» 

Ý Thức Pháp Luật

 • Bài giảng Ý thức pháp luật - TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

  Bài giảng Ý thức pháp luật nhằm trình bày các nội dung chính như: khái niệm, đặc điểm ý thức pháp luật đồng thời nêu cơ cấu và các hình thức của ý thức pháp luật, mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật.

  pdf 15p canon_12 28-03-2014 16 4

 • Bài giảng Ý thức pháp luật - Phan Đặng Hiếu Thuận

  Bài giảng Ý thức pháp luật do Phan Đặng Hiếu Thuận thực hiện, giúp sinh viên nắm vững nội dung: khái niệm ý thức pháp luật; mối quan hệ của ý thức pháp luật với các hiện tượng khác trong xã hội; tăng cường ý thức pháp luật. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf 12p daihocquocgia32 18-07-2014 11 1

 • Mấy suy nghĩ về việc đổi mới ý thức pháp luật ở nước ta hiện nay

  Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, vấn đề đổi mới và nâng cao ý thức pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống pháp luật. Để đổi mới ý thức pháp luật đó, cần phải có sự nghiên cứu chuyên sâu về phương diện lý luận, nhìn nhận ý thức pháp luật và vấn...

  pdf 11p hoa_bachhop 26-02-2012 170 55

 • Báo cáo " Vai trò của ý thức pháp luật đối với việc thực hiện pháp luật "

  HÌNH thức pháp luật giữ vai trò chi phối tất cả các giai đoạn của quá trình điều chỉnh bằng pháp luật đối với hành vi con người, từ xây dựng đến tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật. Có thể nói trong quản lí xã hội, việc pháp luật được thực hiện như thế nào phụ thuộc rất lớn vào ý thức pháp luật của các chủ thể trong xã hội. Ý thức pháp luật là tổng thể những...

  pdf 8p dontetvui 23-01-2013 174 21

 • Báo cáo " Ý thức pháp luật với đời sống xã hội "

  Ý thức pháp luật với đời sống xã hội

  pdf 7p noel_noel 12-01-2013 27 10

 • Giáo dục ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức

  Xây dựng nền hành chính Việt Nam trong sạch, vững mạnh là một tất yếu khách quan trong tiến trình xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam. Nền hành chính đó đòi hỏi phải có một đội ngũ CBCCHC không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, có đạo đức, lối sống lành mạnh, mà còn phải có kiến thức, hiểu biết pháp luật

  pdf 191p lanlan38 02-04-2013 24 9

 • Báo cáo " Ý thức pháp luật của cá nhân, cộng đồng về vấn đề bạo lực, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, thực trạng và giải pháp "

  Ý thức pháp luật của cá nhân, cộng đồng về vấn đề bạo lực, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, thực trạng và giải pháp Tuy nhiên, Luật khuyến khích thị trường tài chính thứ tư của Đức (các điều 37b và 37c) đã phần nào sửa đổi những khiếm khuyết của đạo luật thứ hai khi áp đặt trách nhiệm dân sự đối với những công ti đại chúng cắt xén thông tin, công...

  pdf 5p chaydesong 09-05-2013 16 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 2 Pháp luật - công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội, chương học này trình bày nội dung các thông tin về bản chất và những đặc điểm chung của pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý...bài giảng chất lượng pháp luật học dành cho bạn tham khảo, học tập và nghiên cứu.

  pdf 48p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 7 2

 • LUẬN VĂN: Ý thức pháp luật với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội Đảng lần thứ VIII chỉ rõ: Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị là nhằm thực hiện tốt dân chủ XHCN, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Bài học lớn...

  pdf 101p vascaravietnam 15-08-2012 93 34

 • Luận văn đề tài: Ý thức pháp luật với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội Đảng lần thứ VIII chỉ rõ: Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị là nhằm thực hiện tốt dân chủ XHCN, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Bài học...

  pdf 98p dellvietnam 24-08-2012 59 30

 • LUẬN VĂN: Ý thức pháp luật với quá trình thực hiện dân chủ ở nông thôn nước ta hiện nay

  Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, là mục tiêu và động lực phát triển xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Dân chủ là cái quý báu nhất của nhân dân" [45, tr.279] và "thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn" [46, tr.249]. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,...

  pdf 94p dellvietnam 24-08-2012 50 27

 • Báo cáo " Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam với việc bảo vệ quyền của phụ nữ theo CEDAW "

  Có thể thấy những người được miễn đào tạo nghề công chứng đều là những người có kiến thức pháp luật chuyên sâu đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn để hành nghề công chứng. Nhưng chúng tôi cho rằng mỗi ngành nghề pháp lí có yêu cầu riêng về kĩ năng và kinh nghiệm vì thế nếu những người được miễn đào tạo nghề công chứng đồng thời được miễn tập sự hành nghề công...

  pdf 6p hoathinhbrave 04-05-2013 6 1

 • Bài thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

  Câu 1: * Về nghĩa Vụ của cán bộ, công chức. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân 1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia. 2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân...

  doc 13p hienduytp 02-08-2011 548 232

 • Ý THỨC PHÁP LUẬT

  KHÁI NIỆM Ý THỨC PHÁP LUẬT: giữ vai trò quan trọng, chi phối tất cả các mắt khâu của quá trình điều chỉnh bằng PL đối với hành vi con người

  doc 3p forbear69 10-12-2009 1652 200

 • Tuyên truyền giáo dục pháp luật

  Quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống được bắt đầu bằng hoạt động phổ biến và giáo dục pháp luật, đây là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để truyền tải pháp luật vào cuộc sống. Vì thực hiện pháp luật dù bằng hình thức nào như tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật hay áp dụng pháp luật thì trước hết đều phải có hiểu...

  doc 24p crystalheart115 23-01-2010 422 162

 • Chương VII: BẢN CHẤT, VAI TRÒ VÀ HÌNH THỨC PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHÃ

  1. Pháp luật XHCN là hệt thống các quy tắc xử sự có tính thống nhất nội tại cao - Tính hệ thống - Là hệ thống các quy phạm đồng bộ 2. Pháp luật XHCN thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và đông đảo nhân dân lao động - PL thể hiện ý chí của GCCN và ND lao động - PL thực sự dân chủ vì nó bảo vệ quyền tự do dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động

  ppt 15p mrs_huongnguyen 04-10-2011 344 97

 • Giáo Án Pháp luật đại cương - Chương 3: Hình thức pháp luật

  Kết thúc chương này, các bạn cần nắm được: Cách thức nhà nước biến ý chí của giai cấp thống trị thành pháp luật. Hệ thống nguồn luật của các quốc gia trên thế giới Hệ thống nguồn luật của Việt Nam Khái niệm, phân loại hình thức pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật – Hình thức pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng VBQPPL Điều ước...

  ppt 38p firings 09-08-2012 158 52

 • LUẬN VĂN: Hoàn thiện chương trình giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay

  Giáo dục giáo pháp luật trong các nhà trường, đặc biệt trong các trường cao đẳng kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, góp phần đào tạo nhân lực, hình thành một cách vững chắc những thế hệ công dân - người lao động đáp ứng những yêu cầu của xã hội hiện tại và tương lai. Do đó, hơn 10 năm qua, Đảng và Chính phủ đã ra những nghị quyết, chỉ thị trong đó khẳng định rằng để xây...

  pdf 101p vascaravietnam 21-08-2012 68 27

 • Nghiên cứu triết học " MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG Ý THỨC PHÁP LUẬT CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY "

  Ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện, đưa pháp luật vào đời sống xã hội cơ sở. Nhìn chung, ý thức pháp luật của họ có những đặc điểm sau: thứ nhất, là sự hoà quyện, đan xen, gắn bó khăng khít giữa ý thức pháp luật cá nhân và ý thức pháp luật của nhóm xã hội; thứ hai, mang các đặc trưng của ý thức pháp luật...

  pdf 12p bengoan369 08-12-2011 44 13

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 3 Hình thức pháp luật, mục đích nghiên cứu của chương này giúp các bạn nắm được cách thức nhà nước biến ý chí của giai cấp thống trị thành pháp luật, hệ thống nguồn luật của các quốc gia trên thế giới, hệ thống nguồn luật của Việt Nam...cùng tham khảo để học tập và nghiên cứu pháp luật hiệu quả.

  pdf 38p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 7 2

 • + Xem thêm 975 Ý Thức Pháp Luật khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản