Xung đột đạo đức

Xem 1-20 trên 32 kết quả Xung đột đạo đức
 • Thảo luận các phẩm chất cốt lõi của ODP, nhận dạng các năng lực cần thiết của một ODP hiệu quả, xác định các vai trò và xung đột đạo đức mà một ODP phải đối mặt

  pdf0p diemanh 11-03-2009 192 50   Download

 • Uy tín người lãnh đạo, quản lý và việc nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay Bài viết về uy tín người lãnh đạo, quản lý. Bài viết chia làm 2 phần. Phần 1: Khái niệm uy tín người lãnh đạo, quản lý là quyền uy, sự ảnh hưởng tác động của chủ thể lãnh đạo. Phần 2: Vai trò của phẩm chất đạo đức cách mạng trong việc hình thành uy tín người lãnh đạo, quản lý.

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 90 22   Download

 • Hiện nay, ở nhiều trường học, đa số trường đã thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường, nhiều giáo viên, vẫn chưa đặt tâm huyết với nghề với công việc. Về phía phụ huynh học sinh, nhiều người đã coi trọng truyền thống tôn sư trọng đạo, phối hợp tốt với nhà trường và giáo viên để giáo dục học sinh.

  pdf22p codon_06 14-01-2016 178 92   Download

 • Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên Bài viết chia làm hai phần chính. Phần 1: Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên- đôi điều suy ngẫm. Phần 2: Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên để sinh viên có nhận thức chính xác về chuẩn mực giá trị đạo đức từ đó hình thành cảm xúc tình cảm, nhu cầu tự hoàn thiện đạo đức cho mình. Do đó phải rèn luyện thói quen hành vi đạo đức cho học sinh sinh viên, phối hợp thống nhất giữa giáo...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 72 17   Download

 • Thực trạng lựa chọn các giá trị đạo đức nhân văn trong lối sống của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Qua nghiên cứu trên chứng tỏ giá trị truyền thống trong gia đình, sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ- một giá trị nhân văn rất quan trọng trong đạo lý làm người nói chung và của Việt nam ta nói riêng vẫn được sinh viên đánh giá ở bậc cao nhất. Đồng thời nghiên cứu còn cho thấy trong việc lựa chọn các giá trị cụ thể sinh viên chưa quan tâm...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 49 11   Download

 • Nhu cầu đối với sự hình thành hành vi đạo đức ở trẻ em lứa tuổi mầm non Bài viết này tác giả nêu ra các vấn đề sau: Nguồn gốc hành vi đạo đức, hành vi xã hội. Tính chuẩn mực của hành vi xã hội. Nhu cầu nền tảng của hành vi đạo đức, các đặc điểm cơ bản như đối tượng thoả mãn nhu cầu, phương tiện, sự hợp giữa các cá nhân, điều kiện tự nhiên và xã hội, tính chu kỳ của nhu cầu, sự phát triển liên tục khong ngừng của nhu cầu....

  pdf7p butmauvang 30-08-2013 45 10   Download

 • Trong bài viết này, tác giả giới thiệu tiếp những kết quả khảo sát thực tiễn liên quan đến cảm nhận của người dân Hà nội về đạo đức kinh doanh của các chủ doanh nghiệp tư nhân.

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 49 9   Download

 • Một số giá trị tâm lý- đạo đức được đề cao trong quan hệ vợ chồng Việt nam truyền thống Trong bài viết này tác giả chỉ đề cập đến một số giá trị tâm lý- đạo đức được đề cao trong mối quan hệ vợ chồng như trọng tình, trọng nghĩa, sự gắn bó thuỷ chung, sự hoà hợp giữa các thành viên trong gia đình, sự nhẫn nhịn vì chồng vì con là giá trị thứ tư được đề cao trong quan hệ vợ chồng......

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 35 7   Download

 • Đạo đức và nguyên tắc hành nghề tư vấn Nội dung bài viết đề cập đến các vấn đề như: những quy định về mối quan hệ trong tư vấn, những quy định về nguyên tắc đảm bảo bí mật trong tư vấn, những quy định về trách nhiệm nghề nghiệp

  pdf9p butmauluc 31-08-2013 20 4   Download

 • Nhân cách người lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay- Lý luận và thực tiễn Nhân cách người lãnh đạo là sự thống nhất giữa đức và tài. Nói đến nhân cách của người lãnh đạo có một số vấn đề cần chú ý như năng lực tổ chức của người lãnh đạo, phẩm chất nhân cách, trong có các phẩm chất đạo đức.

