Thư viện Bảo hiểm

Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung - quỹ bảo hiểm - nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường. Bảo hiểm còn là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại. Có nhiều hình thức bảo hiểm như: Bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tài sản,...Cùng tham khảo nguồn tài liệu, sách, câu hỏi và kinh nghiệm về Bảo hiểm để hiễu rõ về hoạt động Bảo hiểm cũng như học tốt các môn chuyên ngành Bảo hiểm.
Hiển thị 1-10 trên 149 kết quả
 • Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 4: Hợp đồng bảo hiểm trình bày các định nghĩa về hợp đồng bảo hiểm, tính chất hợp đồng bảo hiểm, hình thức hợp đồng bảo hiểm, yếu tố cấu thành hợp đồng bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   nguoibakhong05 18-03-2018 5 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 3: Những nguyên tắc chung của bảo hiểm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về bảo hiểm, vai trò, tác dụng của bảo hiểm, sự cần thiết của bảo hiểm, rủi ro có thể của bảo hiểm, phân loại bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   nguoibakhong05 18-03-2018 4 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 2: Rủi ro và quản trị rủi ro giới thiệu về các thuật ngữ tổn thất, rủi ro, hiểm họa, nguy cơ; các phương thức xử lý rủi ro, nguy cơ & tổn thất, tổng lược về quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   nguoibakhong05 18-03-2018 4 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm - Module 1: Thị trường bảo hiểm cung cấp cho người học các kiến thức về các yếu tố cấu thành thị trường bảo hiểm, môi trường, lịch sử ra đời và phát triển của thị trường bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   nguoibakhong05 18-03-2018 4 0   Download

 • (NB) Nội dung chính của "Đề cương bài giảng Bảo hiểm" được trình bày như sau: Tổng quan về bảo hiểm, thất nghiệp và phân loại thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm tiền cất giữ trong kho và trong quá trình vận chuyển,...

   convitdola 07-12-2017 55 3   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 9 Bảo hiểm tiền gửi, tiền cất giữ và trên đường vận chuyển gồm các nội dung chính là: Bảo hiểm tiền cất trữ và trên đường vận chuyển, sự cần thiết của bảo hiểm tiền gửi,...

   dolalatien 29-11-2017 61 3   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 8 Bảo hiểm nông nghiệp gồm các nội dung chính là: Giới thiệu chung về bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm cây trồng, bảo hiểm vật nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   dolalatien 29-11-2017 57 3   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 7 Bảo hiểm xây lắp và thăm dò, khai thác dầu khí gồm các nội dung chính là: Bảo hiểm thăm dò dầu khí, các loại hình bảo hiểm xây lắp, bảo hiểm xây dựng, phương pháp tính phí bảo hiểm lắp đặt,...

   dolalatien 29-11-2017 61 3   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 6 Bảo hiểm trách nhiệm gồm các nội dung chính là: Các đặc điểm cơ bản của bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người vận chuyển trong ngành hàng không dân dụng, bảo hiểm trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm ng...

   dolalatien 29-11-2017 56 4   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 5 Bảo hiểm hàng hóa và tài sản gồm các nội dung chính là: Khái quát về bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hóa vận tải, bảo hiểm thân tàu và hội bảo hiểm P and I, bảo hiểm hỏa loạn và các RR đặc biệt, bảo hiểm vật chất phương tiện vận tải,..

   dolalatien 29-11-2017 52 4   Download

Đồng bộ tài khoản