Xuất kho ngoại quan

Xem 1-20 trên 241 kết quả Xuất kho ngoại quan
 • Công văn về việc xuất khẩu cao su tự nhiên sang kho ngoại quan ở nước ngoài

  doc2p giangdien 18-08-2009 187 18   Download

 • Biểu mẫu Hải Quan Việt Nam HQ/2002-KNQ

  doc3p tuquy1 15-01-2010 791 255   Download

 • Công văn 3980/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hàng nhập khẩu gửi kho ngoại quan

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 56 14   Download

 • Công văn 3979/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 40 2   Download

 • Công văn 3956/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa gửi kho ngoại quan vào nội địa

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 34 2   Download

 • Công văn số 1918/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận thực xuất đối với hàng XK gửi kho ngoại quan

  pdf1p giangdien 18-08-2009 56 2   Download

 • Công văn 2942/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất vào kho ngoại quan

  pdf1p quangminh 14-08-2009 70 13   Download

 • Hướng dẫn thanh khoản hàng gởi kho ngoại quan Công văn số 3359/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2010 của Tổng cục Hải quan Về thời hạn thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (1 tr.)

  pdf1p giangacd 01-07-2010 77 12   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Chủ cũ kho ngoại quan có đơn xin chuyển đổi chủ kho ngoại quan; + Chủ mới kho ngoại quan làm thủ tục chuyển đổi chủ kho ngoại quan. Hồ sơ chuyển đổi theo quy định, trừ Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi nếu không có sự thay đổi so với thực trạng kho hiện hành; - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Hải quan tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đổi kho của chủ kho, báo cáo, đề xuất...

  pdf5p abcdef_36 07-10-2011 37 6   Download

 • Giáo trình Quản trị sản xuất đại cương này có kết cấu nội dung gồm 7 chương học: Chương 1 Giới thiệu về quản trị sản xuất, chương 2 dự báo, chương 3 hoạch định năng lực sản xuất, chương 4 xác định địa điểm nhà máy, chương 5 bố trí mặt bằng sản xuất và dịch vụ, chương 6 hoạch định tổng hợp, chương 7 hoạch định tồn kho.

  pdf158p kevinle124 30-05-2014 146 74   Download

 • Công ty Hoa Ngâu chúng tôi nhập hàng máy lạnh có xuất xứ Thái Lan và đưa về kho ngoại quan tại Bình Dương. Đến nay công ty chúng tôi đã đưa 2/3 số hàng đó ra khỏi kho ngoại quan và làm thủ tục nhập khẩu kinh doanh. 2/3 số hàng này đều được hưởng ưu đãi theo CEPT/AFTA vì có C/O Form D. 1/3 số hàng còn lại của lô hàng này đã quá 365 ngày kể từ ngày được cấp C/O Form D. Sắp tới chúng tôi sẽ làm thủ tục lấy số hàng còn lại này khỏi kho ngoại quan....

  ppt8p trankhanhlinh2928 16-11-2010 213 62   Download

 • Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu,  biên giới Việt Nam • Hàng hoá được đưa từ thị trường trong nước vào  khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào  khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước – Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh  nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho  ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu  thương mại ‐ ...

  pdf13p dove_12 10-06-2013 49 16   Download

 • Công văn 2909/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đưa hàng vào kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất

  doc1p ngoctrang 17-08-2009 193 6   Download

 • Công văn 4277/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hàng TN, XK gửi kho ngoại quan xin NK để tiêu thụ nội địa

  pdf1p nhatson 18-08-2009 45 4   Download

 • Công văn 416/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc cưỡng chế thủ tục đối với loại hình dịch vụ kho ngoại quan

  pdf1p nhatson 18-08-2009 81 3   Download

 • Công văn 5019/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xác nhận thực xuất đối với hàng NK gửi kho ngoại quan

  pdf1p nhatson 18-08-2009 23 2   Download

 • Công văn 5018/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận thực xuất đối với hàng XK gửi kho ngoại quan

  pdf1p nhatson 18-08-2009 27 1   Download

 • Công văn 4954/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục NK hàng từ kho ngoại quan vào nội địa

  pdf1p nhatson 18-08-2009 19 1   Download

 • Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ và tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

  pdf183p thainhatquynh 04-07-2009 1952 810   Download

 • Đất nước ta đang bước vào thời kì đổi mới, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Để bắt kịp với nền kinh tế thế giới, tại đại hội Đảng khoá VIII, Đảng đã chủ trương : “tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại tự chủ, mở rộng đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại với tinh thần Vịêt Nạm muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển.

  pdf47p trungtri 24-07-2009 372 139   Download

Đồng bộ tài khoản