Thư viện Tài Chính - Ngân Hàng

Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao TaiLieu.VN đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Hiển thị 1-10 trên 38251 kết quả
 • Bài viết này cung cấp kiến thức chung về các hoạt động của hệ thống tiền tệ pháp định hiện đại của Mỹ trong bối cảnh của nền kinh tế toàn cầu. Công việc chủ yếu là mô tả bản chất và đưa ra quan điểm hoạt động của hệ thống tiền tệ qua việc sử dụng những hiểu biết về chủ nghĩa hiện thực tiền tệ.

   dovankiet 24-04-2017 5 2   Download

 • After completing this chapter you should be able to: Explain the nature, economic substance, and advantages of lease transactions, describe the accounting criteria and procedures for capitalizing leases by the lessee, contrast the operating and capitalization methods of recording leases...and other contents.

   cutyhn 14-04-2017 4 0   Download

 • After completing this chapter you should be able to: Distinguish between accounting for the employer’s pension plan and accounting for the pension fund, identify types of pension plans and their characteristics, explain alternative measures for valuing the pension obligation, list the components of pension expense...and other contents.

   cutyhn 14-04-2017 4 0   Download

 • After completing this chapter you should be able to: Identify differences between pretax financial income and taxable income, describe a temporary difference that results in future taxable amounts, describe a temporary difference that results in future deductible amounts, explain the purpose of a deferred tax asset valuation allowance...and other contents.

   cutyhn 14-04-2017 1 0   Download

 • After completing this chapter you should be able to: Apply the revenue recognition principle, describe accounting issues for revenue recognition at point of sale, apply the percentage-of-completion method for long-term contracts, apply the completed-contract method for long-term contracts....and other contents.

   cutyhn 14-04-2017 3 0   Download

 • After completing this chapter you should be able to: Identify the three categories of debt securities and describe the accounting and reporting treatment for each category, understand the procedures for discount and premium amortization on bond investments, identify the categories of equity securities and describe the accounting and reporting treatment for each category....and other contents.

   cutyhn 14-04-2017 2 0   Download

 • After completing this chapter you should be able to: Describe the accounting for the issuance, conversion, and retirement of convertible securities, explain the accounting for convertible preferred stock, contrast the accounting for stock warrants and for stock warrants issued with other securities, describe the accounting for stock compensation plans under generally accepted accounting principles...and other contents.

   cutyhn 14-04-2017 3 0   Download

 • After completing this chapter you should be able to: Discuss the characteristics of the corporate form of organization, identify the key components of stockholders’ equity, explain the accounting procedures for issuing shares of stock, describe the accounting for treasury stock...and other contents.

   cutyhn 14-04-2017 4 0   Download

 • After completing this chapter you should be able to: Describe the formal procedures associated with issuing long-term debt, identify various types of bond issues, describe the accounting valuation for bonds at date of issuance, apply the methods of bond discount and premium amortization...and other contents.

   cutyhn 14-04-2017 4 0   Download

 • After completing this chapter you should be able to: Describe the nature, type, and valuation of current liabilities, explain the classification issues of short-term debt expected to be refinanced, identify types of employee-related liabilities, identify the criteria used to account for and disclose gain and loss contingencies...and other contents.

   cutyhn 14-04-2017 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản