Xử lý hành vi trốn thuế

Xem 1-4 trên 4 kết quả Xử lý hành vi trốn thuế
 • Công văn 2535/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định hành vi trốn thuế

  pdf1p quangminh 14-08-2009 144 21   Download

 • người có thu nhập cao (TNC), tìm mọi thủ đoạn để không nộp thuế, hoặc nộp thuế ít đi dẫn đến hệ quả: làm mất một khoản tiền cho ngân sách Nhà nước (NSNN), thì người ta thường gọi đó là hành vi trốn thuế. Hiểu theo ý nghĩa đó, thời gian qua ở thành phố ta có khá nhiều hành vi trốn thuế được các cơ quan chức năng phát hiện và đưa ra xét xử.

  pdf6p yenhoangbank321 25-06-2013 41 5   Download

 • Công văn 4324/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xác định thời hạn xử lý hành vi khai man, trốn thuế

  doc1p hoangyen 17-08-2009 19 6   Download

 • Trong những năm gần đây, sự vận hành của nền kinh tế thị trường đó bộc lộ mặt trỏi của nú, đũi hỏi chỳng ta phải cú những nguyờn tắc, hỡnh thức và phương pháp quản lý thích hợp.

  pdf57p inside33 10-12-2012 34 6   Download

Đồng bộ tài khoản