Yêu sách nhân dân an nam

Xem 1-20 trên 95 kết quả Yêu sách nhân dân an nam
 • Tháng 6 năm 1919, nghe tin các đoàn đại biểu mười mấy nước Đồng minh chiến thắng họp ở Véc-xây cách thủ đô Paris 14 ki-lô-mét, Nguyễn Tất Thành bàn với nhà yêu nước Phan Châu Trinh và luật sư, tiến sĩ Phan Văn Trường viết bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi Hội nghị Véc-xây.

  pdf5p truongnghen 24-01-2013 20 2   Download

 • Trong 60 năm họat động cách mạng, có 5 sự kiện HCM cho là sung sướng nhất, đáng ghi nhớ nhất Tháng 6/1919 gởi hội nghi Vec-xây bản yêu sách, Nguyễn Ái Quốc là người đại diện chính thức cho nhân dân An Nam. Ngày 30-12-1920 trở thành người Cộng Sản.

  doc14p lilycho 12-10-2010 207 127   Download

 • Nội dung chính của Ban yêu sách của nhân dân An Nam: Tổng ân xá tất cả những người cho tất cả các tù chính trị người bản xứ; Tự do báo chí và tự do ngôn luận; Tự do lập hội và hội họp; Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương. Cải cách nền pháp lý Đông Dương bằng ban hành những bảo đảm cho người bản xứ như người Châu Âu.

  ppt31p metylred 30-07-2011 90 20   Download

 • Thứ nhất là các cơ quan Nhà nước được trao quyền tư pháp mang tính hiến định, bao gồm Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân, đây là bộ phận hợp thành chủ yếu thể chế tư pháp.

  pdf44p chaen_12 10-12-2013 58 23   Download

 • Với mục tiêu “quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Ngân sách Nhà nước (NSNN) lành mạnh, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiền của của Nhà nước; tăng tích luỹ để thực hiện CNH-HĐH đất nước theo định hướng XHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân

  pdf31p nhattruong 17-07-2009 892 445   Download

 • Trong mục tiêu về cải cách tư pháp đến năm 2020, Đảng ta xác định xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử phải được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực.

  pdf95p dellvietnam 23-08-2012 174 68   Download

 • Trong yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị quốc tế Vác Xây năm 1919, Hồ Chí Minh đã đòi phải cải cách nền pháp lý ở Đông Dương, thay thế chế độ cai trị bằng sắc lệnh (hiện thân của nhà nước không dân chủ) bằng chế độ cai trị theo luật, người bản xứ cũng có quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu, xoá bỏ hoàn toàn các toà án đặc biệt.

  pdf4p thiuyen2 12-08-2011 62 19   Download

 • Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng ngân sách Nhà nước lành mạnh, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiền của của Nhà nước, tăng tích lũy để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng x• hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - x• hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Na...

  pdf21p abcdef_44 31-10-2011 91 18   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trình bày lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng xuất khẩu hàng hóa ở nước CHDCND Lào giai đoạn 2001-2010, phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ở nước CHDCND Lào giai đoạn đến năm 2020.

  pdf0p cuong300 23-05-2014 60 18   Download

 • Cuốn sách "Konrad Buettuer - Một chiến sĩ công an Đức bảo vệ Bác Hồ kể chuyện" sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều chi tiết cảm động về quan hệ của Bác với các bạn quốc tế, thể hiện tình cảm chân thành, trong sáng, gần gũi của vị lãnh tụ kính yêu đối với những người đồng chí, anh em, những người bạn của nhân dân Việt Nam. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf64p uocvongxua04 22-07-2015 45 13   Download

 • 117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài liệu sinh hoạt tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác. Các câu chuyện nổi bật như: Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Véc-xây; Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf150p ngomauthan1997 30-04-2016 119 21   Download

 • Với mục tiêu “quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Ngân sách Nhà nước (NSNN) lành mạnh, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiền của của Nhà nước; tăng tích luỹ để thực hiện công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước theo định hướng XHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, luật NSNN-một đạo luật quan trọng trong hệ thống tài ch...

  pdf52p minhtam 08-07-2009 744 427   Download

 • Điều 1 Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.

  pdf28p truongan 10-07-2009 640 176   Download

 • Với mục tiêu “quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Ngân sách Nhà nước (NSNN) lành mạnh, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiền của của Nhà nước; tăng tích luỹ để thực hiện CNH-HĐH đất nước theo định hướng XHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, luật NSNN-một đạo luật quan trọng trong hệ thống tài chính- đã được Quốc h...

  doc26p duong_dung 01-04-2010 214 125   Download

 • Với mục tiêu “quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Ngân sách Nhà nước (NSNN) lành mạnh, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiền của của Nhà nước; tăng tích luỹ để thực hiện CNH-HĐH đất nước theo định hướng XHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, luật NSNN-một đạo luật quan trọng trong hệ thống tài chính- đã được Quốc h...

  pdf33p bongbongcam 12-08-2010 195 98   Download

 • Đặc điểm chung về nội dung những bài, những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong cuốn sách này phản ánh khá phong phú về thực trạng xã hội phong kiến Việt Nam trước đây, bao gồm những sự kiện lịch sử, con người và đời sống xã hội phong tục tập quán, tính yêu hôn nhân, mãnh lực của đồng tiền, địa vị... đến những bất bình đối lập và ngay cả những vấn đề nhạy cảm có tính chất đả phá, lên án tệ nạn xã hội, gia huấn và luân lý.

  doc82p kieucaotien 23-03-2014 148 53   Download

 • Toàn đảng, toàn dân ta đang gia sức xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Trong thời đại ngày nay, mở cửa và hội nhập kinh tế là một yêu cầu tất yếu của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế. Khi tham gia hội nhập, mở cửa chúng ta sẽ tận dụng được sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, công nghệ từ bên ngoài, thúc đẩy quá trình xuất nhập khẩu, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Tuy nhiên, hội nhập,...

  pdf50p duongchauphu 03-03-2010 139 33   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CHUYỆN BỐN MÙA..I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. 2. Biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật: bà Đất, 4 nàng xuân. Hạ, Thu, Đông...Kỹ năng: Hiểu nghĩa của các từ ngữ: đâm chồi nẩy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường.

  doc7p quangphi79 08-08-2014 269 39   Download

 • Với mục tiêu “quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Ngân sách Nhà nước (NSNN) lành mạnh, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiền của của Nhà nước; tăng tích luỹ để thực hiện công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước theo định hướng XHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, luật NSNN-một đạo luật quan trọng trong hệ thống tài ch...

  pdf52p haiqtkdtm09 20-06-2011 70 23   Download

 • . MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yều cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp HS nắm được những nội dung cơ bản chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta và những chuyển biến kinh tế, văn hoá, xã hội nước ta trong thời Bắc thuộc. 2. Về tư tưởng, tình cảm - Giáo dục tinh thần đấu tranh bền bỉ chống đồng hoá giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. 3. Về kỹ năng - Bồi dưỡng kỹ năng liên hệ giữa nguyên nhân...

  pdf11p abcdef_32 16-09-2011 181 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản