Xử lý vướng mắc thực hiện luật

Xem 1-12 trên 12 kết quả Xử lý vướng mắc thực hiện luật
 • Tham khảo tài liệu 'công văn 4028/btc-tchq của bộ tài chính về việc xử lý vướng mắc thực hiện luật thuế xuất nhập khẩu', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p nuoanh 15-08-2009 156 44   Download

 • Công văn 4028/BTC-TCHQ của Bộ tài chính về việc xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu

  doc2p nuoanh 15-08-2009 64 10   Download

 • Công văn 1157/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc việc xử lý vướng mắc khi thực hiện công văn số 4215/TCT-PCCS

  pdf2p nuoanh 15-08-2009 86 4   Download

 • Công văn 7981/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong thực hiện Hiệp định ASEAN - Trung Quốc

  pdf1p nguyenchien 08-08-2009 36 2   Download

 • Công văn 5124/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý một số vướng mắc thực hiện Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn

  doc7p tonynguyen 14-08-2009 35 4   Download

 • Công văn 131/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu từ 01/01/2006

  doc3p minetuyen 15-08-2009 44 9   Download

 • Công văn 166/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế XK từ 1/1/2006

  doc10p missthuy85 15-08-2009 78 4   Download

 • Công văn 9493/TC-HTQT của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện một số nội dung của Thông tư 64/2003/TT-BTC về thực hiện CEPT/AFTA

  doc2p thuylam 16-08-2009 36 3   Download

 • Công văn 475/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu từ 01/01/2006

  doc6p missthuy85 15-08-2009 52 2   Download

 • Công văn 2502/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện chính sách XNK từ 01/01/2006

  doc1p phamvu 14-08-2009 24 1   Download

 • Công văn 3219/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng

  doc1p hoangyen 17-08-2009 41 2   Download

 • Công văn số 3481/TCHQ-CCHĐH ngày 29/6/2010 của Tổng cục Hải quan Về việc hướng dẫn xử lý các vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC (29 tr.) Văn bản hướng dẫn xử lý một số vướng mắc về việc thu lệ phí hải quan điện tử; xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử; C/O; quy trình kiểm tra sau thông quan;...theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC.

  doc31p giangacd 20-07-2010 142 23   Download

Đồng bộ tài khoản