Xử lý đảm bảo yêu cầu về môi trường

Xem 1-15 trên 15 kết quả Xử lý đảm bảo yêu cầu về môi trường
 • Quyết định 65/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường về việc ban hành Danh mục các loại phế liệu đã được phép xử lý đảm bảo yêu cầu về môi trường được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất

  doc3p giangdien 18-08-2009 96 11   Download

 • Phương pháp xử lý nền đất yếu bằng SBD thay lớp đệm cát cũng là một trong những phương pháp đã được đưa vào sử dụng thay thế gần đây,do nhu cầu về cát ngày một khan hiếm và do nhu cầu về môi trường ,đảm bảo lợi ích về kinh tế cũng như tính hiệu quả cao của bấc thấm so với đệm cát

  doc28p hng1635 23-12-2013 270 100   Download

 • Điều 1. Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Quan điểm: - Chiến lược Bảo vệ môi trường là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất nước. Phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

  doc4p tuananhhumg 13-10-2012 175 36   Download

 • Nước ngọt là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống con người. Việc cung cấp đầy đủ nước sạch đảm bảo yêu cầu về chất lượng và số lượng luôn luôn là thách thức đối với các nước đang phát triển.

  pdf26p and_12 08-08-2013 124 44   Download

 • Quyết định 65/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Danh mục các loại phế liệu đã được phép xử lý đảm bảo yêu cầu về môi trường được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf3p lawxnk4 10-11-2009 49 7   Download

 • Xử lý nước thải đô thị Nghiên cứu lựa chọn các công nghệ xử lý nước thải đô thị thích hợp trước hết nhằm bảo đảm yêu cầu vệ sinh, đảm bảo sự phát triển bền vững, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nước ta hiện nay. Thực hiện được nhiệm vụ này cũng chính là tạo tiền đề để chúng ta hướng đến một trường phái Việt trong lĩnh vực xử lý nước thải đô thị.

  pdf9p heoxinhkute12 23-03-2011 343 141   Download

 • Giải quyết tốt vấn đề thoát nước và xử lý nước thải (XLNT) trước khi xả ra nguồn là một yêu cầu cấp bách, nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khoẻ nhân dân và tạo điều kiện cho đô thị phát triển ổn định, lâu bền. Trong đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đô thị, chi phí xây dựng các tuyến cống thoát nước và công trình trên đó thường chiếm tỷ lệ lớn từ 60-70%.

  pdf13p heoxinhkute12 27-03-2011 155 53   Download

 • Nước ta đang trong quá trình hội nhập và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong bối cảnh đó các đô thị và khu công nghiệp là những nơi có lượng nước thải tập trung cao nhất - đây là nguồn ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như sự phát triển bền vũng của đô thị.

  pdf3p lalala05 30-11-2015 19 5   Download

 • Một quốc gia ở mỗi thời điểm khác nhau đều có những mục tiêu phát triển khác nhau nhưng về lâu dài đều hướng đến phát triển bền vững. Vì thế phát triển bền vững là xu thế tất yếu mang tính toàn cầu và là mục tiêu phấn đấu của mọi quốc gia. Phát triển bền vững đòi hỏi sự phát triển hài hòa ở tất cả các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường... Đối với Việt Nam phát triển bền vững luôn là định hướng chiến lược quan trọng.

  pdf89p nhanma1311 28-12-2012 64 25   Download

 • Một quốc gia ở mỗi thời điểm khác nhau đều có những mục tiêu phát triển khác nhau nhưng về lâu dài đều hướng đến phát triển bền vững. Vì thế phát triển bền vững là xu thế tất yếu mang tính toàn cầu và là mục tiêu phấn đấu của mọi quốc gia. Phát triển bền vững đòi hỏi sự phát triển hài hòa ở tất cả các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường... Đối với Việt Nam phát triển bền vững luôn là định hướng chiến lược quan trọng.

  pdf85p addition1122 12-04-2013 51 19   Download

 • phạm này. Nếu vi phạm lần thứ hai tương tự thì phải học và kiểm tra lại. Trong thời gian chờ học và kiểm tra người thợ mìn không được làm công tác nổ mìn. Trường hợp vi phạm nghiệm trọng gây tai nạn, sự cố thì phải xử lý và bị thu hồi sổ chứng nhận thợ mìn. C.2 Thủ kho VLNCN phải qua mỗi lớp học 10 ngày với những nội dung sau đây. C 2.1 Thuốc nổ: thành phần tính chất, phân loại yêu cầu về chất lượng. Các biện pháp đảm bảo chất lượng, các qui...

  pdf27p caott2 19-05-2011 96 19   Download

 • Nghị quyết số 15/2000/NQ-CP về một số chủ trương và giải pháp tiếp tục khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân, xử lý kịp thời những vấn đề mới nẩy sinh nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vứng về KT-XH vùng đồng bằng sông Cửu Long do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawvhxh15 19-11-2009 55 5   Download

 • Hiện nay , công nghệ xử lý cấp nước tại nhiều nhà máy còn nhiều lạc hậu chất lượng nước cấp không đảm bảo vệ sinh . * Thoát nước và xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu tối thiểu. Hệ thống thoát nước tại các đô thị hiện nay đều là hệ thống chung cho cả thoát nước mưa , nước thải công nghiệp . Hệ thống thoát nước này có 3 nhược điểm chính là chưa có trạm xử lý nước thải tập trung tiết diện các đường cống nhỏ và bị bùn cạn lắng đọng...

  pdf5p caott8 18-06-2011 75 16   Download

 • Sau khi hoàn thành xây dựng là, duy trì và giám sát được yêu cầu phải đảm bảo các bãi rác đó bao gồm Bảo vệ sức khỏe con người và môi trường cho nhiều thập kỷ hoặc thế kỷ. Trong nhiều cách, bảo trì năm của thoát hơi nước (ET) bao gồm là không khác nhau từ thông thường đó là cần thiết để bao gồm bãi rác hoặc khắc phục hậu quả dài hạn khác nỗ lực. Bốn chủ đề cơ bản là quan trọng để bảo trì bãi rác (1) bao gồm Liêm, (2) quản lý nước...

  pdf5p meomeongon 13-01-2012 26 7   Download

 • Mục tiêu quản lý chính trong quá trình khắc phục hậu quả của một trang web bị ô nhiễm là được đóng cửa, đó là, để đạt được một tập hợp các điều kiện được coi là môi trường chấp nhận được và sẽ đảm bảo rằng không có hành động trong tương lai sẽ được yêu cầu tại trang web.

  pdf50p tuongmatdo 10-12-2011 25 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản