Thư viện Kế toán - Kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán được xem là ngành học được các bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất. Tài chính – Kế toán gần như là huyết mạch của hệ thống quản lý của một doanh nghiệp, hệ thống sổ sách kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát được thu chi, ngân quỹ, tồn kho, công nợ. Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Kế toán, Kiểm toán dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Kế toán - Tiểm toán như: hạch toán số sách, báo cáo tài chính, báo cáo thuế... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học Kế toán cơ bản, Kế toán nâng cao, Kế toán trưởng, Kiểm toán viên.
Hiển thị 1-10 trên 3662 kết quả
 • Nội dung của bài giảng giới thiệu chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí trong kế toán quản trị, lập dự toán sản xuất kinh doanh, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, định giá sản phẩm và dịch vụ.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày mục đích của việc nghiên cứu sổ kế toán, sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ, khóa sổ, sửa sổ kế toán, các hình thức kế toán, khái niệm sổ kế toán, phân loại sổ kế toán, kỹ thuật mở, ghi, sửa và khóa sổ, các hình thức kế toán.

   kloikloi 12-10-2017 1 1   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày kế toán quá trình kinh doanh chủ yếu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định hàng hóa, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán bán hàng và ghi nhận doanh thu, kế toán chi phí hoạt động, kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, bài tập điều chỉnh, bút toán khóa sổ và kế toán xác định k...

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Chapter 21 - Information for capital expenditure decisions. In this chapter you will learn: Capital expenditure decisions, the capital expenditure approval process, techniques for analysing capital expenditure projects, other issues in capital expenditure analysis, income taxes and capital expenditure analysis, investments in advanced technologies, post-completion audits, the limitations of capital expenditure analysis.

   trueorfalse9 04-10-2017 0 0   Download

 • Chapter 20 - Pricing and product mix decisions. The main contents of this chapter include all of the following: Major influences on pricing decision, economic profit-maximising models, pricing strategies, strategic pricing of new products, competitive bidding, legal restrictions on pricing, product mix decisions.

   trueorfalse9 04-10-2017 0 0   Download

 • Chapter 19 - Information for tactical decisions . This chapter presents the following content: The management accountant’s role in decision making, characteristics of relevant information, accept or reject a special order, make or buy a product, outsourcing decisions, add or delete a product or department, joint products: sell or process further,...

   trueorfalse9 04-10-2017 0 0   Download

 • Chapter 18 - Cost volume profit analysis. In this chapter, you will learn: What is CVP analysis? the break-even point, graphing CVP relationships, target net profit, using CVP analysis for management decisions, CVP analysis with multiple products, including income taxes in CVP analysis, practical issues in CVP analysis, an activity-based approach to CVP analysis, financial planning models.

   trueorfalse9 04-10-2017 0 0   Download

 • Chapter 17 - Sustainability and management accounting .

   trueorfalse9 04-10-2017 0 0   Download

 • Chapter 16 - Managing costs and quality. In this chapter, the following content will be discussed: Cost management, activity-based management (ABM), business process re-engineering (BPR), life cycle costing and budgeting, target costing, managing throughput, managing quality, total quality management (TQM).

   trueorfalse9 04-10-2017 0 0   Download

 • Chapter 15 - Managing suppliers and customers. This chapter presents the following content: Supply chain management, managing suppliers, managing inventory, managing customers, managing time.

   trueorfalse9 04-10-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản