Thư viện Bảo hiểm

Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung - quỹ bảo hiểm - nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường. Bảo hiểm còn là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại. Có nhiều hình thức bảo hiểm như: Bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tài sản,...Cùng tham khảo nguồn tài liệu, sách, câu hỏi và kinh nghiệm về Bảo hiểm để hiễu rõ về hoạt động Bảo hiểm cũng như học tốt các môn chuyên ngành Bảo hiểm.
Hiển thị 1-10 trên 134 kết quả
 • Nội dung tài liệu trình bày những vấn đề chung về bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa, bảo hiểm thân tàu biển, bảo hiểm thân tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thủy và ven biển Việt Nam.

   kloiroong10 21-08-2017 12 3   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày về vấn đề phát triển thị trường bảo hiểm phù hợp, bảo đảm cam kết quốc tế, tổng quan thị trường bảo hiểm và công tác quản lý giám sát trung gian bảo hiểm tại Việt Nam: kinh nghiệm quốc tế về trung gian bảo hiểm.

   roongkloi10 11-08-2017 3 1   Download

 • Chapter 27 - Crime insurance and surety bonds. Some instructors who emphasize personal lines of insurance may wish to skip this chapter, since commercial crime insurance is typically covered in an advanced course in property and casualty insurance. If you cover this chapter in your course, avoid unnecessary detail. A brief discussion of the meaning of robbery, burglary, safe burglary, and theft can be useful.

   nomoney12 04-05-2017 2 1   Download

 • Chapter 26 - Commercial liability insurance. This chapter builds on the preceding chapter. Some instructors prefer to omit this chapter in an introductory course, since commercial liability insurance is covered in an advanced course in property and casualty insurance.

   nomoney12 04-05-2017 4 1   Download

 • Chapter 25 - Commercial property insurance. This chapter is based largely on the commercial lines program developed by the Insurance Services Office. Because a considerable amount of material is condensed into this chapter, it ordinarily will take two class periods to cover.

   nomoney12 04-05-2017 2 1   Download

 • Chapter 24 - Other property and liability insurance coverages. This chapter discusses some additional coverages that are important in developing a sound personal insurance program. First, the ISO Dwelling program should be easily grasped by most students because of prior knowledge of the homeowners policy.

   nomoney12 04-05-2017 5 1   Download

 • Chapter 23 - Auto insurance and society. This chapter is important because it analyzes the impact of the automobile problem upon society and the various methods of compensating accident victims for their injuries. Presenting this material should be easy, since most students drive and some have been involved in auto accidents.

   nomoney12 04-05-2017 3 1   Download

 • Chapter 22 - Auto insurance. The relevance of this chapter should be readily apparent to students. Most students drive, many of whom have been involved in auto accidents. Thus it should be easy for instructors to motivate students. In particular, students probably will show keen interest in the provisions that govern the driving of nonowned vehicles, since most students frequently drive cars that are owned by other parties.

   nomoney12 04-05-2017 2 1   Download

 • Chapter 21 - Homeowners insurance, section II. This chapter continues the discussion of the homeowners policy by an analysis of the Section II coverages in the homeowners policy by the Insurance Services Office. Once again, instructors will differ in their approach to teaching the material in this chapter.

   nomoney12 04-05-2017 3 1   Download

 • Chapter 20 - Homeowners insurance, section I. This chapter discusses the homeowners program by the Insurance Services Office (ISO). In 2010, ISO released a new homeowners policy for use beginning in 2011. This chapter is limited to the Section I coverages in the homeowner policies.

   nomoney12 04-05-2017 4 1   Download

Đồng bộ tài khoản