Xử lý mất biên lai phí

Xem 1-10 trên 10 kết quả Xử lý mất biên lai phí
 • Công văn 3372/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý mất biên lai phí

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 34 3   Download

 • Công văn 3330/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý mất biên lai phí

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 38 2   Download

 • Công văn 2922/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt đối với hành vi làm mất biên lai thu phí, lệ phí

  pdf2p quangminh 14-08-2009 44 1   Download

 • 26/ Báo cáo tổng hợp mất và kết quả xử lý Cơ quan Thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------BÁO CÁO TỔNG HỢP MẤT VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Quý ….. năm ….. Hóa đơn STT Tên địa phương 2 Số lượng mất Số lượng đã xử lý Số 1 3 Liên 4 Số 5 Liên 6 Biên lai thuế Số lượng mất Số 7 Liên 8 Biên lai phí lệ phí Ghi chú Mẫu: BC24a/AC

  pdf2p banhnamdua 29-06-2013 55 4   Download

 • 25/ Báo cáo số vụ mất, vi phạm về QLAC và kết quả xử lý Cơ quan Thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------BÁO CÁO SỐ VỤ MẤT, VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ ẤN CHỈ VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ Quý … năm … STT 1 Mẫu ấn chỉ 2 Tên ấn chỉ 3 Hóa đơn ……… Biên lai thuế ….. ………….. Biên lai phí lệ phí Số vụ mất, vi phạm kỳ trước chưa xử lý 4 Số vụ mất, vi phạm trong kỳ 5 Số vụ...

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 48 3   Download

 • Công văn 16/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt mất biên lai thu phí, lệ phí

  pdf1p dohuong 14-08-2009 26 1   Download

 • Công văn 2137/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt đối với hành vi là mất biên lai thu phí, lệ phí

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 38 2   Download

 • Công văn 2067/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về xử phạt là mất biên lai thu phí, lệ phí

  doc1p dembuonngu 16-08-2009 20 1   Download

 • Dòng chảy bề mặt môi trường phát triển trực tiếp dòng chảy, dòng chảy trong sông suối, chuyển giao hồ nước sông cửa hàng, lưu thông trong các hồ và ao hồ, dòng chảy ở các cửa sông, và cung cấp nước ngầm vào sông suối. Ống nhân tạo được xây dựng để vận chuyển nước mặt là phổ biến trong nước và quản lý nước thải, bao gồm các kênh mương, hệ thống thủy lợi, và hệ thống thoát nước.

  pdf84p chimungdauhoi 16-12-2011 26 8   Download

 • Nhân tố tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tài chính của doanh nghiệp Nếu trình độ trang bị kỹ thuật hiện đại mà quản lý lại không tốt thì chi phí không có xu hướng giảm mà còn có xu hướng tăng lên. Do vậy, phải tổ chức quản lý chi phí sản xuất sao cho hợp lý, bố trí các khâu sản xuất ăn khớp với nhau sẽ hạn chế sự lãng phí nguyên vật liệu, năng lượng điện lực. Mặt khác, tổ chức lao động khoa học sẽ tạo ra sự kết hợp các yếu tố...

  pdf23p cnkbmt9 29-10-2011 95 32   Download

Đồng bộ tài khoản