt Nam tiếp nhận Văn học Xô Viết trên bình diện mô hình tổ chức và lý luận Văn học; dấu ấn của Văn học Xô Viết trong sáng tác Văn học Việt Nam.

  pdf163p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 26 8   Download

 • 12/6/1991: Xô viết Nga do Yeltsin đứng đầu tuyên bố chủ quyền 8/12/1991: Hội nghị Bolovets tuyên bố thành lập SNG 25/12/1991: Gorbachov tuyên bố từ chức 30/12/1991: Hạ cờ Liên Xô khỏi nóc điện Kremlin Hậu quả của sự sụp đổ của Xô viết

  ppt33p chaen_12 10-12-2013 31 5   Download

 • Phần 1 Giáo trình tóm tắt bài giảng Văn học Xô Viết gồm nội dung các bài học: Bài 1 - Văn học Nga những năm 90 (thế kỷ XIX đến 1917), bài 2 - Văn học Nga những năm 20, bài 3 - Quan niệm về con người trong văn học của M. Gorki.

  pdf28p lalala8 23-12-2015 28 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Văn học: Ảnh hưởng của văn học Xô Viết đối với việc xây dựng hình tượng “con người mới” trong văn xuôi Việt Nam 1945 – 1975 được nghiên cứu với mục đích: Nhận chân giá trị của một hình tượng văn học.

  pdf91p duongngocthe90 31-08-2016 23 5   Download

 • Phần 2 Giáo trình tóm tắt bài giảng Văn học Xô Viết gồm nội dung các bài học: Bài 4 - Vlađimia Mai a Kovski (1893 – 1930), bài 5 - Boris Pasternak (1890 – 1960), bài 6 - Mikhain Aphanaxiêvits Bungacốp và tác phẩm nghệ nhân và Margaríta.

  pdf30p lalala8 23-12-2015 19 4   Download

 • Ebook "Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh" là một cuốn hồi ký trình bày về sứ mệnh giải phóng của Quân đội Liên xô ở châu Âu, nhắc đến sự đóng góp vô giá của các Lực lượng vũ trang Liên Xô vào công cuộc giải phóng các dân tộc châu Âu khỏi chủ nghĩa phát-xít.

  pdf224p roongkloi00 07-09-2017 133 3   Download

 • Ebook "Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh" là một cuốn hồi ký trình bày về sứ mệnh giải phóng của Quân đội Liên xô ở châu Âu, nhắc đến sự đóng góp vô giá của các Lực lượng vũ trang Liên Xô vào công cuộc giải phóng các dân tộc châu Âu khỏi chủ nghĩa phát-xít.

  pdf186p roongkloi00 07-09-2017 4 3   Download

 • Khoa học xã hội học xuất phát từ việc tính tới sự biến đổi xảy ra trong việc phát triễn xã hội đã giải quyết một loạt vấn đề với việc nghiên cứu sự biến đổi cơ cấu xã hội của xã hội, xã hội chủ nghĩa.

  pdf7p thuythuy1702 09-04-2016 18 1   Download

 • 3.2.1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. 1931, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. 1936 - 1939, phong trào đấu tranh đòi dân chủ công khai. 2.9.1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. 1946 toàn quốc...

  doc2p phanvinh3 14-04-2011 154 28   Download

 • Xô viết Nghệ Tĩnh là tên gọi cho phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh trong năm 1930-1931, với sự hình thành của các xã bộ nông - Là chính quyền của tổ chức Nông hội, dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng thay cho chính quyền thực dân Pháp và phong kiến, tay sai ở hầu khắp các huyện trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Phong trào 1930 -1931 nức tiếng cho đến tận ngày nay, khi mọi người dân Việt Nam đều thuộc lòng những...

  pdf6p tam_xuan 25-02-2012 95 26   Download

 • Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3-2-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời đề tựa cho Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh: "Năm 1930 - 1931, khi Đảng ta mới ra đời, một phong trào lớn mạnh đã dâng lên trong cả nước, mà đỉnh cao nhất là Xô viết Nghệ Tĩnh…"(1). Xô viết Nghệ Tĩnh là một trong những sự kiện lịch sử oanh liệt của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Để làm nên sự kiện lịch sử oanh liệt ấy, giai cấp công nhân Nghệ An với tư cách vừa...

  pdf5p tam_xuan 25-02-2012 59 19   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu cảu đề tài là dựng lại có hệ thống, những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong 3 thời kỳ tại Liên Xô: 1923 – 1924, 1927, 1934 – 1938; phân tích lý giải vai trò, ý nghĩa những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong quan hệ với Quốc tế Cộng sản, với Liên Xô và những người cộng sản Xô Viết, với Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào cách mạng Việt Nam; phân tích tác dụng to lớn của những hoạt động, trưởng thành của Nguyễn Ái Quố...

  pdf143p tsmttc_009 27-07-2015 54 12   Download

 • Nội dung bài viết "Đảng Cộng sản Liên Xô và vấn đề nghiên cứu xã hội học" trình bày khái quát những thành tựu mà ngành Xã hội học Xô Viết đã đạt được trong hai mươi năm gần đây đồng thời vạch ra những thiếu sót cần phải khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thuyhuynh02 02-03-2016 14 1   Download

 • Việc đạt tới trạng thái mới về bản chất của chủ nghĩa xã hội Xô-viết trên cơ sở đẩy nhanh sự phát triển kinh tế, xã hội biến đổi về căn bản tát cả các mặt của đời sống xã hội đang đặt ra trước các mặt khoa học xã hội những nhiệm vụ quan trọng và phức tạp.

  pdf14p thuythuy1702 09-04-2016 24 1   Download

 • MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ TRANG BỊ CỦA LỰC LƯỢNG DQTV VÀ TRANG PHỤC, SAO, MŨ, PHÙ HIỆU CỦA LỰC LƯỢNG DQTV I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Trong những năm 1930 - 1931, trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh đã xuất hiện các đội Tự vệ đỏ, đó là mầm mống của các lực lượng vũ trang cách mạng sau này của nhân dân ta. Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng được tổ chức tại Ma Cao (Trung Quốc) đã thông qua “Nghị quyết về Đội tự vệ”....

  pdf5p hatmitxinhtuoi 04-02-2010 559 135   Download

 • Việt Nam là một nước đang phát triển với dân số đông, trong hơn 30 năm qua đang phải phục hồi khỏi sự tàn phá của chiến tranh, sự mất mát chỗ dựa về tài chính sau khi Liên bang Xô viết tan rã và sự cứng nhắc của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Sau nhiều năm với các cuộc chiến tranh kéo dài, trong hoàn cảnh bị cô lập về chính trị và trì trệ về kinh tế, Việt Nam đang nhanh chóng hòa mình vào dòng chảy chung của kinh tế và chính trị thế...

  doc32p quocthcs 25-05-2013 211 79   Download

 • Chương 9 Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Chủ nghĩa xã hội hiện thực, sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó, triển vọng của chủ nghĩa xã hội.

  pdf14p thanhthienhoang23 13-05-2014 154 62   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản