Xem 21-40 trên 126 kết quả từ khóa Bài thu hoạch chính trị
Tìm kết quả:
Tất cả các từ Chính xác cụm từ Ít nhất một từ
Tìm kiếm trên:
Tất cả Tiêu đề Nội dung Từ khóa
 • Cùng với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay,đã đưa con..người ta dần hướng đến các giá trị Chân – Thiện – Mĩ. Đời sống vật..chất và tinh thần ngày càng nâng cao về mọi mặt nhưng bên cạnh đó..vẫn tồn tại nhiều hiện tượng tiêu cực,mặt trái của xã hội đó chính là..“tệ nạn xã hội” đang ngày càng gia tăng cả về số lượng, tính chất..

  doc4p ktxsp1 24-11-2012 64 10   Download

 • Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng.

  doc14p tinhaulac72 28-11-2011 833 192   Download

 • Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo.đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho.toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản,.giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu.

  doc7p dieuchinhtoan1989 23-01-2011 523 187   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc.về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, là két quả của sự vận dụng và.phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế.thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa.văn hóa nhân loại.

  doc7p hoangquy1980 05-09-2011 996 164   Download

 • ĐỀ TÀI "SỰ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI DO MÁC THỰC.HIỆN TRONG LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ VỚI VIỆC.NHẬN THỨC VẤN ĐỀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ HIỆN NAY"

  doc22p kinhtechinhtrihoc 28-05-2010 276 132   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp, trình bày các nội dung chính: hoạch định tài chính doanh nghiệp, dự báo doanh thu và các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tăng trưởng kinh doanh và nhu cầu tài trợ. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

  ppt17p bienyeulan 18-04-2014 89 39   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 11 Lập kế hoạch tài chính nhằm trình bày về nguyên tắc lập kế hoạch tài chính, dự báo doanh thu, lập kế hoạch tài chính theo tỷ lệ doanh thu.

  pdf9p green_12 13-05-2014 69 26   Download

 • "Văn kiện Đảng Toàn tập - Tập 47" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1986.

  pdf140p tsmttc_010 20-08-2015 49 20   Download

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp: Phần IV Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những nội dung kiến thức về khái niệm, nội dung doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp; phương pháp xác định doanh thu bán hàng theo phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp hay phương pháp khấu trừ; công thức tính các loại thuế trong doanh nghiệp; ph...

  pdf24p cobetocxul9 03-06-2015 40 13   Download

 • Nội dung trong chương 1 Hoạch định tài chính nằm trong bài giảng tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về kiểm tra các tác động của chính sách, khai thác các lựa chọn. Phòng ngừa và chuẩn bị cho các tình huống bất thường, đảm bảo tính khả thi và tính nhất quán của kế hoạch tài chính.

  pdf24p navy_12 22-05-2014 30 4   Download

 • Bài giảng Hoạch định các hoạt động Marketing đưa ra những phân tích về hiện trạng kinh doanh của công ty, phân tích khách hàng, đối thủ cạnh tranh, môi trường chính trị, phân tích môi trường kinh tế, phân tích môi trường xã hội, phân tích môi trường KHKT.

  pdf6p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 8 3   Download

 • Văn học chính là con đường để đưa ta tới những miền đất mới những chân trời rực rỡ, mở ra cho ta một thế giới rộng lớn. Ta có thể thấy tâm hồn của cả một dân tộc, ta có thể hiểu trái tim và khao khát của họ chỉ qua những ánh văn, qua những hình tượng nghệ thuật được xây dựng nhờ tài năng và trí tưởng tượng,...

  doc9p tranghihui 01-10-2016 8 2   Download

 • Bài tập số 1: Có tài liệu dự kiến về tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty Sản.xuất hàng tiêu dùng trong năm kế hoạch như sau:.1. Tình hình sản xuất: Công ty sản xuất 3 loại sản phẩm A, B, C và sản lượng sản xuất cả.năm của sản phẩm A là 40.000 hộp, sản phẩm B là 50.000 cái, sản phẩm C là 20.000 chiếc..2.

  doc12p ktdnb2 23-01-2010 3364 1264   Download

 • Mục tiêu của chương 5 Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về đầu tư dài hạn và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn, yếu tố lãi suất trong các quyết định đầu tư dài hạn và giá trí thời gian của tiền, chi phí và thu nhập của dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư và kế hoạch hóa việc huy động vốn đầu tư dài hạn ...

  pdf54p slow_12 25-06-2014 40 10   Download

 • Nội dung của chương 1 Nhập môn tài chính công ty nằm trong bài giảng tài chính công ty nhằm trình bày về bốn lĩnh vực tài chính lớn đó là: tài chính công ty, đầu tư, các định chế tài chính, tài chính quốc tế, ba quyết định tài chính công ty cơ bản, hoạch định cấu trúc nguồn vốn.

  pdf20p yellow_12 30-05-2014 35 7   Download

 • Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.

  pdf14p online_12 08-11-2013 31 3   Download

 • Ngân lưu hay dòng tiền tệ là bảng dự toán thu chi trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án, nó bao gồm những khoản thực thu (dòng tiền vào) và thực chi (dòng tiền ra) của dự án tính theo từng năm. Qui ước ghi nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án đều được xác định ở thời điểm cuối năm.

  ppt75p phongson989 05-01-2011 764 372   Download

 • Ông Huy s hữu 3 trái phiếu có mệnh giá quan hệ với nhau ở theo.cấp số cộng. Lãi xuất xuất tương ứng với ba trái phiếu trên là:.2%; 3%; 4% năm. Thời hạn tương ứng với ba khoản vốn trên là:.7,8,9 năm. Biết tổng số lãi của cả ba trái phiếu sao khi đáo hạn.là 9000$. Tính mệnh giá của từng trái phiếu và số tiền lãi ông.Huy thu được từ trái phiếu nếu biết khoản vốn thứ hai lớn hơn.

  ppt25p quynhly8692 04-10-2011 165 89   Download

 • "Bài thuyết trình Kinh doanh nhà hàng No.4" trình bày các nội dung sau: cơ sở lý luận, mô tả dự án, phân tích thị trường, kế hoạch Marketing, kế hoạch nhân sự, dự báo tài chính, dự báo doanh thu và điểm hòa vốn, kế hoạch hành động, ý nghĩa kinh tế xã hội, kết luận.

  ppt35p huyanhck111 08-02-2015 173 72   Download

 • Cây lạc là cây trồng dễ tính, có khả năng thích ứng rộng với các điều kiện đất đai, ở nó có một giá trị vô cùng quan trọng về mặt sinh học đó là khả năng cố định đạm, do đặc điểm bộ rễ có sự cộng sinh với vi khuẩn Rhizobium Vigna vì thế sau khi thu hoạch lạc để lại cho đất một lượng đạm khá lớn do vi khuẩn nốt sần của bộ rễ và do thân lá để lại.

  pdf87p ndanh_btb 18-03-2012 201 67   Download

Đồng bộ tài khoản