Thư viện Tiếng Anh phổ thông

Mục tiêu đầu tiên của việc học ngoại ngữ là để có thể giao tiếp được bằng ngôn ngữ đó. Tiếng Anh phổ thông nơi trao đổi, chia sẻ tài liệu, kiến thức dành cho học sinh phổ thông học môn Tiếng Anh trong nhà trường. Tài liệu Tiếng Anh phổ thông giúp các bạn sử dụng tiếng Anh lưu loát hơn và tự tin hơn, sẵn sàng cho những bước tiến vững chắc trong công việc và cuộc sống. Tài liệu Tiếng Anh phổ thông gồm các bài học được soạn theo giáo trình tiếng Anh THPT, ebook, cẩm nang, bài tập, đề thi Tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12 luôn được cập nhập để phục vụ tốt việc học tập.
Hiển thị 1-10 trên 690 kết quả
 • The English Language Proficiency Test is available for students in grades 7, providing exam questions to improve their knowledge, helping teachers prepare and teach English language instruction. Invite you to refer The second semester exam 012.

   thuyhienhh 14-03-2018 0 0   Download

 • The English Language Proficiency Test is available for students in grades 7, providing exam questions to improve their knowledge, helping teachers prepare and teach English language instruction. Invite you to refer The second semester exam 011.

   thuyhienhh 14-03-2018 0 0   Download

 • The English Language Proficiency Test is available for students in grades 7, providing exam questions to improve their knowledge, helping teachers prepare and teach English language instruction. Invite you to refer The second semester exam 010.

   thuyhienhh 14-03-2018 0 0   Download

 • The English Language Proficiency Test is available for students in grades 7, providing exam questions to improve their knowledge, helping teachers prepare and teach English language instruction. Invite you to refer The second semester exam 009

   thuyhienhh 14-03-2018 0 0   Download

 • The English Language Proficiency Test is available for students in grades 7, providing exam questions to improve their knowledge, helping teachers prepare and teach English language instruction. Invite you to refer The second semester exam 008

   thuyhienhh 14-03-2018 0 0   Download

 • The English Language Proficiency Test is available for students in grades 7, providing exam questions to improve their knowledge, helping teachers prepare and teach English language instruction. Invite you to refer The second semester exam 007

   thuyhienhh 14-03-2018 0 0   Download

 • The English Language Proficiency Test is available for students in grades 7, providing exam questions to improve their knowledge, helping teachers prepare and teach English language instruction. Invite you to refer The second semester exam 006

   thuyhienhh 14-03-2018 0 0   Download

 • The English Language Proficiency Test is available for students in grades 7, providing exam questions to improve their knowledge, helping teachers prepare and teach English language instruction. Invite you to refer The second semester exam 005

   thuyhienhh 14-03-2018 0 0   Download

 • The English Language Proficiency Test is available for students in grades 7, providing exam questions to improve their knowledge, helping teachers prepare and teach English language instruction. Invite you to refer The second semester exam 004

   thuyhienhh 14-03-2018 0 0   Download

 • The English Language Proficiency Test is available for students in grades 7, providing exam questions to improve their knowledge, helping teachers prepare and teach English language instruction. Invite you to refer The second semester exam 003

   thuyhienhh 14-03-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản