Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Xem 1-20 trên 36 kết quả Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
 • MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ)

  pdf5p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 99 5   Download

 • Thông tư 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  doc23p sontinh 18-08-2009 425 62   Download

 • Các điểm sửa đổi, bổ sung được tóm tắt theo 4 nội dung sau: Thứ nhất về Phạm vi áp dụng: Nghị định 39 bổ sung hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán bao gồm cả các hành vi vi phạm quy định về báo cáo quyết toán và các vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Thứ hai về sửa đổi các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán lên đến 30 triệu đồng thay vì...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 77 17   Download

 • xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi...

  pdf17p muaythai6 26-10-2011 74 14   Download

 • Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  doc16p sontinh 18-08-2009 397 78   Download

 • Nghị định Số 105/2013/NĐ-CP trình bày Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Luật kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 03 năm 2011; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc36p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 0 0   Download

 • Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong nghị định này.

  pdf34p thuthum 16-04-2014 37 4   Download

 • Tiếp theo ở phần 1, trong phần 2 này các bạn sẽ được giải thích về đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán, quản lý nhà nước về kế toán, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán,… Dưới dạng hỏi đáp, cuốn sách sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin mới nhất giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời tất cả những quy định về quản lý nhà nước về kế toán và kiểm to...

  pdf182p nganga_00 29-08-2015 127 55   Download

 • . Theo đó, mức xử phạt được quy định cao hơn trước đây đối với từng loại hành vi vi phạm các quy định về chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính.

  pdf1p nkt_bibo46 17-02-2012 77 10   Download

 • Theo Nghị định 39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền cao nhất sẽ tăng từ 20 lên 30 triệu đồng. Nghị định mới quy định tăng mức phạt đối với các hành vi như: vi phạm quy định về chứng từ kế toán; về sổ kế toán; tài khoản kế toán; hành nghề kế toán... Nghị định 39 có hiệu lực thi hành từ 1/8/2011.

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 52 10   Download

 • Công văn 3388/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và kế toán

  doc2p phuongtruc 16-08-2009 65 4   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2004/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN CHÍNH PHỦ

  pdf16p meoconlylom 13-07-2011 54 19   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 185/2004/NĐ-CP NGÀY 4/11/2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2011/NĐ-CP NGÀY 26/5/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 185/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

  pdf17p buomgiay 09-12-2011 61 15   Download

 • Nghị định số 49/1999/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán do Chính Phủ ban hành

  pdf11p lawktkt6 29-10-2009 68 3   Download

 • Nghị định số 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán do Chính Phủ ban hành

  pdf16p lawdn5 31-10-2009 184 24   Download

 • Thông tư 89/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  doc17p vantien 19-08-2009 59 10   Download

 • Công văn 936/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  pdf1p chanhson 19-08-2009 94 8   Download

 • Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  doc10p vantien 19-08-2009 76 4   Download

 • Thông tư số 06/2004/TT-BTC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

  pdf15p lawktkt3 25-10-2009 257 23   Download

 • Thông tư số 120/2004/TT-BTC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  pdf18p lawtttotung1 29-10-2009 90 9   Download

Đồng bộ tài khoản