Thư viện Bảo hiểm

Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung - quỹ bảo hiểm - nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường. Bảo hiểm còn là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại. Có nhiều hình thức bảo hiểm như: Bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tài sản,...Cùng tham khảo nguồn tài liệu, sách, câu hỏi và kinh nghiệm về Bảo hiểm để hiễu rõ về hoạt động Bảo hiểm cũng như học tốt các môn chuyên ngành Bảo hiểm.
Hiển thị 1-10 trên 100 kết quả
 • Mục tiêu của nghiên cứu Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nông nghiệp của các hộ nuôi tôm tại tỉnh Cà Mau là tìm ra những giải pháp khắc phục các mặt hạn chế trong giai đoạn triển khai thí điểm nhằm nhân rộng chương trình bảo hiểm nông nghiệp trong thời gian tới.

   maiyeumaiyeu21 26-11-2016 16 0   Download

 • Bài giảng Giới thiệu hệ thống giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội giúp cho các bạn biết được khái niệm giao dịch điện tử BHXH, cổng GDĐT và PM EFY-eBHXH, những điểm lưu ý về giao dịch điện tử BHXH. Với các bạn chuyên ngành Bảo hiểm thì đây là tài liệu hữu ích.

   maiyeumaiyeu18 01-11-2016 1 0   Download

 • Bài giảng Tái bảo hiểm trình bày các nội dung: Khái niệm tái bảo hiểm, lịch sử tái bảo hiểm, thuật ngữ, cơ sở pháp lý, tính độc lập của hợp đồng tái bảo hiểm, lợi ích của tái bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva25 18-10-2016 4 0   Download

 • Ebook Những điều cần biết về bảo hiểm nhân thọ cung cấp đến các bạn những thông tin như: Bảo hiểm nhân thọ là gì, ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ, lợi ích của bảo hiểm nhân thọ, đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ, nên mua bảo hiểm nhân thọ khi nào, các thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm mà bạn cần biết,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   thamcamam 09-10-2016 8 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Vai trò của hệ thống bảo hiểm tiền gửi: Nguyên lý và thực tiễn chính sách tại Việt Nam để nắm bắt được những nội dung về nguyên lý vai trò của hệ thống bảo hiểm tiền gửi, thực tiễn chính sách bảo hiểm tiền gửi tại VN.

   maiyeumaiyeu14 05-10-2016 7 2   Download

 • Bài viết Chính sách bảo hiểm phát triển nông nghiệp nông thôn: Kết quả bước đầu đưa ra một số kết quả và hạn chế của chính sách bảo hiểm phát triển nông nghiệp nông thôn; chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản; phát triển thị trường tái bảo hiểm.

   maiyeumaiyeu11 26-09-2016 2 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Kinh nghiệm thực hiện bảo hiểm thiên tai tại một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam sau đây để nắm bắt những nội dung về phạm vi bảo hiểm thiên tai, đối tượng bảo hiểm thiên tai, hình thức bảo hiểm thiên tai và một số nội dung khác.

   maiyeumaiyeu11 26-09-2016 2 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu Cách tính phí bảo hiểm hàng hóa sau đây để biết được cách tính phí bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam, tính phí bảo hiểm hàng nhập. Với các bạn chuyên ngành Xuất nhập khẩu thì đây là tài liệu hữu ích.

   trancucnobita 30-07-2016 6 2   Download

 • Khái niệm chế độ hưu trí, chế độ đối với người đủ điều kiện hưởng hưu trí hàng tháng, điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ đối với người không đủ điều kiện hưởng hưu hàng tháng,... là những nội dung chính trong bài giảng bài giảng "Bảo hiểm xã hội: Chế độ hưu trí". Mời các bạn cùng tham khảo.

   hannie_xieng 09-03-2016 28 6   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Bảo hiểm có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Bảo hiểm xã hội: Chế độ tử tuất" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về khái niệm chế độ tử tuất, nội dung của chế độ tử tuất,...

   hannie_xieng 09-03-2016 30 6   Download

Đồng bộ tài khoản