  pdf2p butmauvang 30-08-2013 131 45   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: giải quyết xung đột trong hội nghị thi đua bằng tâm lý học quản lý', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p paradise_12 04-01-2013 128 38   Download

 • Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt nam hiện nay Bài viết gồm 3 phần chính. Phần 1: Tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị của người chính uỷ, chính trị viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Phần 2: Nâng cao năng lực toàn diện, trước hết là năng lực chính trị và quân sự để người chính uỷ, chính trị viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 31 7   Download

 • Xã hội rơi vào trạng thái biến động không ngừng: chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, xung đột chính trị, suy thoái đạo đức, phân hoá giàu nghèo, bùng nổ dân số, tan rã hàng loạt các thiết chế cổ truyền,...

  pdf13p artemis10 08-10-2011 218 92   Download

 • Họ đều là những người mang những phẩm chất lí tưởng theo quan niệm của người lao động xưa: cần cù, chân thật, nhân hậu. Càng qua thử thách, phẩm chất của họ càng ngời sáng. Vì vậy, hành vi và nhân cách của họ có sức hấp dẫn đặc biệt với trẻ em, trở thành mẫu mực cho trẻ học tập. Trái ngược với những con người lí tưởng đó là kẻ ác, những con người luôn áp chế người khác, lừa lọc, tham lam.

  pdf15p sonyt707 29-09-2010 68 21   Download

 • Một số đặc điểm nhân cách của người giảng viên trong nhà trường quân sự ở nước ta hiện nay Qua nghiên cứu nhân cách các giảng viên nhà trường quân sự nước ta hiện nay, tác giả đã rút ra một số đặc điểm nhân cách sau: Người giảng viên nhà trường quân sự là những người thầy có bản lĩnh chính trị cao, là những người thầy có phẩm chất đạo đức trong sáng tốt đẹp, là những người thầy luôn say sưa, tâm huyết, luôn thể hiện lòng yêu mến nghề nghiệp...

  pdf3p butmauvang 30-08-2013 49 9   Download

 • Những vấn đề bức xúc của các gia đình trẻ hiện nay Bài viết này tác giả nêu lên những vấn đề bức xúc của các gia đình trẻ như vấn đề kinh tế, vấn đề quan hệ đạo đức, vấn đề con cái, vấn đề vốn, việc làm, vấn đề ảnh hưởng của các tệ nạn xã hội

  pdf3p butmauvang 30-08-2013 23 8   Download

 • Qua nghiên cứu tác giả xác định có bẩy lĩnh vực chính thể hiện sự khác biệt nhận thức giữa cha mẹ và con trong học tập, sinh hoạt hàng ngày. Đó là nhận thức về hình thức bề ngoài, sử dụng thời gian của con, quan hệ bạn bè, vấn đề sử dụng tiền của con, cách ứng xử trong gia đình, sở thích hứng thú học tập của con

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 45 8   Download

 • Chuẩn mực kép và quan hệ giới Bài viết gồm hai phần chính. Phần 1: Chuẩn mực xã hội và chuẩn mực kép . Trong phần này tác giả giới thiệu những quan niệm sớm nhất về chuẩn mực khi được phân chia thành hai cấp độ: Chuẩn mực đạo đức và Chuẩn mực kép. Phần 2: Giới và chuẩn mực kép: Một vài vận dụng. Qua nghiên cứu cho thấy chuẩn mực kép trong mối quan hệ giới tác động tiêu cực nhiều hơn tích cực.

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 35 5   Download

 • Phân tích yêu cầu của các cơ quan tuyển dụng cử nhân tâm lý học hiện nay Qua nghiên cứu cho thấy các cơ quan tuyển dụng có những tiêu chí tuyển dụng cơ bản giống nhau. Họ nhấn mạnh đến những đức tính quan trọng trong mối quan hệ giữa người với người, những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của một nhà tâm lý và phẩm chất nhân cách đặc thù. Ngoài ra, những phẩm chất nghề nghiệp và trình độ ngoại ngữ, tin học luôn được đề cao...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 33 6   Download

 • UCP là viết tắt của “The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits” (Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ). Bản UCP đầu tiên được ICC phát hành từ năm 1933 với mục đích khắc phục các xung đột về luật điều chỉnh tín dụng chứng từ giữa các quốc gia bằng việc xây dựng một bản quy tắc thống nhất cho hoạt động tín dụng chứng từ.

  doc7p anvietcanh 15-10-2009 1095 455   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản