Xử lý thuế hàng hoá nk

Xem 1-4 trên 4 kết quả Xử lý thuế hàng hoá nk
 • Công văn 4224/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hoá NK

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 34 2   Download

 • Công văn 4897/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hoá NK

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 63 3   Download

 • Thông tư liên tịch 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế NK có xuất xứ từ Lào quy định tại thoả thuận giữa CP CHXHXNVN và CP CHDCND Lào (thỏa thuận Cửa Lò năm 1999) về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hoá qua lại biên giới giữa 2 nước

  doc15p hoangyen 17-08-2009 54 2   Download

 • Chương V: Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hoá XK, NK, gồm 5 điều ( từ điều 68 đến điều 72) - Chương VI: Quản ký Nhà Nước về HQ. Gồm 5 điều ( từ điều 73 đến điều 77) - Chương VII: Khen thưởng và xử lý vi phạm, gồm 2 điều 78 và 79 - Chương VIII: Điều khoản thi hành, gồm 3 điều ( từ điều 80 đến điều 82). 1.3. Các bước thông quan hàng NK của DN 1.3.1. Khai báo và nộp hồ sơ 1.3.1.1. Khai báo HQ...

  pdf12p ttcao1 29-07-2011 36 4   Download

Đồng bộ tài khoản