Tài liệu Ngân hàng - Tín dụng

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước.Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Ngân hàng và Tín dụng dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Ngân hàng như: Tín dụng, nhận tiền gởi, tiết kiếm, dịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, chuyển tiền, ủy thác, thu chi hộ tiền hàng,... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học trong ngành Ngân hàng và Tín dụng.
  • Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 1 - TS. Lê Thẩm Dương

   Trong chương 1 Tổng quan về quản trị ngân hàng của bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng nêu khái niệm ngân hàng, đặc điểm của hoạt động kinh doanh ngân hàng, khuynh hướng tác động đến Kinh doanh ngân hàng, mô hình tổ chức của ngân hàng, quản trị Kinh doanh ngân hàng, các báo cáo tài chính chủ yếu của ngân hàng.

   pdf 50p top_12 19-04-2014 2 2

  • Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 2 - TS. Lê Thẩm Dương

   Những nội dung trình bày trong chương 2 Quản trị nguồn vốn huy động trong Quản trị kinh doanh ngân hàng nêu các loại nguồn vốn huy động, đặc điểm và yêu cầu quản trị đối với nguồn vốn huy động. Phương pháp xác định chi phí huy động, quản trị nguồn vốn huy động. Các chính sách định giá sản phẩm huy động.

   pdf 43p top_12 19-04-2014 0 0

  • Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 5 - TS. Lê Thẩm Dương

   Chương 5 Quản trị hoạt động tín dụng của bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng trình bày các nội dung chính một số vần đề về tín dụng và rủi ro tín tín dụng, quản trị hoạt động tín dụng.

   pdf 60p top_12 19-04-2014 0 0

  • Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 4 - TS. Lê Thẩm Dương

   Trong Chương 4 Quản trị thanh khoản của bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng nêu những nội dung chính: một số vấn đề về thanh khoản, quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại.

   pdf 58p top_12 19-04-2014 0 0

  • Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng: Chương 3 - TS. Lê Thẩm Dương

   Nội dung của chương 3 Quản trị vốn tự có trong Quản trị kinh doanh ngân hàng nêu những nội dung chính, khái niệm và cách xác định vốn tự có, đặc điểm vốn tự có, chức năng vốn tự có, phương pháp quản trị qui mô vốn tự có, các biện pháp tăng vốn tự có.

   pdf 86p top_12 19-04-2014 0 0

  • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 7

   Chương 7 Đảm bảo tín dụng trong Nghiệp vụ ngân hàng thương mại trình bày tổng quan, các trưng của tài sản đảm bảo tín dụng. Giá trị của tài sản đảm bảo phải lớn hơn nghĩa vụ được đảm bảo, tài sản phải dễ tiêu thụ thị trường. Có đầy đủ cơ sở pháp lý để người cho vay có quyền ưu tiên về xử lý tài sản.

   ppt 33p top_12 18-04-2014 0 0

  • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 5

   Trong chương 5 Tín dụng trung hạn và dài hạn tài trợ cho đầu tư của bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại trình bày về những vấn đề chung về tín dụng đầu tư. Đối tượng cho vay trung hạn, dài hạn là các công trình, hạng mục công trình hay dự án đầu tư có thể tính toán được hiệu quả kinh tế trực tiếp, nhanh chóng phát huy tác dụng thu hồi vốn nhanh.

   ppt 52p top_12 18-04-2014 0 0

  • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4

   Chương 4 Bao thanh toán nằm trong Nghiệp vụ ngân hàng thương mại trình bày về tổng quan nghiệp vụ bao thanh toán, công cụ tài trợ các khoản trả chậm, tiện ích với doanh nghiệp bên bán hàng và doanh nghiệp xuất khẩu.

   ppt 29p top_12 18-04-2014 0 0

  • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2 (tt)

   Nội dung chương 2 Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh nằm trong Nghiệp vụ ngân hàng thương mại trình bày về những vấn đề chung tín dụng ngắn hạn ở Việt Nam. Các tổ chức tín dụng được thành lập được cấp giấy phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo qui định của luật Các TCTD đều được phép huy động vốn và cho vay ngắn hạn tài trợ cho hoạt động kinh doanh trong các tổ chức kinh tế.

   ppt 64p top_12 18-04-2014 0 0

  • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2

   Trong chương 2 Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại của bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại trình bày về nguyên tắc ý nghĩa của việc huy động vốn, các hình thức của huy động vốn. Vốn huy động là tài sản bằng tiền của các tổ chức và cá nhân mà ngân hàng đang tạm thời quản lý và sử dụng với hình thức hoàn trả. Đây là nguồn vốn quan trọng nhất của bất kỳ một ngân hàng thương mại nào.

   ppt 22p top_12 18-04-2014 0 0

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản