Ý thức chính tr

Xem 1-20 trên 82 kết quả Ý thức chính tr
 • Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của GCCN, của người lao động. Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng GCCN. Vai trò này của Công đoàn Việt Nam đã được Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Công đoàn khẳng định.

  pdf105p dellvietnam 24-08-2012 205 100   Download

 • Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, là mục tiêu và động lực phát triển xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Dân chủ là cái quý báu nhất của nhân dân" [45, tr.279] và "thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn" [46, tr.249]. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  pdf94p dellvietnam 24-08-2012 99 39   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội X là: chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf12p thuy201 13-12-2011 1746 203   Download

 • Qua bài học Chính tả: Nghe, viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên, phân biệt tr/ch, ưt/ưc GV giúp HS rèn kĩ năng viết chính tả: Nghe - viết đúng 1 đoạn trong bài. Làm đúng các bài tập điền vào chỗ trống các tiếng có âm vần dễ lẫn tr/ch hoặc ưt/ưc. Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ giữ vở.

  doc3p tantainguyen15121975 22-04-2014 49 6   Download

 • Với mong muốn quý thầy cô thiết kế bài Chính tả: Nghe, viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên, phân biệt tr/ch, ưt/ưc có nội dung phong phú và hình ảnh sinh động để HS có thể rèn kĩ năng viết chính tả: nghe - viết đúng 1 đoạn trong bài hội đua voi ở tây nguyên. Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ giữ vở.

  ppt13p hoangthitho15011970 22-04-2014 19 4   Download

 • Thông qua bài Chính tả: Nghe, viết: dòng suối trúc, phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã giúp học sinh nghe và viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài thơ lục bát. Làm đúng (BT2) a/b. Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

  doc3p maiphuongnguyen1980 14-04-2014 27 2   Download

 • Thông qua bài Chính tả: Nghe, viết: Thì thầm, phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã giúp học sinh viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á (BT2). Trình bày đúng các bài tập trong sgk. Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

  doc4p maiphuongnguyen1980 14-04-2014 21 1   Download

 • Ngày nay Công nghe thông tin dã chiêm v trí không the thay thê dc trong cuoc sông c a chúng ta. Công nghe thông tin dc ng d ng trong tât c các linh vc nh: Qun lý hành chính, Tài chính ngân hàng, Truyên thông, Xây dng, Diêu khien t dong, Nghiên c u khoa hc… Diêu gì se xay ra khi d lieu c a mot he thông ngân hàng b xâm nhap trái phép thành công? Hay nhng thông tin nhy cm vê chính tr b bi lo? Hay kê hoch làm an c a công ty bn b dôi th cnh tranh nam dc? Trang Wed......

  pdf55p ziwan 10-03-2009 385 125   Download

 • Nguyên li u th y s n có giá tr dinh d ng và giá tr kinệ ủ ả ị ưỡ ị h tế cao. Sản phẩm từ nguyên liệu thủy sản khá đa dạng có thể chế biến từ dạng tươi sống , đông lạnh hay đóng hộp, xông khói, hay các sản phẩm khô. Trong đó, nổi trội hơn hết là các sản phẩm được chế biến dạng tươi sống và đông lạnh.

  ppt10p thienthantre999 17-05-2011 274 117   Download

 • Sức khỏe tốt là một mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên trong các trƣờng học. Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khỏe cho thế hệ trẻ là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nƣớc, của mỗi gia đình và toàn xã hội [24],[36]. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ đƣợc thể hiện qua nhiều chính sách trong đó có chính sách bảo hiểm y tế học sinh. Những năm qua, bảo hiểm y tế học sinh...

  pdf78p carol123 29-07-2012 467 109   Download

 • Xây dựng và thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa đột phá để giải quyết nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ" [32, tr.515]. Nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo những lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng...

