Thư viện Ngân hàng - Tín dụng

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước.Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Ngân hàng và Tín dụng dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Ngân hàng như: Tín dụng, nhận tiền gởi, tiết kiếm, dịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, chuyển tiền, ủy thác, thu chi hộ tiền hàng,... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học trong ngành Ngân hàng và Tín dụng.
Hiển thị 1-10 trên 7289 kết quả
 • Chương 10 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chính sách tiền tệ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mục tiêu chính sách tiền tệ, các công cụ của chính sách tiền tệ, vận dụng công cụ của chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   estupendo1 03-08-2016 20 4   Download

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 9 giúp người học hiểu được những vấn đề cơ bản về lạm phát. Những nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm có: Khái niệm lạm phát, phân loại lạm phát, nguyên nhân của lạm phát, tác động của lạm phát, biện pháp kiềm chế lạm phát.

   estupendo1 03-08-2016 9 2   Download

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 8 trình bày về các học thuyết tiền tệ. Những nội dung chính trong chương này gồm: Học thuyết cổ điển, học thuyết tân cổ điển, học thuyết tiền tệ hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   estupendo1 03-08-2016 19 3   Download

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 7 trang bị cho người học những kiến thức về phát hành tiền. Nội dung chính trong chương này: Phát hành tiền của Ngân hàng trung ương, phát hành bút tệ của ngân hàng thương mại, những vấn đề thực tiễn liên quan tới sự phát hành tiền.

   estupendo1 03-08-2016 12 2   Download

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Chương 6: Các tổ chức phi ngân hàng. Nội dung chính trong chương gồm: Tổng quan về tổ chức tín dụng phi ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí.

   estupendo1 03-08-2016 13 2   Download

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Chương 5 trình bày kiến thức về tín dụng và lãi suất. Nội dung chính trong chương này gồm: Phân loại tín dụng, lợi tức và lãi suất tín dụng, các lý thuyết về quyết định lãi suất, các phương pháp xác định lãi suất, xác định lãi suất hiệu dụng ( thực trả), bảo đảm tín dụng.

   estupendo1 03-08-2016 12 3   Download

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng Chương 4 cung cấp kiến thức về ngân hàng thương mại như: Chức năng của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thương mại, các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại, phân loại các nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

   estupendo1 03-08-2016 15 2   Download

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về hệ thống ngân hàng. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Vai trò của ngân hàng, tổ chức hệ thống ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   estupendo1 03-08-2016 12 2   Download

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Chương 2: Thị trường tài chính. Nội dung chính trong chương: Tài sản tài chính, công cụ tài chính, thị trường tài chính, hệ thống tài chính, các tổ chức tài chính, hiệu quả của thị trường tài chính.

   estupendo1 03-08-2016 10 2   Download

 • Chương 1 - Tiền tệ và các chế độ tiền tệ. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Vai trò và chức năng của tiền tệ, các hình thái của tiền tệ, các chế độ tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế.

   estupendo1 03-08-2016 10 2   Download

Đồng bộ tài khoản