Xúc tiến bán hàng

Xem 1-20 trên 426 kết quả Xúc tiến bán hàng
 • Lu Khái niệm xúc tiến bán. Hàng năm, ngoài hoạt động quảng cáo và bán hàng trực tiếp, các nhà làm marketing còn chi cả ngàn tỷ đồng vào việc cổ động các nhân viên bán hàng và các đại lí để khuyến khích người tiêu dùng. Để đạt được những mục tiêu này, các nhà làm marketing đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau được gọi chung là xúc tiến bán.

  pdf47p lavie1 18-06-2011 650 274   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tám bước triển khai chiến dịch xúc tiến bán hàng', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p kimtuyen 25-11-2009 706 232   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng công ty cổ phần cao su đồng phú', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p docdaovn 14-04-2011 440 195   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo "công tác xúc tiến bán hàng"', kinh doanh - tiếp thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc43p anhluadem 17-11-2010 325 154   Download

 • Tham khảo sách 'công tác xúc tiến bán hàng', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc43p docdaovn 10-04-2011 281 108   Download

 • Xúc tiến thương mại là các hoạt động nhằm tìm kiếm và thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trong kinh doanh thương mại.Xúc tiến bán hàng là hoạt động có chủ đích trong lĩnh vực Marketing của các doanh nghiệp thương mại nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại

  ppt79p donjuanbt 06-11-2012 143 63   Download

 • Trong quá trình tìm kiếm đó, nhiều doanh nghiệp đã gặp vướng mắc trong khâu phân phối như: sự yếu kém về mạng lưới phân phối, công tác quảng cáo khuếch trương và xúc tiên bán hàng, sự chậm chạp trong cải tiến chất lượng mẫu mã vv...dẫn đến hậu quả là tốc độ tiêu thụ sản phẩm chở nên chậm chạp.

  doc47p sonthonnhathiep 30-01-2014 101 56   Download

 • Đề tài nhằm trình bài khái niệm bán hàng, phân tích ảnh hưởng của hoạt động xúc tiến bán hàng đến khối lượng đặt hàng sản phẩm Downy của P&G tại các đại lý ở thành phố Huế.

  pdf64p three_12 25-03-2014 176 38   Download

 • Mục tiêu đề tài: Phân tích thực trạng về hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn của hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty, phân tích đối thủ cạnh tranh, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng của Công ty.

  pdf66p tichtutite 20-06-2014 114 39   Download

 • Bài thuyết trình: Xúc tiến bán hàng giúp người đọc biết được các công cụ của xúc tiến bán hàng, xúc tiến bán hàng là gì, các bước để tiến hành xúc tiến bán hàng. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - Thương mại.

  ppt29p songnhi93 13-05-2014 107 23   Download

 • Khái niệm xúc tiến bán. Hàng năm, ngoài hoạt động quảng cáo và bán hàng trực tiếp, các nhà làm marketing còn chi cả ngàn tỷ đồng vào việc cổ động các nhân viên bán hàng và các đại lí để khuyến khích người tiêu dùng. Để đạt được những mục tiêu này, các nhà làm marketing đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau được gọi chung là xúc tiến bán.

  pdf48p tengteng11 13-12-2011 113 42   Download

 • Phân tích ảnh hưởng của các hoạt động xúc tiến đến khối lượng đặt hàng của các đại lý tại Tp Huế. Đánh giá các chính sách ưu đãi của P&G dành cho các đại lý. Định hướng các giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến bán của P&G đối với sản phẩm Downy.

  pdf30p four_12 24-03-2014 60 8   Download

 • Thương mại là một phạm trù kinh tế, một lĩnh vực hoạt động của con người liên quan đến các hành vi mua bán các hàng hoá, dịch vụ. Gắn liền với việc mua bán hàng hoá, dịch vụ là các hoạt động xúc tiến thương mại. Kinh doanh thương mại là sự đầ tư tiền của, công sức của một cá nhân hay một tổ chức vào việc mua bán hàng hoá đó nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Thương mại và kinh doanh thương mại có mối liên hệ mật thiết với nhau.

  pdf44p minhtam 16-07-2009 1161 333   Download

 • Cơ sở khách quan để hình thành và phát triển thương mại là do sự phát triển của lực lượng sản xuất đến mức mà sản xuất xã hội trở thành sản xuất hàng hoá. Thương mại là một phạm trù kinh tế, một lĩnh vực hoạt động của con người liên quan đến các hành vi mua bán các hàng hoá, dịch vụ. Gắn liền với việc mua bán hàng hoá, dịch vụ là các hoạt động xúc tiến thương mại

  pdf46p blue_dreams567 10-07-2009 735 317   Download

 • Trước khi đi đến lịch trình xúc tiến bán hàng cụ thể, cần tập hợp, phân tích các đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp đã hướng tới và đánh giá về các hình thức quảng cáo, khuếch trương mà doanh nghiệp đã thực hiện để vạch ra những chiến lược mới. Cần chuẩn bị một tài liệu bao gồm tất cả các đối tượng mà bạn đã sử dụng hình thức xúc tiến nào đó.

  doc0p khanhvi 03-03-2009 266 145   Download

 • Xúc tiến là những nỗ lực của doanh nghiệp để thông tin, thuyết phục, nhắc nhở và khuyến khích khách hàng mua sản phẩm, cũng như hiểu rõ về doanh nghiệp.

  ppt33p docdaovn 10-04-2011 291 68   Download

 • Phát triển một hệ thống xúc tiến bán hàng Trước khi đi đến lịch trình xúc tiến bán hàng cụ thể, cần tập hợp, phân tích các đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp đã hướng tới và đánh giá về các hình thức quảng cáo, khuếch trương mà doanh nghiệp đã thực hiện để vạch ra những chiến lược mới.

  pdf4p nhuchau01 08-11-2010 118 43   Download

 • 1.1 Thơng mại và tính tất yếu của xúc tiến thơng mại trong các doanh nghiệp. 1.1.1 Khái niệm thơng mại và kinh doanh thơng mại Cơ sở khách quan để hình thành và phát triển thơng mại là do sự phát triển của lực lợng sản xuất đến mức mà sản xuất xã hội trở thành sản xuất hàng hoá.

  pdf36p kimku11 03-10-2011 81 28   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp "Xây dựng kế hoạch xúc tiến bán hàng cho sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty Cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình" giúp bạn có cái nhìn khái quát về tình hình kinh doanh và phân tích cơ sở xây dựng kế hoạch xúc tiến bán của công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật.

  pdf63p khongxinhkhngodep 12-07-2014 84 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp xúc tiến bán hàng qua mạng hiệu quả', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p trinh_345 19-03-2013 78 14   Download

Đồng bộ tài khoản