Xuất nhập khẩu năm 2000

Xem 1-20 trên 124 kết quả Xuất nhập khẩu năm 2000
 • Thông tư số 07/2000/TT-BVHTT về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 do Bộ Văn hóa thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000

  pdf5p truongvu 10-10-2009 48 8   Download

 • Ôn tập quản trị xuất nhập khẩu nhằm giúp học viên nắm vững khái niệm và bản chất của các điều kiện thương mại quốc tế của hai phiên bản gần nhất (2000 và 2010). Nắm vững hai khía cạnh: địa điểm chuyển rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua và chi phí người mua/người bán phải chịu trong từng điều kiện riêng biệt.

  pdf7p vespa_12 15-04-2014 156 52   Download

 • Đề cương đề tài: Vận dụng phương pháp thống kê kinh tế để phân tích một số chỉ tiêu xuất khẩu – nhập khẩu các mặt hàng chủ yếu theo từng nhóm hàng và theo từng khu vực của Việt Nam (từ năm 2000 – đến năm 2008). Dự báo tình hình xuất – nhập khẩu cho các năm 2009, 2010, 2011, 2012 nêu lên những nội dung chính có trong đề tài và sơ lược về kết quả nghiên cứu.

  pdf7p lechinguyenqt 27-11-2015 55 14   Download

 • Luận văn với đề tài "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thanh toán hàng xuất nhập khẩu bằng phương thức tính dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam" Tổng quan nội dung nghiên cứu đề tài gồm 3 chương, mở đầu chương 1 lý luận chung về hiệu quả công tác thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ qua ngân hàng thương mại, chương 2 hiệu quả công tác thanh toán xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ qua ng...

  pdf75p tienthanhcong7892 29-05-2014 27 5   Download

 • Sau khi chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh hoà nhập với nền kinh tế toàn cầu đang tiến theo hướng hội nhập ở mức độ cao. Đến hết tháng 3 năm 2000 trên cả nước có 2.405 dự án còn hiệu lực, vốn...

  pdf105p maybay_thaboom 02-07-2010 221 112   Download

 • Sau khi chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh hoà nhập với nền kinh tế toàn cầu đang tiến theo hướng hội nhập ở mức độ cao. Đến hết tháng 3 năm 2000 trên cả nước có 2.405 dự án còn hiệu lực,...

  pdf112p inspiron1212 04-12-2012 39 8   Download

 • Về tình hình xuất nhập khẩu Giúp VN hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế quốc tế:  Tốc độ tăng kim ngạch XK nhanh, giúp gia tăng kim ngạch XK của cả nước  1996-2000: XK của khu vực FDI đạt 10,6 tỷ USD, chiếm 23% kim ngạch XK của cả nước  2001: chiếm 25% kim ngạch XK của cả nước  Trong 3 năm (2005,2006,2007): chiếm trên 55% kim ngạch XK

  ppt28p 200226035499 07-06-2011 461 182   Download

 • Trung tâm thương mại Hồ Gươm (HO GUOM TRADE CENTER’S - HGTC) là một chi nhánh của Tổng công ty xuất nhập khẩu máy và phụ tùng (VIET NAM NATIONAL MACHINERY AND SPARE PARTS IMPORT - EXPORT CORPORATION - MACHINOIMPORT), được hình thành từ ngày 11/10/2000 theo Quyết định số 1402/2000/QĐ/BTM (Bộ thương mại). Hiện nay trụ sở giao dịch của HGTC được đặt tại: Tầng 5, nhà số 7 phố Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. Với tổng số nhân viên là 42 người....

  pdf37p trungtri 24-07-2009 153 67   Download

 • Bài tiểu luận: Thương mại Việt Nam với nâng cao chất lượng cạnh tranh trình bày lý luận về cạnh tranh, sức cạnh tranh, thương mại; tổng quan tình hình xuất nhập khẩu từ năm 2000 đến nay, đầu tư, viện trợ từ nước ngoài vào Việt Nam, giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu.

  doc27p vinhtruongbka 28-05-2014 72 20   Download

 • Tái bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và vai trò của tái bảo hiểm trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Đánh gia thực trạng hoạt động tái bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam, đặc biệt giai đoạn 1996 - 2000. Một số giải pháp nhằm mở rộng và phát triển thị trường tái bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

  pdf83p one_12 06-01-2014 74 13   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của TT 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 hướng dẫn thực hiện NĐ 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của CP quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt đôngj thương mại khác của

  doc6p giangdien 18-08-2009 81 8   Download

 • Năm 2001, năm mở đầu thực hiện các Nghị quyết của đại hội Đảng lần thứ IX. Thực hiện kế hoạch 5 năm,năm 2001 – 20005 và chiến lược 10 năm phát triển kinh tế xã hội 2001-2010- chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, năm 2001 cũng là năm bắt đầu thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu đã được Chính phủ phê chuẩn năm 2000. ...

  pdf75p intel1212 06-12-2012 34 8   Download

 • Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng năm 2000 do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf14p lawxnk6 11-11-2009 58 5   Download

 • Thông tư số 41/2000/TT-BNN-KH việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp do Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

  pdf7p lawxnk5 10-11-2009 64 4   Download

 • Thông tư 04/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn Điều 16 Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 đối với hàng hoá phi mậu dịch

  doc5p thachsanh 18-08-2009 55 3   Download

 • Thông tư 07/2000/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000

  doc5p thachsanh 18-08-2009 51 3   Download

 • Thông tư 01/2000/TT-BCN về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000 do Bộ Công nghiệp ban hành, để hướng dẫn nhập khẩu hoá chất năm 2000 theo Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg, ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

  pdf20p lawxnk5 10-11-2009 41 3   Download

 • Sau hơn mười năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đã có những bước chuyển biến rõ dệt. Nền kinh tế thị trường với đặc trưng là một nền kinh tế mở đã thu hút được sự chú ý hợp tác kinh doanh của nhiều nước trên thế giới. Nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng bước đầu đi vào ổn định, sự tăng trưởng liên tục, hàng hoá tràn ngập thị trường với nhiều loại và giá cả ổn định phục vụ người tiêu dùng.

  pdf60p intel1212 06-12-2012 28 3   Download

 • Thông tư số 01/2000/TT-TCBĐ về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 do Tổng cục Bưu điện ban hành, để hướng dẫn Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000

  pdf6p chuongtudi 23-10-2009 44 2   Download

 • Quyết định 224/2000/QĐ-BTS về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành năm 2000 do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf9p lawxnk5 10-11-2009 34 2   Download

Đồng bộ tài khoản