Tài liệu Ngân hàng - Tín dụng

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước.Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Ngân hàng và Tín dụng dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Ngân hàng như: Tín dụng, nhận tiền gởi, tiết kiếm, dịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, chuyển tiền, ủy thác, thu chi hộ tiền hàng,... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học trong ngành Ngân hàng và Tín dụng.
  • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - TS. Nguyễn Ngọc Ảnh

   Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày về những vấn đề cơ bản về tài chính, tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, ngân hàng thương mại, tài chính quốc tế, thị trường tài chính.

   pdf 189p wide_12 30-07-2014 14 2

  • Bài giảng Tài chính - tiền tệ - GV. Trương Minh Tuấn

   Bài giảng Tài chính - tiền tệ nhằm giúp cho chúng ta hiểu được những vấn đề đang tồn tại trong đời sống kinh tế - xã hội: Thuế, chi tiêu công và bội chi ngân sách, tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, lạm phát và việc làm, tiết kiệm, đầu tư và các định chế tài chính, tiết kiệm, đầu tư và thị trường tài chính…

   pdf 321p wide_12 30-07-2014 19 1

  • Bài giảng Bộ chứng từ

   Bài giảng Bộ chứng từ trình bày về 3 nội dung chính đó là: vận đơn đường biển, hợp đồng ngoại thương, một số chứng từ khác, những bất hợp lệ thường gặp của Bill of Lading (B/L) trong thanh toán bằng L/C, để giảm bớt những vất cập của (B/L) thì cần giải quyết những vấn đề sau.

   pdf 47p wide_12 28-07-2014 18 2

  • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 8: Nghiệp vụ thanh toán của ngân hàng thương mại

   Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 8: Nghiệp vụ thanh toán của ngân hàng thương mại trình bày về thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán giữa các ngân hàng...bài giảng hữu ích dành cho sinh viên dành cho sinh viên ngành kinh tế.

   pdf 0p thin_12 23-07-2014 22 2

  • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 8: Cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại

   Chương 8 Cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: cho vay theo dự án đầu tư, cho thuê tài chính, cho vay tiêu dùng, cho vay hợp vốn...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại.

   pdf 0p thin_12 23-07-2014 32 1

  • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 7: Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại

   Mục tiêu trình bày trong chương 7 Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: cho vay kinh doanh như cho vay ứng vốn, chiết khấu giấy tờ có giá, bao thanh toán; cho vay tiêu dùng.

   pdf 0p thin_12 23-07-2014 46 1

  • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 6: Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại

   Mục tiêu của chương 6 Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: khái quát hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, các quy định pháp lý về cho vay, thời hạn cho vay, phương pháp cho vay.

   pdf 0p thin_12 23-07-2014 34 1

  • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại

   Kết cấu chương 5 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: nguồn vốn của ngân hàng thương mại, quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại.

   pdf 0p thin_12 23-07-2014 32 1

  • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4: Tổng quan về ngân hàng thương mại

   Mục tiêu trình bày trong chương 4 Tổng quan về ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: định nghĩa ngân hàng thương mại, quá trình ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại, bản chất của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại.

   pdf 0p thin_12 23-07-2014 28 1

  • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Đại cương về tiền tệ và lạm phát

   Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 1: Đại cương về tiền tệ và lạm phát trình bày về nguồn gốc ra đời và khái niệm tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, các hình thái của tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế, tiền tệ Việt Nam qua các thời kỳ.

   pdf 0p thin_12 23-07-2014 28 1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản