Xử lý nợ đọng thuế

Xem 1-20 trên 33 kết quả Xử lý nợ đọng thuế
 • Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế Thực hiện ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về xử lý khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ thuế và các khỏan phải nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp , cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế, các khỏan phải nộp ngân sách nhà nước (dướ...

  pdf3p thanh_trieu 30-12-2009 98 15   Download

 • Thông tư 77/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

  pdf9p nguyendung 13-08-2009 158 10   Download

 • Công văn 5104/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ đọng thuế theo Thông tư 06,32.

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 47 5   Download

 • Công văn 3142/TC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý nợ đọng thuế theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC

  doc1p hueman 16-08-2009 54 4   Download

 • Công văn 1563TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ đọng thuế

  doc2p anhphuong 17-08-2009 38 2   Download

 • Thông tư hướng dẫn xử lý nợ đọng, truy thu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu

  doc4p anhphuong 17-08-2009 137 14   Download

 • Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ về việc hướng dẫn xử lý nợ đọng, truy thu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf5p lawtm9 29-10-2009 44 2   Download

 • Giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh có nguyên nhân từ xu hướng giá thế giới tăng nhanh. Nhưng rõ ràng, việc tăng giá nhiều nguyên liệu đầu vào trong một thời gian ngắn sẽ tác động làm tăng giá các mặt hàng khác.

  pdf3p bibocumi20 15-12-2012 37 7   Download

 • Công văn 4728/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc xử lý khoanh nợ đọng thuế

  pdf1p kevintu 14-08-2009 56 2   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 77/2008/TT-BTC NGÀY 15/9/2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ

  pdf5p tinhkhiet2012 09-03-2012 103 14   Download

 • Công văn 5709/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ đọng thuế

  doc1p hoangyen 17-08-2009 21 1   Download

 • Thông tư số 09-TC/TCT về việc hướng dẫn xử lý nợ đọng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

  pdf4p lawxnk7 11-11-2009 47 9   Download

 • Thông tư số 77/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawttnh18 19-11-2009 31 5   Download

 • Thông tư 09-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý nợ đọng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  doc4p ngoctrang 17-08-2009 58 3   Download

 • Công văn 2500/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động rà phá, xử lý vật liệu nổ

  pdf1p quangminh 14-08-2009 44 2   Download

 • Thông tư số 23/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn phân loại, xử lý nợ đọng thuế và các khoản phải nộp Ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawdt12 02-12-2009 37 1   Download

 • Nhận biết một khoản nợ phải trả Phân loại nợ phải trả Thực hiện tính toán và xử lý kế toán liên quan đến đối tượng nợ (ngân hàng, người bán hàng, Nhà nước, người lao động…) Ghi sổ chi tiết và tổng hợp công nợ Quản lý được công nợ phải trả Khái niệm nợ phải trả 2. Phân loại nợ phải trả 3. Các nguyên tắc hạch toán 4. Kế toán vay ngắn hạn 5. Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả 6. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.

  pdf93p can_loc 27-07-2012 252 72   Download

 • Thông tư 01/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 5/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp

  doc8p sontinh 18-08-2009 49 3   Download

 • Công văn 952/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

  pdf1p hasang 19-08-2009 265 3   Download

 • Ngay sau khi lập đề nghị hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp đã không hạch toán làm giảm số dư nợ, không hạch toán đồng thời vào tài khoản phải thu phải trã, mà vẫn để số thuế nầy được tiếp tục khấu trừ cho kỳ sau. Ngay sau khi nhận được quyết định xử lý, xử phạt... của cơ quan thuế, doanh nghiệp không thực hiện hạch toán ngay vào sổ sách kế toán hiện hành, làm số dư các tài khoản thanh toán với ngân sách khác biệt với số liệu của cơ quan thuế.

  doc3p quocminh 02-03-2009 205 137   Download

Đồng bộ tài khoản