  pdf130p vascaravietnam 15-08-2012 180 99   Download

 • ý nghĩa, tầm quan trọng của các quy chế bệnh viện Tại quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ tr−ởng Bộ Y tế ban hành “Quy chế bệnh viện” gồm 153 quy chế và quy định cho toàn ngành thực hiện. Quy chế bệnh viện có ý nghĩa và tầm quan trọng nhưsau: − Quy chế bệnh viện là x−ơng sống của bệnh viện vì mọi hoạt động đều dựa vào Quy chế chuyên môn của bệnh viện

  pdf22p poseidon01 15-07-2011 113 42   Download

 • Mục tiêu: a) Kiến thức: Nghe - viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “ Hội đua voi ở Tây Nguyên.” b) Kỹ năng: Làm đúng các bài tập tìm các từ chỉ hoạt động có tiếng bắt đầu bằng tr/ch hoặc ưc/ưt. c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vở. II/ Chuẩn bị: * GV: Ba, bốn băng giấy viết

  pdf5p abcdef_23 30-08-2011 162 29   Download

 • Năm 1997, Bộ Y tế ký quyết định số 1895/1997/BYT - QĐ về việc ban hμnh "Quy chế bệnh viện" trong đó có Quy chế công tác xử lý chất thải, Quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Đến năm 1999, "Quy chế quản lý chất thải y tế" đã chính thức đ−ợc ban hμnh.

  pdf7p sunshine_6 02-07-2013 83 27   Download

 • Điền ch hay tr ? Quả mùa thu Quả gấc nào mà …..ín Cũng gặp được mặt …..ời Quả khế …..ắp bao cánh Bay tới những vì sao Còn bưởi cam ngọt ngào Là vầng …..ăng em đấy

  pdf6p xitin10 22-06-2011 71 22   Download

 • - Từ năm 179 TCN đến năm 938, nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ. - Kể được một số chính sách áp bức bốc lột của các triều đại phong kiến Phương Bắc đối với nhân dân ta. - Nhân dân ta đã không cam chịu làm nô lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn nên văn hoá dân tộc. - Giáo dục các em có ý thức kính những tấm gương tiêu biểu của ông cha ta trong việc giữu gì và bảo vệ nền độc lập của dân...

  pdf6p fordec 20-07-2010 242 19   Download

 • An sinh xã hội là chế độ kinh tế xã hội cơ bản của một quốc gia. Đó vừa là vấn đề lợi ích trực tiếp nhất, hiện thực nhất và đ-ợc quần chúng nhân dân quan tâm, lại vừa là nền tảng quan trọng cho sự ổn định lâu dài của đất n-ớc, cho cuộc sống nhân dân hạnh phúc và kinh tế tăng tr-ởng bền vững. Chính vì những tác dụng đó, nên ngay từ ngày đầu thành lập n-ớc, bên cạnh việc khôi phục kinh tế, Chính phủ Trung Quốc luôn chú ý tới vấn đề...

  pdf15p bengoan258 06-12-2011 45 19   Download

 • Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nghe và viết chính xác , trình bày đúng, đẹp của bài “ Oâng tổ nghề thêu” . - Biết viết hoa chữ đầu câu và tên riêng trong bài, ghi đúng các dấu câu. b) Kỹ năng: Làm đúng bài tập chính tả, điền vào chỗ trống tiếng có âm tr/ch ; dấu hỏi / dấu ngã. c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn

  pdf5p abcdef_23 30-08-2011 86 17   Download

 • Mục tiêu: a) Kiến thức: Hs Nhớ - viết chính xác, trình bày đúng 3 khổ đầu của bài “ Một mái nhà chung”. b) Kỹ năng: Làm đúng các bài tập có các âm đầu dễ lẫn tr/ch c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vở. II/ Chuẩn bị: * GV: Ba, bốn băng giấy viết BT2. * HS: VBT, bút. II/ Các hoạt

  pdf4p abcdef_23 30-08-2011 105 17   Download

 • Mục tiêu: a) Kiến thức: Nhớ - viết chính xác, trình bày đúng bài thơ “ Bàn tay cô giáo.” b) Kỹ năng: Làm đúng các bài tập tìm từ chứa tiếng có vần khó: phân biệt tr/ch hay chứa tiếng bắt đầu bằng dấu hỏi/dấu ngã. c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vở. II/ Chuẩn bị: * GV: Ba, bốn băng giấy

  pdf4p abcdef_23 30-08-2011 138 17   Download

Đồng bộ tài khoản