Xử phạt nộp tiền chậm

Xem 1-17 trên 17 kết quả Xử phạt nộp tiền chậm
 • Công văn 2371/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 45 2   Download

 • Công văn 1177/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt chậm nộp tiền thuế tiền phạt

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 80 6   Download

 • Công văn 31/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế ban hành về việc Quyết định xử phạt nộp chậm tiền, tiền phạt

  doc1p lambinh 16-08-2009 102 3   Download

 • "Mẫu thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất" bao gồm 2 phần: phần xác định của cơ quan thuế; phần xử lý phạt chậm nộp tiền (cơ quan thu tiền thực hiện). Để biết cách trình bày văn bản báo cáo mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

  doc2p lananh 16-07-2009 323 47   Download

 • Công văn 2739/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 62 5   Download

 • Công văn 3768/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm HC chậm nộp tiền SD đất

  pdf1p dongson 19-08-2009 17 1   Download

 • Công văn 3440/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc phạt chậm nộp tiền thuê đất

  pdf1p dongson 19-08-2009 29 1   Download

 • Công văn 709/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất

  pdf1p dongson 19-08-2009 27 1   Download

 • - Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.  Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.  Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

  doc3p anhtuan 27-08-2009 153 9   Download

 • Công văn 2712/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thẩm quyền xử phạt nộp chậm tiền thuế

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 15 1   Download

 • Công văn 1894/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc hình thức ban hành quyết định xử phạt, nộp chậm tiền thuế, tiền phạt

  pdf1p huathao 16-08-2009 15 1   Download

 • - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. + Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

  doc2p anhtuan 27-08-2009 167 25   Download

 • Công văn 3489/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý tiền phạt chậm nộp do sai tài khoản

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 87 13   Download

 • - Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh.  Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.  Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai -...

  doc2p anhtuan 27-08-2009 95 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công văn 1177/tchq-pc của tổng cục hải quan', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p nuoanh 15-08-2009 38 3   Download

 • Công văn 3503/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 42 3   Download

 • Thông tư số 18-TC/TCT về hướng dẫn xử lý tiền phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf1p lawxnk8 11-11-2009 37 2   Download

Đồng bộ tài khoản