Xúc tác zeolite

Xem 1-20 trên 27 kết quả Xúc tác zeolite
 • Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu quá trình ankyl hóa toluen bằng metanol trên xúc tác zeolit Y biến tính nhằm xác định những điều kiện thu được hàm lượng p-xylen cao nhất.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 20 6   Download

 • Nhiên liệu sinh học tổng hợp từ nguồn dầu thực vật hiện đang là một trong những giải pháp thay thế nguồn nhiên liệu từ dầu mỏ đang ngày càng cạn kiệt. Công nghệ chế biến biodiezen từ dầu thực vật chủ yếu bằng phương pháp chuyển dịch este dùng xúc tác kiềm,...

  pdf54p chieuwindows23 01-06-2013 81 32   Download

 • Bài giảng "Cracking xúc tác" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của quá trình cracking xúc tác, bản chất hóa học của cracking xúc tác, lịch sử phát triển của xúc tác ZEOLIT, nguyên liệu và sản phẩm thu, các loại công nghiệp cracking xúc tác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf49p doinhugiobay_08 24-12-2015 47 12   Download

 • Bronstedt là một nhà khoáng học người Thụy Điển đã phát hiện ra một loại khoáng mới với tên gọi Zeolite. Ông đã phát hiện ra Zeolite nhờ hơi nước thoát ra khi nung khoáng này. Năm 1944, Barrer và Ibbitson đã chỉ ra hiệu ứng rây phân tử cho phép tách các n và iso-parafin. Năm 1956, các Zeolite đầu tiên được tổng hợp. Hiện nay có khoảng 15000 công trình đã công bố và 10.000 phát minh sáng kiến tổng hợp zeolite...

  ppt99p bonbanhiba 27-05-2011 307 142   Download

 • Theo tiếng Hy Lạp “Zeo”: sôi, “ Lithot”: đá, vì vậy zeolite có nghĩa là đá sôi. Zeolite bắt đầu được phát hiện từ năm 1756 bởi Cronsted. Bronstedt là một nhà khoáng học người Thụy Điển đã phát hiện ra một loại khoáng mới với tên gọi Zeolite. Ông đã phát hiện ra Zeolite nhờ hơi nước thoát ra khi nung khoáng này. Năm 1944, Barrer và Ibbitson đã chỉ ra hiệu ứng “rây phân tử” cho phép tách các n và iso-parafin. Năm 1956, các Zeolite đầu tiên được tổng hợp.

  ppt99p qdung92ct 27-10-2012 165 84   Download

 • Nghiên cứu phản ứng ankyl hóa toluen xúc tác zeolit HZSM-5 biến tính bằng antimon oxit (Sb2O3) nhằm đánh giá tác dụng của xúc tác đến kết quả phản ứng.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 19 6   Download

 • Hiện nay công nghiệp lọc hóa dầu đã sử dụng xúc tác Zeolit siêu bền cho quá trình Cracking xúc tác. Xúc tác loại này có tính chất đặc biệt: bền hóa, bền cơ, bền nhiệt và có hoạt tính xúc tác và độ chọn lọc cao. Vì thế xu hướng hiện nay là nghiên cứu và chế tạo xúc tác theo hướng tăng tỷ số SiO2/Al2O3 để xúc tác trở thành siêu bền mà vẫn giữ nguyên được cấu hình của nó hay nói một cách khác là không làm sụp đổ cấu trúc.

  pdf3p uocvong03 24-09-2015 23 5   Download

 • This paper presents the benzene alkylation with ethanol catalysed on the Y and ZSM-5 zeolite. The experimental results have shown that 30%H-ZSM-5/HY sample is the best for forming ethylbenzene. On this sample the reaction has been carried out by central composite orthogone design at the second level for three factors reaction temperature, flow speed and the molar ratio of ethanol/benzene. The target function for the productivity of ethylbenzene has been yielded. By checking the experimental and mathematic results we observed that current equation is suitable.

  pdf5p uocvong04 24-09-2015 12 3   Download

 • Giới thiệu Quá trình xúc tác cracking đã được áp dụng từ lâu và hiện nay đã đạt được những tiến bộ rất quan trọng đạc biệt là chất xúc tác. Chúng ta c ũng cần phải biết những mốc quan trọng của sự phát triển khoa học trong lĩnh vực cracking xúc tác. Mục tiêu Truyền đạt để học sinh biết về lịch sử phát triển của xúc tác, những mốc quan trọng của sự phát triển. Biết xác định đặc trưng của xúc tác geolit. Nội dung 3.1.

  pdf6p suatuoi_vinamilk 06-07-2011 297 126   Download

 • Trong nửa cuối thế kỷ XX người ta đã chứng kiến sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của một ngành công nghệ mới. Đó là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các Zeolít, đặc biệt là trong công nghệ Lọc-Hoá Dầu. Zeolít được sử dụng làm chất xúc tác có hoạt tính và độ chọn lọc cao, dễ tách khỏi sản phẩm và không gây ô nhiễm môi trường.

  pdf51p japet75 18-01-2013 88 46   Download

 • 1.Thành phần của xúc tác FCC - Zeolite. - Chất mang (Matrix) - Chất kết dính. - Chất độn. 1.1.Zeolite Zeolite là thành phần quan trọng nhất của FCC. Nó mang đến cho xúc tác : Tính chọn lọc (Selectivity). Hoạt tính (Activity). Chất lượng của xúc tác phụ thuộc phần lớn vào bản chất và chất lượng của Zeolite. Hiểu cấu trúc của Zeolite, kiểu Zeolite, cơ chế Cracking và các tính chất của nó sẽ giúp chọn được xúc tác tốt, đảm bảo được hiệu suất Cracking mong muốn 1.1.1.

  pdf7p bibocumi6 22-09-2012 104 37   Download

 • Việc xử lý các khí thải đang là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay. Trong ba khí gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất hiện nay là CO, hiđrocacbon và NOx thì NOx là khí khó xử lý nhất. Các xúc tác kim loại/zeolit được đặc biệt chú ý do có hoạt tính cao trong phản ứng khử chọn lọc NOx bằng hiđrocacbon. Trong bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu hệ xúc tác này trong phản ứng khử NOx (deNOx) bằng propylen (C3H6).

  pdf5p uocvong04 24-09-2015 21 8   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành deAl của mẫu H-mordenit Si/Al = 5, ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau (từ 4000C đến 7000 C), áp suất hơi nước như nhau. Với các mẫu thu được sau deAl, Al ngoài mạng được rửa (tách khỏi bề mặt zeolite) bằng axit HCl. Các xúc tác Pt/HMD được điều chề bằng cách tẩm Pt (0,5%) lên các mẫu mordenit deAl (HMD).

  pdf9p uocvong03 24-09-2015 19 4   Download

 • Zeolit là một loại chất rắn xốp, được đặc trưng bởi cấu trúc tinh thể bao gồm: Khung 3 chiều được hình thành bởi các liên kết TO4 (T là Si, Al…). Mỗi nguyên tử Oxi được dùng chung cho 2 nguyên tử T. Các mao quản, lỗ trống với kích thước phân tử có thể chứa các cation bù điện tích, nước, muối và các phân tử khác.

  ppt71p nguyenchung91 13-04-2011 285 123   Download

 • Thành phần và cấu trúc Zeolite: Zeolites là những tinh thể nhôm – silicate ngậm nước, có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp với cấu trúc có độ trật tự cao. Zeolites chứa các tứ diện SiO4 và AlO-4, liên kết với nhau thông qua các nguyên tử oxy, tạo nên mạng lưới 3 chiều với nhiều đường dẫn. Bên trong zeolites, những đường dẫn này tạo nên tính chất đặc biệt của zeolites, các phân tử nước và ion kim loại kiềm di động có thể trao đổi với những cations khác.

  pdf10p nobita_12 14-11-2013 44 13   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp tổng hợp zeolit NaY có tỷ số SiO2/Al2O3 = 3,8 với độ tinh thể cao từ cao lanh Việt Nam tại áp suất khí quyển, trong sự có mặt của chất tạo phức hữu cơ (Co.) và NaOH.

  pdf4p uocvong01 24-09-2015 24 6   Download

 • Investigations of kinetics of p-xylene deep oxidation on CuO/ -Al2O3 and CuO/ZSM-5 have been carried out. Specific surface area and pore size of catalyst samples as well as metallic state characteristics and catalytic properties of copper have been established. Catalyst CuO/ZSM-5 has been found to be more active than the first one, but it expressed lower stability because of less stable active form of Cu2+ on zeolite surface.

  pdf6p uocvong03 24-09-2015 11 4   Download

 • Trong những năm gần đây, các vật liệu rây phân tử dựa trên cơ sở aluminophotphat (AlPO4-n) đã được tập trung nghiên cứu, chế tạo và bước đầu đi vào sử dụng, mở ra một giai đoạn mới trong lĩnh vực kỹ thuật rây phân tử không dựa trên cơ sở aluminosilicate (zeolit) (1-4), (AlPO4-n) là một loại vật liệu vi xốp, có một số cấu trúc giống zeolit đã biết, còn phần lớn là cấu trúc mới lạ.

  pdf21p uocvong01 24-09-2015 25 4   Download

 • The alkylation of benzene over Ga-MCM-22 zeolite by ethanol was performed successfully. The influence of temperature, space velocity, feed ratio and time-on-stream on the ethylation of benzene was investigated. It has been shown that Ga-MCM-22 was suitable for the ethylation of benzene with ethanol. Based on the experimental results, the dynamic and chemical mechanisms of the process were proposed.

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 17 2   Download

 • Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng zeolit HZSM-5 dùng nguồn silic từ vỏ trấu

  pdf7p muananghe 07-08-2013 34 10   Download

Đồng bộ tài khoản