Thư viện Kế toán - Kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán được xem là ngành học được các bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất. Tài chính – Kế toán gần như là huyết mạch của hệ thống quản lý của một doanh nghiệp, hệ thống sổ sách kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát được thu chi, ngân quỹ, tồn kho, công nợ. Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Kế toán, Kiểm toán dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Kế toán - Tiểm toán như: hạch toán số sách, báo cáo tài chính, báo cáo thuế... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học Kế toán cơ bản, Kế toán nâng cao, Kế toán trưởng, Kiểm toán viên.
Hiển thị 1-10 trên 3668 kết quả
 • 37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có: Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý,...

   bachma47 01-02-2018 31 3   Download

 • Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và Công văn 2512/TCT-CS ngày 24/6/2015 của Tổng cục Thuế thì việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 cần chú ý đến 12 vấn đề nêu sau: Thời điểm ghi nhận doanh thu của dịch vụ theo thuế dã giống với ghi nhận doanh thu dịch vụ theo kế toán, chi phí lãi vay của ngân hàng để đầu tư vào đơn vị khác khi doanh nghiệp ...

   bachma47 01-02-2018 26 2   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 Tổng quan về thanh toán quốc tế do ThS. Đinh Thị Hà Thu biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được khái niệm về thanh toán quốc tế, chủ thể trong thanh toán quốc tế, đặc điểm hoạt động thanh toán quốc tế.

   sangbanmai_0906 17-01-2018 17 2   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 do ThS. Đinh Thị Hà Thu biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm ngoại hối, phương pháp yết tỷ giá, phân loại tỷ giá, xác định tỷ giác theo phương pháp tính chéo.

   sangbanmai_0906 17-01-2018 17 1   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 cung cấp cho các bạn những nội dung: Mục đích lựa chọn phƣơng thức thanh toán trong thanh toán quốc tế, phân loại phương thức thanh toán, phương thức thanh toán ghi sổ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   sangbanmai_0906 17-01-2018 16 1   Download

 • Bài giảng Thanh toán Quốc tế chương 3: Các công cụ thanh toán Quốc tế trình bày nội dung về quá trình hình thành và phát triển hối phiếu, nguồn lực điều chỉnh hối phiếu, đặc điểm hối phiếu, kỳ phiếu hay hối phiếu nhận nợ, séc. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết bài giảng chương 3.

   sangbanmai_0906 17-01-2018 16 1   Download

 • Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu", cụ thể như: Sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán, yêu cầu của thông tin tính giá, tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu,...

   sangbanmai_0906 17-01-2018 17 0   Download

 • Mục tiêu của bài học giúp các bạn hiểu được kết cấu chung của một tài khoản kế toán và kết cấu của các TKKT chủ yếu, thực hiện được các định khoản kế toán và chỉ ra được các quan hệ đối ứng, phân biệt được kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, nắm được cơ bản hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam, nhớ được kết cấu một số tài khoản đặc biệt tro...

   sangbanmai_0906 17-01-2018 17 0   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của chứng từ kế toán, phân loại chứng từ, nội dung của chứng từ, trình tự luân chuyển chứng từ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   sangbanmai_0906 17-01-2018 19 0   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Chương 1 nhằm giúp các bạn nắm được kế toán là một môn khoa học, kế toán có đối tượng nghiên cứu riêng, kế toán có phương pháp nghiên cứu riêng, các nguyên tắc kế toán cơ bản.

   sangbanmai_0906 17-01-2018 17 0   Download

Đồng bộ tài khoản