Tài liệu Ngân hàng - Tín dụng

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước.Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Ngân hàng và Tín dụng dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Ngân hàng như: Tín dụng, nhận tiền gởi, tiết kiếm, dịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, chuyển tiền, ủy thác, thu chi hộ tiền hàng,... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học trong ngành Ngân hàng và Tín dụng.
  • Đề thi tuyển tín dụng 2010

   Đề thi tuyển tín dụng 2010 sau đây sẽ giúp các bạn đang có chuẩn bị thi tuyển dụng vào các ngân hàng, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Ngân hàng.

   doc 1p pthao1988 26-08-2014 11 0

  • Đề thi tuyển dụng vào các ngân hàng 2011

   Đề thi tuyển dụng vào các ngân hàng 2011 dưới đây gồm các câu hỏi và đáp án cho kì thi tuyển dụng và ngân hàng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang chuẩn bị thi tuyển dụng và các ngân hàng ở Việt Nam. Chúc các bạn thi tốt.

   doc 8p pthao1988 26-08-2014 7 0

  • Đề thi môn Tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng

   Đề thi môn Tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng gồm các câu hỏi lý thuyết và bài tập về tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho học viên học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

   pdf 3p pthao1988 26-08-2014 9 0

  • Đề thi nghiệp vụ - Phòng quản lý rủi ro

   Đề thi nghiệp vụ của Phòng quản lý rủi ro gồm các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận về quản lý rủi ro Ngân hàng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai chuẩn bị thi nghiệp vụ của về lĩnh vực quản lý rủi ro Ngân hàng.

   pdf 5p pthao1988 26-08-2014 11 0

  • Đề thi nghiệp vụ - Phòng quản lý rủi ro (Đáp án)

   Đây là phần đáp án cho đề thi nghiệp vụ của Phòng quản lý rủi ro gồm đáp án các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận về quản lý rủi ro Ngân hàng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai chuẩn bị thi nghiệp vụ của về lĩnh vực quản lý rủi ro Ngân hàng. Chúc các bạn thi tốt.

   pdf 8p pthao1988 26-08-2014 8 0

  • Quy trình cho thuê tài chính 3 bên ở Vietcombank

   Tài liệu "Quy trình cho thuê tài chính 3 bên ở Vietcombank" có nội dung trình bày các quy trình cho thuê tài chính 3 bên ở Vietcombank bao gồm: Khách hàng đến ngân hàng tìm hiểu về cho thuê tài chính, khách hàng thực hiện lập hồ sơ khách hàng và nộp cho Công ty cho thuê tài chính Vietcombank và các bước tiếp theo. Ở mỗi bước có hướng dẫn cách thức thực hiện một cách tỉ mỉ.

   doc 12p pthao1988 26-08-2014 7 0

  • Nhìn lại thành công của thị trường vàng năm 2013 và những nỗ lực đáng ghi nhận của Ngân hàng Nhà nước

   Bài viết "Nhìn lại thành công của thị trường vàng năm 2013 và những nỗ lực đáng ghi nhận của Ngân hàng Nhà nước" sẽ cho chúng ta thấy những thành công đáng ghi nhận trong việc quản lý thị trường vàng trong năm 2013. Tham khảo nội dung bài viết để thấy được những biến động của thị trường vàng cũng như thành công của nó.

   doc 4p thuyphuonghvtc 26-08-2014 2 0

  • Bài giảng Thị trường cổ phiếu - Nguyễn Anh Vũ

   Bài giảng Thị trường cổ phiếu do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày khái quát về các loại hình doanh nghiệp, các loại phiếu và đặc điểm cổ phiếu, phát hành cổ phiếu, thị trường cổ phiếu thứ cấp, các nguyên tắc cơ bản trong đầu tư cổ phiếu.

   pdf 33p hoangthuyfc 21-08-2014 21 0

  • Bài giảng Quỹ đầu tư - Nguyễn Anh Vũ

   Bài giảng Quỹ đầu tư do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày khái niệm quỹ đầu tư, các loại hình quỹ đầu tư, cơ cấu tổ chức quỹ đầu tư, hình thái quỹ đầu tư tại một số TTCK trên thế giới, hoạt động của quỹ đầu tư.

   pdf 26p hoangthuyfc 21-08-2014 19 1

  • Bài giảng Ngân hàng trung gian - Nguyễn Anh Vũ

   Bài giảng Ngân hàng trung gian do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày về các loại hình ngân hàng trung gian, các nghiệp vụ cơ bản của NHTM. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng.

   pdf 11p hoangthuyfc 21-08-2014 18 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản