Thư viện Ngân hàng - Tín dụng

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước.Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Ngân hàng và Tín dụng dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Ngân hàng như: Tín dụng, nhận tiền gởi, tiết kiếm, dịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, chuyển tiền, ủy thác, thu chi hộ tiền hàng,... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học trong ngành Ngân hàng và Tín dụng.
Hiển thị 1-10 trên 1227 kết quả
 • Phần 3 cuốn sách "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức về thị trường tài chính bao gồm: Thị trường tài chính, thị trường tiền tệ nội địa, thị trường tiền tệ nước ngoài, thị trường hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen14 19-01-2017 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về ngân hàng bao gồm: Lược sử hoạt động ngân hàng, ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen14 19-01-2017 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng và nguồn gốc của tiền, cơ chế tiền tệ (chế độ tiền tệ), vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen14 19-01-2017 0 0   Download

 • Bài giảng Tài khoản ngân hàng do Lê Hồng Phương biên soạn sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung tài khoản ngân hàng, đặc tả tài khoản ngân hàng, thiết kế tài khoản ngân hàng, cài đặt tài khoản ngân hàng.

   maiyeumaiyeu26 04-01-2017 10 3   Download

 • Tài liệu "Các phương thức thanh toán quốc tế" trình bày nội dung khái quát về các phương thức thanh toán quốc tế như phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức thanh toán nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ,... nhằm giúp các bạn tiện lợi trong việc tìm hiểu về lĩnh vực ngân hàng tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu nội dung chi tiết.

   boobu123 13-12-2016 5 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo Đề cương môn Ngân hàng thương mại sau đây để nắm bắt được những kiến thức tổng quan, khái quát nhất về môn học. Từ đó, giúp các bạn có sự chuẩn bị cho môn học một cách tốt hơn.

   maiyeumaiyeu23 12-12-2016 7 2   Download

 • Bài tập môn Ngân hàng thương mại – Cao học giới thiệu tới các bạn những bài tập tổng quan về ngân hàng và các hoạt động kinh doanh ngân hàng; quản lý tài sản – nợ trong ngân hàng thương mại.

   maiyeumaiyeu23 12-12-2016 4 1   Download

 • Bài giảng Chương 2: Kế toán chênh lệch tỷ giá được biên soạn nhằm giúp các bạn biết được các khái niệm về tiền và các khoản tương đương tiền; vận dụng được các nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản tương được tiền; hiểu được các phương pháp hạch toán đối với các loại tài khoản này.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 10 1   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - Tỷ giá hối đoái và một số nghiệp vụ giao dịch trên thị trường hối đoái trình bày về những kiến thức cơ bản về thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối, và tỷ giá hối đoái, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá, các phương pháp điều chỉnh tỷ giá.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 5 1   Download

 • Bài 5 "Nghiệp vụ options và phòng ngừa rủi ro tỷ giá", bài này giúp người học nắm được: Các khái niệm về quyền chọn, quyền chọn mua, quyền chọn bán, các bên tham gia giao dịch quyền chọn, thực hiện quyền chọn (Exercise), tỷ giá quyền chọn (exercise or strike price); các chiến lược quyền chọn tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   hihihaha2 03-12-2016 4 1   Download

Đồng bộ tài khoản