Thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam

Tổng hợp hơn 1 triệu tài liệu, giáo trình, luận văn, đề tài khoa học, e-book dành cho giảng viên và các bạn sinh viên tham khảo học tập và nghiên cứu. Ngân hàng đề thi, bài kiểm tra, câu hỏi ôn thi, bài thi trắc nghiệm cho sinh viên tham khảo để hoàn thành tốt các bài kiểm tra. Quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo kho giáo án điện tử, bài giảng điện tử, đề thi & kiểm tra và tư liệu học tập cho tất cả các môn học Toán, Lý, Hóa, Văn, ANh văn, Sinh sử, Địa... từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hàng trăm ngàn tài liệu, biểu mẫu, văn bản, mẫu đơn, cẩm nang, bí quyết... dành cho các bạn tham khảo phục vụ tốt cho công việc. Các bài phân tích, đánh giá hay, các báo cáo số liệu thông kê hàng năm được cập nhật liên tục.
Hiển thị 1-10 trên 1303312 kết quả
 • Quyết định số 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

   bachma47 15-12-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 2219/QĐ-BCT ban hành về việc Phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

   bachma47 15-12-2017 8 1   Download

 • Thông tư số 05/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê.

   bachma47 15-12-2017 6 1   Download

 • Quyết định số 1076/QĐ-TCHQ năm 2015 về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;...

   bachma47 15-12-2017 7 0   Download

 • Quyết định số 636/QĐ-TTg năm 2015 ban hành Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Rau quả, Nông sản. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

   bachma47 15-12-2017 4 0   Download

 • Thông tư số 07/2015/TT-BCT ban hành về việc quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN.

   bachma47 15-12-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 4665/QĐ-BCT ban hành Phê duyệt “Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

   bachma47 15-12-2017 6 0   Download

 • Quyết định số 706/QD-TTg năm 2015 Phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 11 năm 2001;...

   bachma47 15-12-2017 4 0   Download

 • Thông tư số 08/2015/TT-BCT ban hành quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

   bachma47 15-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 09/2015/TT-BCT ban hành quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

   bachma47 15-12-2017 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản