Ý nghĩa bảng cân đối kế toán

Xem 1-20 trên 55 kết quả Ý nghĩa bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối kế toán còn gọi là Báo cáo về vị thế tài chính (statement of financial position) hay Bảng tổng kết tài sản là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh khái về tình hình tài sản, nợ phải trả, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán tại một thời điểm nhất định

  doc18p hieu_bro 07-11-2013 198 39   Download

 • Tài liệu "Mục đích, khái niệm, vai trò và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán" giúp bạn nắm bắt mục đích, khái niệm, vai trò và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán, cũng như nguyên tắc, cơ sở số liệu của việc lập bảng cân đối kế toán.

  pdf5p butmaulam 08-10-2013 353 34   Download

 • Nắm vững ý nghĩa của bảng cân đối kế toán Nhận diện các nguyên tắc, giả định & khái niệm kế toán ảnh hưởng tới thông tin trình bày trên.

  ppt19p doilan 26-01-2013 102 26   Download

 • Mục tiêu:  Trình bày khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán  Phân biệt tài sản và nguồn vốn  Trình bày nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (dạng rút gọn)  Trình bày các dạng thay đổi Báo cáo tài chính khi phát sinh các nghiệp vụ (dạng đơn giản)

  doc21p tranvuhoa 27-03-2013 182 38   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Bảng cân đối kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kết cấu; nguyên tắc lập và trình bày, căn cứ để lập, hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, thông tin và ý nghĩa thông tin, hạn chế của Bảng cân đối kế toán. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p doinhugiobay_10 08-01-2016 33 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2.1 giới thiệu về báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán. Sau khi nghiên cứu xong chương này người học có thể: Trình bày được mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính, giải thích được kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 25 3   Download

 • Chương 3 đề cập đến các vấn đề về bảng cân đối kế toán. Chương này giúp người học có những hiểu biết tổng quan về báo cáo tài chính như: Mục đích, nội dung và ý nghĩa của các BCTC; các nguyên tắc kế toán và các yếu tố trên BCTC; yêu cầu của việc lập và trình bày BCTC; các biểu mẫu, kỳ lập BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf16p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 51 1   Download

 • Chương 3 (phần 2) giúp người học nhận diện và hiểu được các vấn đề liên quan đến bảng cân đối kế toán như: Thực hành lập báo cáo, thông tin và ý nghĩa thông tin, các hạn chế của Bảng cân đối kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 19 1   Download

 • Phần này sẽ cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về các báo cáo tài chính trong kế hoạch kinh doanh và giới thiệu cho học viên những yếu tố cơ bản trong phân tích báo cáo tài chính bao gồm tầm quan trọng của việc diễn giải một cách hệ thống những thông tin tài chính do công ty cung cấp, tầm quan trọng, công dụng và ý nghiã của các chỉ số tài chính chuẩn, giới thiệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như một công cụ để đánh giá...

  pdf48p lqtien 20-08-2011 609 296   Download

 • Nội dung nghiên cứu chương 5 Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán, hệ thống bảng tổng hợp - cân đối kế toán.

  pdf30p expensive_12 07-07-2014 58 10   Download

 • Nhắm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Nguyên lý kế toán chương 7: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán trình bày về cơ sở hình thành - ý nghĩa - nội dung phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, hệ thống các bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo chuyển lưu tiền tệ.

  pdf22p phuongpham357 21-07-2014 43 6   Download

 • Sau đây là tài liệu hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 mới nhất. Tài liệu hướng dẫn cách lấy số liệu cho từng chỉ tiêu từ nguồn sổ cái kế toán và bảng cân đối số phát sinh. Cùng với đó, hướng dẫn và khuyến cáo một số nội dung liên quan tới công tác chuẩn bị số liệu và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu. Tài liệu hướng dẫn cho cả 3 báo cáo: Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.

  xls16p 3tsoft 04-08-2015 167 67   Download

 • Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung thuộc về tổ chức quản lý trong doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán một cách thích ứng với điều kiện về qui mô, về đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như gắn với những yêu cầu quản lý cụ thể tại doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng và to lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tại doanh nghiệp. Với chức năng thông tin và kiểm tra tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp một...

  pdf13p huyhoang 03-08-2009 1603 573   Download

 • Nội dung chính trong chương 4 Tính giá các đối tượng kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm tính giá các đối tượng kế toán, ý nghĩa tính giá các đối tượng kế toán, nguyên tắc tính giá các đối tượng kế toán.

  pdf49p wide_12 29-07-2014 348 51   Download

 • Chương 7 báo cáo tài chính nội dung chương 7 gồm có ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn tham khảo!

  ppt69p trentroicosao 10-03-2014 62 16   Download

 • Chuyên đề Báo cáo tài chính trình bày mục tiêu và ý nghĩa của bao cáo tài chính, giải thích kết cấu, nội dung cảu các báo cáo tài chính, giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản.

  pdf39p five_12 18-03-2014 39 6   Download

 • Chương 4 của bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày một số nội dung liên quan đến báo cáo tài chính như: Khái niệm và ý nghĩa; yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính (Chuẩn mực kế toán số 21). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p namthangtinhlang_01 31-10-2015 22 2   Download

 • Chú ý rằng nó có thể cho các tài khoản tài sản có số dư tín dụng (như bảng cân đối kế toán vẫn cân bằng). Ví dụ, nếu tiền mặt tại Ngân hàng đã có một sự cân bằng tín dụng $ 3.000, nó sẽ có nghĩa là bạn đã thấu chi tại ngân hàng $ 3.000. Tiền mặt tại Ngân hàng sẽ vẫn được hiển thị như một tài sản, nhưng số dư tài khoản được hiển thị bên cạnh nó sẽ có một dấu hiệu tiêu cực bên cạnh nó....

  pdf14p xingau9 05-09-2011 81 24   Download

 • Chuẩn mực kế toán quốc tế về báo cáo tài chính Các báo cáo tài chính được định nghĩa là phương tiện trình bày tình hình tài chính (Bảng cân đối kế toán), kết quả hoạt động kinh doanh (Báo cáo thu nhập) và những thay đổi về tình hình tài chính (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) của một doanh nghiệp cho những người quan tâm đến nó.

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 47 9   Download

 • Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ có nghĩa là việc đăng ký chào bán cổ phiếu đã thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan mà không hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu, mọi tuyên bố trái với điều này là bất hợp pháp.

  pdf66p thuyha 24-06-2009 288 60   Download

Đồng bộ tài khoản