» 

Xói Mòn đất

 • Khái quát về xói mòn đất

  Xói mòn đất là sự mang đi lớp đất mặt do nước chảy, tuyết hoặc các tác nhân địa chất khác bao gồm cả các quá trình sạt lở do trọng lực (Rattan Lal, 1990) xói mòn đất là một quá trình tự nhiên xói mòn đất trở nên nghiêm trọng khi lượng đất mất gia tăng biến đổi khí hậu toàn cầu và quá trình sử dung đất không hợp lý sẽ làm gai tăng xói mòn đất

  pdf 7p peheo_1 13-08-2012 251 100

 • Luận văn : Đánh giá tính rủi ro về xói mòn đất tiềm ẩn và định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất vùng Lâm Đồng

  Xói mòn là một tiến trình được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố gây nên tình trạng thoái hóa đất. Để có thể đánh giá chính xác các nguyên nhân chính thức thúc đẩy tiến trình này, nghiên cứu tập trùng vào đối tượng chính là đặc tính đất và các tác nhân có liên quan với tiến trình xói mòn đất như thảm thực vật, vũ lượng. địa hình, kỹ thuật canh tác .

  pdf 0p hoangliensonnhi 22-07-2013 51 11

 • ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT ĐỒI GÒ HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ THỌ

  Trong nghiên cứu này, bản đồ xói mòn đất vùng đồi gò huyện Tam Nông được xây dựng bằng phương pháp viễn thám và GIS dựa trên công thức của phương trình mất đất phổ dụng biến đổi RUSLE, gồm có 5 bản đồ hệ số: bản đồ hệ số che phủ đất (C); bản đồ hệ số xói mòn do mưa (R); bản đồ hệ số kháng xói của đất (K); bản đồ hệ số xói mòn của địa hình (LS) và bản đồ...

  pdf 12p leon_1 05-08-2013 26 8

 • Báo cáo : Đánh giá khả năng xói mòn đất ở huyện ĐakRong, tỉnh Quảng Trị mô hình RMMF

  Đakrông là một huyện miền núi tỉnh Quảng Trị có địa hình phân hóa phức tạp; lượng mưa lớn và tập trung; thảm phủ thực vật đang nghèo dần đi do khai thác rừng và tập quán đốt nương làm rẫy của người dân trong khu vực. Do đó, khả năng đất bị xói mòn xảy ra là rất lớn, tác giả đã sử dụng mô hình RMMF để tính toán khả năng xói mòn đất.

  pdf 12p sunshine_9 24-07-2013 14 2

 • ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XA TRONG NGHIÊN CỨU XÓI MÒN ĐẤT

  Các nhà khoa học đã áp dụng nhiều biện pháp để nghiên cứu thực trạng xói mòn đất. Tuy nhiên, những biện pháp đã áp dụng khá phức tạp như vận dụng phương trình FOUNIER, WISCHMEIER, ELLWELL, chủ yếu dựa vào tính toán ảnh hưởng của nhiều yếu tố Tcs động, trên nền ô thửa nhỏ (25m x 4m); đất hoàn toàn đồng nhất về địa hình trong mối quan hệ với độ dốc (S), loại đất và khả năng...

  pdf 6p shop_123 09-05-2013 16 1

 • Luận văn : “Nghiên cứu thành phần vật chất xói mòn ở rừng cao su tại Hương Khê – Hà Tĩnh”

  Xói mòn đất là hiện tượng bào mòn lớp đất mặt, làm mất dinh dưỡng đất ở những vùng đất dốc, gây ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động sản xuất của con người. Đây là vấn đề đã và đang được quan tâm, tranh luận nhiều trong sản xuất Nông - Lâm nghiệp.

  doc 57p loveme101089 09-05-2011 214 112

 • Đồ án tốt nghiệp " Đánh giá rủi ro về xói mòn đất tiềm ẩn và định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất vùng lâm đồng "

  Sự suy thoái đất đai vùng Đông Nam Bộ đã và đang xảy ra mãnh liệt , thể hiện ở dạng cục bộ hoặc ở một diện khá rộng trong lưu vực và được đề cập đến nhiều báo cáo nghiên cứu trước đây. Một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra sự suy thoái đất đai là do tiến trình xới mòn đất.

  pdf 131p peheo_1 13-08-2012 186 98

 • Báo cáo khoa học: Vấn đề xói mòn đất ở vùng okinawa - nhật bản

  Ng(nh nông, lâm v( thuỷ sản đang phải đối mặt với nhiều bất lợi của thiên nhiên nh- b7o, hạn hán, vị trí địa lý v( điều kiện đất đỏ, v(ng bị xói mòn đang gia tăng. Đến nay, đ7 có nhiều công trình nghiên cứu về cơ chế v( cách thức ngăn ngừa xói mòn nh-ng việc tìm ra những ph-ơng pháp tổng hợp để kiểm soát hiện t-ợng xói mòn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do sự khác nhau giữa các...

  pdf 6p banglang_1523 22-07-2012 94 48

 • Luận văn: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐỂ DỰ BÁO XÓI MÕN ĐẤT HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG

  Sơn Động là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang có diện tích tự nhiên là 84.432,4 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 68.348,29 hecta chiếm 72,0% [14]. Địa hình Sơn Động gồm đồi núi xen kẽ các thung lũng, manh mún, địa hình chia cắt mạnh chênh lệch về độ cao, độ dốc lớn. Hiện tƣợng xói mòn, rửa trôi đang xảy ra mạnh. Tuy nhiên, đến nay chƣa có nghiên cứu nào về xói mòn đất trên...

  pdf 82p carol123 23-07-2012 74 35

 • Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện sơn động - tỉnh bắc giang

  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá , là tư liệu đặc biệt , là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là tư liệu lao động chính của nề kinh tế nông lâm nghiệp. Tuy nhien trong vài thập kỷ gần dây , cùng với sự gia tăng dân số, các nguồn tài nguyên khoáng sản, thảm thực vật, đất đai đã và đang được sử dụng ở mức độ cao , thậm chí không hợp lý.việc khai thác...

  pdf 82p peheo_1 13-08-2012 40 22

 • Luận văn : Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý ( Gis) để dự báo xói mòn đất huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang

  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng sống, là tư liệu lao động chính của nền kinh tế Nông – Lâm nghiệp. Phân tích và đề ra phương án chống xói mòn đem lại cuộc sống sinh hoạt và sản xuất ổn định cho nhân dân.

  pdf 82p boy_them_yeu 04-07-2013 35 15

 • Xói mòn đất, hậu quả và giải pháp

  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Trong sản xuất nông nghiệp đất vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu sản xuất không thể thay thế được. Do vậy, lĩnh vực đánh giá tài nguyên đất rất được quan tâm nhằm đề ra các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên mỗi vùng lãnh thổ nhất định.

  doc 11p tuyenlen 08-01-2010 1792 503

 • Thoái hóa đất và mối quan hệ giữa thoái hóa đất với xói mòn đất

  Thoái hoá đất đai là dấu hiệu chung của sự suy giảm nhất thời hoặc thường xuyên khả năng sản xuất của đất đai (UNEP, 1992). Hoặc có thể định nghĩa thoái hóa đất là những quá trình thay đổi các tính chất lý-hóa-sinh học của đất dẫn đến đất giảm ( hoặc mất ) khả năng thực hiện các chức năng của mình.

  doc 5p bengoc303 14-05-2011 498 208

 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG XÓI MÒN TRÊN ĐẤT DỐC

  Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bình Phước theo thống kê còn là khoảng 680.000 ha. Với địa hình tỉnh chủ yếu là đất đồi dốc, hàng năm với mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 đã cuốn trôi rất nhiều lớp đất mặt mầu mỡ. Vì vậy trong quá trình canh tác bà con nên chú ý để bảo vệ được nguồn tài nguyên đất quý giá. Có nhiều hệ thống canh tác chống xói mòn...

  pdf 5p oxano1 03-03-2011 543 177

 • Xói mòn và sa mạc hóa

  - Quá trình rửa trôi và xói mòn đất: Đây là quá trình phổ biến vì 3/4 đất tự nhiên là đồi núi, có độ dốc cao, lượng mưa lớn lại tập trung vào 4 – 5 tháng mùa mưa, chiếm đến 80% tổng lượng mưa năm. Tuy nhiên, quá trình rửa trôi; xói mòn càng gia tăng do hoạt động của con người

  pdf 13p heoxinhkute1 10-08-2010 219 120

 • Xói mòn và các biện pháp điều tiết? i

  Xói mòn và các biện pháp điều tiết? Sự tồn tại của cuộc sống con người phụ thuộc rất nhiều vào lớp đất trồng trọt để sản xuất ra lương thực, thực phẩm và các nguyên liệu sản xuất công nghiệp phục vụ cho đời sống của con nguời. Khái niệm về xói mòn và ý nghĩa của việc nghiên cứu xói mòn đất Sự tồn tại của cuộc sống con người phụ thuộc rất nhiều vào lớp đất...

  pdf 17p heoxinhkute14 29-04-2011 179 94

 • Luận văn : Ứng dụng mô hình Swat để quản lý xói mòn đất theo các tiều lưu sông ở xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Sự suy thoái lưu vực là một vấn đề rất được quan tâm trên thế giới. Nguyên nhân là do việc sử dụng các nguồn tài nguyên không hợp lý. Hậu quả là những trận lũ lụt, sạt lở đất, bồi lắng dòng chảy, xói mòn đất… không những ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư sống trên lưu vực mà nó còn tác động đến sự sinh hoạt và sản xuất của người dân ở vùng hạ lưu.

  pdf 10p banhbeonhantom 22-07-2013 21 6

 • Bài giảng Công nghệ 10 bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

  Tạo lập hệ thống những bài giảng Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá, nâng cao chất lượng dạy và học. Thông qua những thiết kế bài giảng sinh động, hấp dẫn này, giáo viên cần truyền đạt cho học sinh những kiến thức căn bản biết và trình bày được các biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu. Nêu được nguyên nhân...

  ppt 25p cndinhtinhoang 25-03-2014 9 1

 • Giáo án Công nghệ 10 bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

  Bạn đọc cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án về Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá. Góp phần nâng cao hiệu quả quá trình giảng dạy cho các bạn, về kiến thức học sinh nhanh chóng nêu được sự hình thành, tính chất của đất xám bạc màu. Biết và trình bày được các biện pháp cải tạo và hướng sửdụng đất xám bạc màu. Nêu được nguyên...

  doc 10p cndinhtinhoang 25-03-2014 7 0

 • Tiểu luận " Xói mòn và rửa trôi đất, Biện pháp khắc phục "

  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Trong sản xuất nông nghiệp đất vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu sản xuất không thể thay thế được. Do vậy, lĩnh vực đánh giá tài nguyên đất rất được quan tâm

  doc 34p lethiphuong281209 28-05-2011 574 223

 • + Xem thêm 228 Xói Mòn đất khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản