Thư viện Bảo hiểm

Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung - quỹ bảo hiểm - nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường. Bảo hiểm còn là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại. Có nhiều hình thức bảo hiểm như: Bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tài sản,...Cùng tham khảo nguồn tài liệu, sách, câu hỏi và kinh nghiệm về Bảo hiểm để hiễu rõ về hoạt động Bảo hiểm cũng như học tốt các môn chuyên ngành Bảo hiểm.
Hiển thị 1-10 trên 145 kết quả
 • (NB) Nội dung chính của "Đề cương bài giảng Bảo hiểm" được trình bày như sau: Tổng quan về bảo hiểm, thất nghiệp và phân loại thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm tiền cất giữ trong kho và trong quá trình vận chuyển,...

   convitdola 07-12-2017 24 2   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 9 Bảo hiểm tiền gửi, tiền cất giữ và trên đường vận chuyển gồm các nội dung chính là: Bảo hiểm tiền cất trữ và trên đường vận chuyển, sự cần thiết của bảo hiểm tiền gửi,...

   dolalatien 29-11-2017 32 2   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 8 Bảo hiểm nông nghiệp gồm các nội dung chính là: Giới thiệu chung về bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm cây trồng, bảo hiểm vật nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   dolalatien 29-11-2017 26 2   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 7 Bảo hiểm xây lắp và thăm dò, khai thác dầu khí gồm các nội dung chính là: Bảo hiểm thăm dò dầu khí, các loại hình bảo hiểm xây lắp, bảo hiểm xây dựng, phương pháp tính phí bảo hiểm lắp đặt,...

   dolalatien 29-11-2017 29 2   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 6 Bảo hiểm trách nhiệm gồm các nội dung chính là: Các đặc điểm cơ bản của bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người vận chuyển trong ngành hàng không dân dụng, bảo hiểm trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm ng...

   dolalatien 29-11-2017 29 3   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 5 Bảo hiểm hàng hóa và tài sản gồm các nội dung chính là: Khái quát về bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hóa vận tải, bảo hiểm thân tàu và hội bảo hiểm P and I, bảo hiểm hỏa loạn và các RR đặc biệt, bảo hiểm vật chất phương tiện vận tải,..

   dolalatien 29-11-2017 26 3   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 4 Bảo hiểm con người gồm các nội dung chính là: Khái quát về khái niệm, đặc trưng và phân loại bảo hiểm con người, sự ra đời và phát triển, đặc trưng, phân loại, bảo hiểm phí và dự phòng phí bảo hiểm nhân trọ,...

   dolalatien 29-11-2017 27 3   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 3 Bảo hiểm an sinh xã hội gồm các nội dung chính là: Bàn luận về vai trò, lịch sử ra đời, bản chất, phương thức hoạt động, mục đích của hệ thống An sinh xã hội và giới thiệu cấu trúc cơ bản của hệ thống An sinh xã hội,...

   dolalatien 29-11-2017 26 2   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 2 Khuôn khổ pháp lý hoạt động bảo hiểm gồm các nội dung chính là: Giới thiệu khái quát về cấu trúc khung pháp lý hoạt động bảo hiểm tại Việt Nam, mô tả các nguyên tắc, nội dung giám sát và hệ thống các cơ quan giám sát hoạt động bảo hiểm,..

   dolalatien 29-11-2017 25 3   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm: Chương 1 Tổng quan về quản trị rủi ro và bảo hiểm gồm các nội dung chính là: Giới thiệu khái niệm, phân loại rủi ro và các nội dung quản trị rủi ro, vai trò và phân loại bảo hiểm, mô tả cơ sở kỹ thuật và các quy tắc cơ bản của bảo hiểm,..

   dolalatien 29-11-2017 23 3   Download

Đồng bộ tài khoản