Thư viện Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính, là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó. Hoạt động của Tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tồng hợp các tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng Tài chính doanh nghiệp giúp bạn hiểu cách hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay hoạt động tín dụng và thanh toán của các tổ chức tài chính. Thư viện đề thi, ngân hàng câu hỏi và các đề tài nghiên cứu về Tài chính doanh nghiệp là nguồn tài liệu tham khảo chất lượng dành cho bạn.
Hiển thị 1-10 trên 1677 kết quả
 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 8 Thị trường tài chính với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm về thị trường tài chính và chức năng của nó, biết cách phân loại và phân biết thị trường tài chính, nắm được các công cụ lưu thông trên thị trường tài chính ngắn hạn và dài hạn, hiểu rõ các chủ thể tham gia trên thị trường tài chính.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 4 1   Download

 • Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm, bản chất và vai trò của NSNN - Nắm được hệ thống thu chi ngân sách nhà nước, hiểu được cơ bản về cân đối NSNN, bội chi và xử lý bội chi ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước, nắm được tổng quan CSTK.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 3 1   Download

 • Sau khi học xong bài 6 "Tài chính doanh nghiệp" các bạn sinh viên có thể nắm được các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, nắm được cấu trúc vốn tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, biết được các thành phần chính của doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 4 1   Download

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 5 giúp người học hiểu về "Lạm phát". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: khái niệm lạm phát, nguyên nhân lạm phát, đo lường lạm phát, hậu quả của lạm phát, lý thuyết về lạm phát, biện pháp kiềm chế lạm phát.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 4 1   Download

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 Lãi suất với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được khái niệm và phân loại lãi suất, hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, biết được các biện pháp can thiệp lãi suất thị trường.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 4 1   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 3 nhằm giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản về cung – cầu tiền tệ, hiểu được cách thức tiền được đưa vào lưu thông trong nền kinh tế, nắm được các học thuyết kinh tế tiêu biểu về cầu tiền tệ.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 4 1   Download

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 2 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Lịch sử ra đời của ngân hàng, các giai đoạn phát triển của ngân hàng, ngân hàng trung ương, ngân hàng trung gian.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 7 1   Download

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 1 Đại cương về tiền tệ ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn trình bày các nội dung sau: Nguồn gốc ra đời của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, các hình thái tiền tệ, khối tiền tệ, bản vị tiền tệ,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 6 1   Download

 • Nội dung của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 7 cung cấp kiến thức cơ bản về: Khái niệm về thị trường phái sinh, khái niệm về chứng khoán phái sinh, vai trò của thị trường phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường phái sinh, các hình thức tổ chức giao dịch của thị trường phái sinh, giới thiệu về một số sở giao dịch chứng khoán phái sinh lớn trên thế giới,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 3 0   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 do ThS. Vũ Hữu Thành biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Tỷ giá, giao dịch ngoại hối, lợi nhuận và rủi ro trong giao dịch ngoại hối, lãi suất, lạm phát và tỷ giá.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 6 0   Download

Đồng bộ tài khoản