Yếu tố con người

Xem 1-20 trên 3258 kết quả Yếu tố con người
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "yếu tố con người trong công tác quản lý"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p tieutaydoc 06-08-2010 228 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn: yếu tố con người trong công tác quản lý', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p notonline1122 20-02-2013 104 38   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận ktct: yếu tố con người trong công tác quản lý', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p sunderland24 11-06-2011 124 32   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Yếu tố con người trong công tác quản lý" có nội dung trình bày về: yếu tố con người trong các doanh nghiệp, các mô hình con người, sự nhận thức trong môi trường doanh nghiệp.

  doc15p galaxyhehe 23-06-2014 38 11   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ yếu tố con người trong lực lượng sản xuất và vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong xu thế phát triển ở Thành phố Đà Nẵng hiện nay; đề xuất các giải pháp để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 43 14   Download

 • Bài giảng Yếu tố con người: Bài 0 do ThS. Nguyễn Kim Đức biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin tổng quan về môn học như mục tiêu, tiêu chuẩn đánh giá, các tài liệu tham khảo, nội dung các bài học của môn học.

  pdf2p thuytrang_8 21-09-2015 18 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Yếu tố con người: Bài 1 do ThS. Nguyễn Kim Đức biên soạn sau đây để hiểu rõ hơn về đặc điểm của con người và những đồ dùng hàng ngày gắn liền với con người cùng một số kiến thức hữu ích khác.

  pdf11p thuytrang_8 21-09-2015 15 2   Download

 • Bài giảng Yếu tố con người: Bài 2 giới thiệu tới các bạn về kiến thức, kiến thức ở trong đầu và trên thế giới, tri giác, cảm giác, sự cân bằng kiến thức ở trong đầu và trên thế giới,... Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.

  pdf7p thuytrang_8 21-09-2015 14 2   Download

 • Bài giảng Yếu tố con người: Bài 3 do ThS. Nguyễn Kim Đức biên soạn bao gồm những nội dung về biết và không biết; làm gì để xây dựng hệ thống; kỹ năng quản lý dự án công nghệ thông tin. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf9p thuytrang_8 21-09-2015 9 2   Download

 • Bài giảng Yếu tố con người: Bài 4 do ThS. Nguyễn Kim Đức biên soạn trình bày về lỗi do con người; tầm quan trọng của lỗi do con người; cách khắc phục lỗi do con người gây ra. Đây là kiến thức cơ bản mà các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin cần nắm.

  pdf4p thuytrang_8 21-09-2015 18 4   Download

 • Bài giảng Yếu tố con người: Bài 5 của ThS. Nguyễn Kim Đức giới thiệu về sự tiến hóa của thiết kế; tại sao thiết kế bị lạc lối; sự phức tạp của thiết kế; các thách thức của thiết kế. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf8p thuytrang_8 21-09-2015 19 2   Download

 • Dưới đây là bài giảng Yếu tố con người: Bài 6 do ThS. Nguyễn Kim Đức biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về thiết kế cảm xúc, khái niệm và nội dung của thiết kế cảm xúc. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf8p thuytrang_8 21-09-2015 10 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Yếu tố con người: Bài 7 của ThS. Nguyễn Kim Đức sau đây để hiểu rõ hơn về lịch sử; mục tiêu, bảy quy tắc, quy trình và cách làm thế nào để người sử dụng tham gia vào quá trình thiết kế.

  pdf6p thuytrang_8 21-09-2015 14 2   Download

 • Trong sản xuất kinh doanh ngày nay, công tác quản lý được coi là một trong những nhân tố quan trọng nhất để giành được thắng lợi trong sự cạnh tranh với những doanh nghiệp khác trên thương trường.

  pdf15p minhtam 14-07-2009 1130 299   Download

 • Bài giảng Tâm lý học con người: Chương 1 có nội dung trình bày sơ lược về yếu tố con người (HP- Human factors), tâm lý học Con người, con người tương tác. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf69p votinhdon91 15-08-2014 74 28   Download

 • Đường lối đổi mới đất nước bắt đầu từ Đại hội VI mà đặc biệt là từ Đại hội VII Đảng ta đã nhận thức ngày càng đầy đủ vai trò động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội là con người. Chính con người với sức lực và trí tuệ của mình là nhân tố quyết định hiệu quả của việc khai thác nguồn lực tự nhiên và các nguồn lực khác. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn coi trọng con người là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng...

  pdf118p vascaravietnam 15-08-2012 197 87   Download

 • Trong sự nghiệp đổi mới CNH, HĐH đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con người và nguồn nhân lực được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững nền kinh tế nước ta. Đó là yếu tố hết sức bức thiết và cần có tính cập nhật, đáp ứng được yêu cầu về con người và nguồn nhân lực xét trong nước ta nói riêng và quốc tế nói chung.

  pdf20p thainhatquynh 10-07-2009 2287 598   Download

 • - Xu hướng thế giới hiện nay là phát triển kinh tế tri thức. Trong lĩnh vực kinh tế, cần xem xét con người với tư cách là lực lượng sản xuất và vai trò trong quan hệ sản xuất.- Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa rất cần đến yếu tố con người. - QHSX tiến bộ, đòi hỏi LLSX phù hợp.- Việt Nam gia nhập WTO có nhiều thời cơ và thách thức. Tác động lớn đến phát triển nguồn nhân lực....

  ppt10p huynhvt_nd 12-10-2009 1971 525   Download

 • Tham khảo tài liệu 'yếu tố con người trong quản lý quan hệ khách hàng', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p ohmygod58132006 15-01-2010 294 155   Download

 • Yếu tố con người là một trong những yếu điểm của tiến trình áp dụng Customer Relationship Management (CRM) trong doanh nghiệp. Ở đây, bạn cần hiểu biết thấu đáo và nắm vững các mục tiêu kinh doanh của công ty, cũng như những giá trị mà CRM hướng tới. Yêu cầu đặt ra là bạn, với tư cách một nhà quản lý cấp cao, cần tham gia ngay từ thời điểm triển khai CRM và phải dành ưu tiêu cho các hoạt động nhằm tối ưu hóa quá kết quả của hệ thống CRM.......

  doc2p songanh 07-03-2009 256 97   Download

Đồng bộ tài khoản