Yourself tcp/ip

Xem 1-20 trên 26 kết quả Yourself tcp/ip
 • As you might imagine, Teach Yourself TCP/IP in 14 Days provides a rapid introduction to the TCP/IP protocols and to a few commonly used applications that are built on top of them. The discussion is very lucid and emphasizes the fundamental concepts behind a given protocol; it does a good job of not letting the mass of details obscure the reasoning. Each section ends with a quiz and series of questions (and answers), so you can test your knowledge of each topic. The book also includes useful sections on sample installations and a nice discussion of sockets. As an added...

  pdf487p nguyen5 24-11-2009 150 55   Download

 • n just 24 lessons of one hour or less, you will uncover the inner workings of TCP/IP. Using a straightforward, step-by-step approach, each lesson builds on the previous ones, enabling you to learn the essentials of TCP/IP from the ground up. Practical discussions provide an inside look at TCP/IP components and protocols. Step-by-step instructions walk you through many common tasks. Q&As at the end of each hour help you test your knowledge.

  pdf545p stingdau_123 19-01-2013 27 10   Download

 • The second edition of Teach Yourself TCP / IP in 14 days on the first extension is very popular version, put the information up-to-date and add new threads to complete coverage of TCP / IP. The book has been reorganized to reading and learning easier, as well as to provide a more rational approach to this subject. New materials in dealing with the installation version, configure, and test a TCP / IP network servers and clients. You will see how to easily set up UNIX, Linux, and Windows NT server services common to all TCP / IP, including Telnet, FTP, DNS, NIS, and NFS....

  pdf487p entrysky 10-10-2011 31 8   Download

 • This book is intended for beginning through intermediate users and covers all the protocols involved in TCP/IP. Each protocol is examined in a fair level of detail to show how it works and how it interacts with the other protocols in the TCP/IP family. Along the way, this book shows you the basic tools required to install, configure, and maintain a TCP/IP network. It also shows you most of the user utilities that are available.

  pdf487p trannhu 08-08-2009 193 104   Download

 • quản lý một mạng TCP / IP • Làm thế nào để khắc phục sự cố các vấn đề mạng liên quan các chức danh ... Sams Teach Yourself mạng trong 24 giờ ISBNgiới thiệu vững chắc để Sams công nghệ mạng Teach Yourself khắc phục sự cố mạng trong 24 giờ ISBNhướng dẫn của một người mới bắt đầu việc tìm kiếm và sửa chữa các vấn đề mạng

  pdf45p banhbeo8 22-11-2011 18 4   Download

 • nhưng bạn cũng có thể chọn ghi đè lên các thiết lập DHCP bằng cách cho phép hoặc vô hiệu hóa NetBIOS qua TCP / IP. Khi một khách hàng WINS khởi động máy tính sau khi được cấu hình để sử dụng WINS, quá trình sau đây xảy ra:Dịch vụ khởi động Khi khởi động máy tính,

  pdf45p banhbeo8 22-11-2011 25 2   Download

 • duy trì một số dòng tin nhắn song song thông qua một kết nối duy nhất. Datagram Congestion Control Protocol (DCCP), được mô tả trong RFC 4340, cũng vay mượn tính năng của cả hai TCP và UDP. DCCP là hướng kết nối (như TCP), với giao hàng nhanhdữ liệu để tối ưu hóa thông lượng và giảm

  pdf53p banhbeo8 22-11-2011 25 6   Download

 • xử lý việc chấm dứt của một ứng dụng trên nó đã mong đến Simpo PDF Merge thất bại trong các lớp thấp hơn. TCP cũng phải duy trì một datagrams bảng nhà nước, cũng như chia Chưa đăng ký - http://www.simpopdf.com của tất cả các dòng dữ liệu vào và ra khỏi lớp TCP.

  pdf49p kimku7 27-10-2011 24 5   Download

 • Điều này làm cho ý nghĩa, bởi vì trên gateway một datagram không có cần phải FTP Phần mềm PC / TCP thường trú Module 2,31 Bản quyền. 1986-1993 bởi phần mềm FTP, Inc. ếu có một lỗi khi tải chương trình ETHDRV, nó tạo ra một thông báo lỗi (các tiện ích khác nhau cho các mục đích gỡ lỗi). Một lỗi mẫu được hiển thị ở đây:

  pdf49p kimku7 27-10-2011 20 5   Download

 • Dòng Transmission Control Protocol (SCTP​​), được mô tả trong RFC 2000 và các văn bản sau đó, là một hướng kết nối giao thức vận chuyển (và do đó tương tự như TCP), nhưng, như UDP, SCTP ​​là định hướng thông điệp. SCTP cũng cung cấp khả năng để

  pdf45p banhbeo8 22-11-2011 28 5   Download

 • Sự biệt lập của tất cả các dịch vụ này trong một lớp riêng biệt cho phép các ứng dụng được thiết kế mà không có liên quan để kiểm soát dòng chảy hoặc độ tin cậy thông báo. Nếu không có lớp TCP, mỗi ứng dụng phải thực hiện các dịch vụ, đó là một sự lãng phí tài nguyên. TCP nằm trong lớp vận chuyển, đặt trên IP nhưng bên dưới các lớp trên

  pdf49p kimku7 27-10-2011 17 4   Download

 • và các ứng dụng của họ, như thể hiện trong hình 4.1. TCP chỉ cư trú trên các thiết bị mà trên thực tế quá trình datagrams, đảm bảo rằng các gói tin đi từ nguồn đến máy tính mục tiêu. Không cư trú trên một thiết bị chỉ đơn giản là các tuyến đường datagrams, do đó thường không có lớp TCP trong một gateway.

  pdf49p kimku7 27-10-2011 27 4   Download

 • Bản vá mức 17.637 patch thời gian: Fri Jan 07 14:25:09 1994 PC / TCP đã được nạp (ngắt 0x61). Sử dụng 'inet dỡ bỏ dỡ bỏ nó. Lỗi này xảy ra bởi vì một trình điều khiển PC / TCP đã được tải trước khi lệnh ETHDRV. Một số người dùng DOS như để lại các lệnh này ra khỏi các tập tin AUTOEXEC.BAT

  pdf49p kimku7 27-10-2011 28 4   Download

 • Mặt nạ mạng con phải được tính toán cẩn thận và phải phản ánh việc tổ chức nội bộ của mạng. Tất cả các host trong một subnet có cùng một subnet ID và subnet mask. Vì lợi ích của người dân, mặt nạ mạng con thường được biểu diễn trong ký hiệu chấm thập phân tương tự như các ký hiệu được sử dụng cho một địa chỉ IP.

  pdf45p banhbeo8 22-11-2011 20 3   Download

 • dịch vụ khác nhau được bắt đầu, một sốcần phải được thực hiện các máy tính khác.dịch vụ phải đăng ký. Một WINS máy tính khách hàng các gói tên NetBIOS và địa chỉ IP của máy tính bên trong một yêu cầu đăng ký tên, và yêu cầu đăng ký được gửi đến máy chủ WINS. Khi nhận được yêu cầu đăng ký, WINS kiểm tra cơ sở dữ liệu của nó

  pdf45p banhbeo8 22-11-2011 22 3   Download

 • Như bạn sẽ nhớ lại từ phần trước, mặt nạ mạng con là một số nhị phân 32-bit. Bạn có thể chuyển đổi subnet mask nhị phân đến một địa chỉ chấm thập phân bằng cách sử dụng các kỹ thuật chuyển đổi địa chỉ được mô tả trong Giờ 4. Một mặt nạ mạng con thường dễ dàng hơn nhiều để chuyển đổi sang định dạng số thập phân rải rác hơn một địa chỉ IP.

  pdf45p banhbeo8 22-11-2011 23 2   Download

 • Bit mặt nạ mạng con đại diện cho ID mạng địa chỉ IP và ID của các mạng con là 1 bit. Các bit đại diện cho ID lưu trữ địa chỉ IP là 0 bit. Điều này có nghĩa là (với một vài ngoại lệ hiếm và bối rối) 1 bit được tất cả các bên trái và 0 bit được tất cả các bên phải. Bất kỳ octet đầy đủ các số 1 trong mặt nạ mạng con sẽ xuất hiện như

  pdf45p banhbeo8 22-11-2011 18 2   Download

 • Các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng chín năm 2001, thay đổi trọng tâm của bảo mật mãi mãi. Nhiều nhà bình luận đã so sánh chi nhánh trên toàn thế giới của các sự kiện để những người Sử dụng Sniffer Pro để tìm các lỗ trong mạng của bạn

  pdf49p kimku7 27-10-2011 19 5   Download

 • và vấn đề chúng bằng tay. Này có lợi thế của việc giảm số lượng bộ nhớ nhai khi khởi động máy tính và mạng là không cần thiết. Một thỏa hiệp hữu ích là để tạo ra một tập tin thực thi nhỏ có hai lệnh và sau đó chạy tập tin thực thi duy nhất nếu sử dụng mạng. Cả hai NETBIND và ETHDRV không có vẻ là rất quan trọng như xa như khi họ

  pdf49p kimku7 27-10-2011 27 5   Download

 • Điều quan trọng nhất cũng có thể là một lợi thế, tùy thuộc vào quan điểm của bạn: sự phụ thuộc vào UDP. Bởi vì UDP là kết nối, không có độ tin cậy vốn có trong việc gửi tin nhắn. Một vấn đề khác là SNMP cung cấp chỉ là một giao thức nhắn tin đơn giản, để lọc tin nhắn không thể được thực hiện. Điều này làm tăng tải trên phần mềm nhận.

  pdf46p kimku7 27-10-2011 17 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản