Thư viện Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác. Để làm được điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải tiến hành khảo sát thực tiễn, thu thập thông tin, tài liệu để tiến hành phân tích cụ thể, lập và quản lý danh mục đầu tư… nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Tham khảo kho tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm về Quỹ đầu tư giúp các bạn củng cố kiến thức quản lý quỹ đầu tư, cách thu hút quỹ đầu tư, phương pháp đánh giá hoạt động của quỹ và quản lý nhà nước về hoạt động quản lý Quỹ đầu tư.
Hiển thị 1-10 trên 84 kết quả
 • Bài giảng Đầu tư quốc tế do Nguyễn Duy Đạt biên soạn với các nội dung chính được trình bày: Tổng quan về đầu tư quốc tế, đặc điểm của ODA, các hình thức FDI, môi trường đầu tư quốc tế, chính sách về đầu tư quốc tế,...

   cobematxanh 01-12-2017 23 2   Download

 • Bài 11: Chi phí kinh tế của lao động và đất. Chương này đề cập đến những nội dung sau: Tiền lương kinh tế đối với lao động có kỹ năng trong thị trường lao động cạnh tranh, tiền lương kinh tế của lao động không kỹ năng, giá trị kinh tế của đất đai, tính toán giá trị kinh tế của đất đai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   estupendo2 10-08-2016 41 2   Download

 • Bài 10 cung cấp kiến thức liên quan đến chi phí vốn kinh tế. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm: Chi phí vốn kinh tế - Economic Cost of Capital (ECOC), chi phí vốn kinh tế sử dụng trong thẩm định kinh tế (theo giá thực), công thức chi phí vốn kinh tế, tiết kiệm của doanh nghiệp, tiết kiệm nước ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   estupendo2 10-08-2016 49 2   Download

 • Bài 8: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng. Trong bài này người học có thể tìm hiểu: Các loại biến dạng của thị trường, tác động ở phía đầu ra của dự án, xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   estupendo2 10-08-2016 52 3   Download

 • Bài 7: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế tại thị trường không biến dạng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm thẩm định dự án về mặt kinh tế, giá kinh tế và giá tài chính, xác định lợi ích kinh tế của dự án, thị trường khi không có dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   estupendo2 10-08-2016 53 4   Download

 • Bài 5 và 6: Phân tích độ nhạy và rủi ro. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Mô hình cơ sở và rủi ro, phân tích độ nhạy và rủi ro, giá trị hoán chuyển (switching values), lựa chọn thông số trong phân tích độ nhạy, bất định và rủi ro,...và một số nội dung liên quan khác.

   estupendo2 10-08-2016 47 2   Download

 • Bài 3 và 4: Nguyên lý xây dựng mô hình tài chính. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung chính như: Bảng thông số, vòng đời dự án, đơn vị tiền tệ, chỉ số giá và một số lưu ý đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   estupendo2 10-08-2016 52 2   Download

 • Bài 2: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm định dự án. Chương này giúp người học hiểu được các phương pháp chiết khấu ngân lưu như giá trị hiện tại ròng, suất sinh lợi nội tại, tỷ số lợi ích/chi phí và các phương pháp truyền thống như thời gian hoàn vốn, điểm hòa vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   estupendo2 10-08-2016 47 2   Download

 • Bài 1: Giới thiệu về thẩm định dự án và tìm hiểu ngân lưu dự án. Trong bài này học viên hiểu được: Lý do cần phải thẩm định dự án nói chung, các dự án đầu tư công nói riêng; những nguyên lý/yếu tố/vấn đề quan trọng đối với việc thẩm định các dự án nhìn từ các góc độ khác nhau, nhất là nhìn từ góc độ của nhà nước; hiểu được ngân lưu tài chính của các dự án.

   estupendo2 10-08-2016 49 2   Download

 • Bài 9: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế hàng ngoại thương. Nội dung chính trong bài này gồm: Giá tài chính và kinh tế của hàng ngoại thương, hàng nhập khẩu chịu thuế nhập khẩu, hàng xuất khẩu chịu thuế xuất khẩu, tỷ giá hối đoái tài chính (financial exchange rate – FER) và tỷ giá hối đoái kinh tế (shadow exchange rate – SER),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   estupendo2 10-08-2016 46 2   Download

Đồng bộ tài khoản