Xem 21-40 trên 3030 kết quả từ khóa tư tưởng hồ chí minh
Tìm kết quả:
Tất cả các từ Chính xác cụm từ Ít nhất một từ
Tìm kiếm trên:
Tất cả Tiêu đề Nội dung Từ khóa
 • Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong 1 gia điình sĩ phu yêu nước, ở quê hương giàu truyền thống cách mạng Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010) ông Hans D'Orville, Phó Tổng Giám đốc UNESCO đã đọc bài tham luận đặc biệt tại lễ kỷ niệm tổ chức tại Paris ngày 14/5, nêu bật những giá trị mang tính thời ...

  pdf47p xuanhai266 18-03-2012 2481 1086   Download

 • Tư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống toàn diện, có nội dung rất phong.phú, đa lĩnh vực và là hệ thống mở. Các ngành, các giới, các đối tượng có.thể lựa chọn, bổ sung những chuyên đề có nội dung phù hợp với nhiệm vụ.chính trị của mình. Trong cać nôị dung cuả tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng.dân tộc là nội dung quan trọng nhất và có ý nghĩa hàng đầu, trước hết của CM.

  doc20p thienthantuyet1201 30-08-2010 1909 1066   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh sau đây, nhằm giúp các bạn biết được những câu hỏi chính thường được ra trong đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như định hướng câu trả lời để các bạn nắm được khung câu trả lời của câu hỏi. Mời các bạn tham khảo tài liệu để học và ôn thi môn học một cách hiệu quả.

  doc16p vanthe_vcu 18-09-2010 3257 1048   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là một nguồn tài sản vô..giá của Đảng ta và của cả dân tộc ta, đã soi sáng và chỉ đạo Đảng ta..vượt qua muôn vàn thử thách hơn 77 năm qua, lãnh đạo cách mạng Việt..Nam giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Tư tưởng..của Người về Đảng tiếp tục là bó đuốc soi đường cho Đảng ta trưởng..

  doc17p munmun123 18-04-2010 1714 1028   Download

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài liệu học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ GD&ĐT ban hành. Giáo trình trình bày các kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành, phát triển; nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dung Tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống XHCN.

  pdf136p taichinh2a 10-06-2011 2259 1021   Download

 • “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những.vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển.sang tạo chủ nghĩa Mác-LêNin vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta, kế.thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn.hoá nhân loại.

  doc14p kim142 28-07-2010 2576 992   Download

 • "Ôn tập tư tưởng Hồ chí Minh" là tài liệu tổng hợp các câu hỏi có liên quan đến môn học tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giúp các bạn ôn tập để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p happyday_1212 24-01-2011 1800 969   Download

 • Dưới đây là 514 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sắp tới. Tài liệu hữu ích với các bạn đang học và chuẩn bị thi môn học này.

  pdf77p matquykyo1810 18-01-2010 3626 949   Download

 • Mục đích yêu cầu: Học tập, nghiên cứu chương I cần nắm vững những nội dung chủ yếu sau đây: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh; Các nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh; Các giai đoạn chủ yếu của quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh...

  pdf0p cuulong24 27-06-2010 1583 905   Download

 • Dưới đây là tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sắp tới. Tài liệu hữu ích với các bạn đang học và chuẩn bị thi môn học này.

  pdf58p tranthikimuyen4 11-08-2011 2982 901   Download

 • "Bài kiểm tra tư tưởng Hồ Chí Minh" gồm có các câu hỏi và đáp án trả lời liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Từ đó, nêu lên nội dung và nhiệm vụ phấn đấu của một người Đảng viên. Mời các bạn tham khảo chi tiết hơn.

  pdf13p nhung_pham112 17-04-2011 3324 893   Download

 • Tài liệu "Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học tư tưởng Hồ Chí Minh" rất bổ ích đối với các bạn muốn tìm hiểu về tư tưởng của Người cũng như việc hệ thống hóa lại kiến thức về môn học đối với các bạn sinh viên đại học, cao đẳng. Mời các bạn cùng tham khảo để phục vụ tốt hơn trong học tập và các kỳ thi.

  doc40p taonemay108 11-12-2010 1875 860   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là quan điểm và lý thuyết của Hô Chí Minh..về việc xây dựng nền quốc phòng, lực lượng vũ trang, về những vấn đề có tính quy luật..của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, về chính trị và quân sự. đó là sự áp..dụng lý thuyết quân sự của chủ nghĩa Marx-Lê nin vào thực tiễn Việt Nam, kết hợp..

  doc29p sai_hika 23-03-2010 2225 856   Download

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (tái bản lần thứ nhất) là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.

  doc137p daotthcm 03-11-2009 2119 848   Download

 • Quyền làm chủ thật sự của nhân dân chính là một nội dung cơ bản trong yêu cầu xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước đòi hỏi phải chú trọng bảo đảm và phát huy quyền làm chủ thật sự của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  doc14p thachoem88 02-12-2010 1526 838   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chi Minh cung cấp cho sinh viên những kiến thức đầu tiên, nhập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học này và mối quan hệ của nó với các môn học khoa học Mác - Lênin. Bài giảng làm rõ cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học này.

  doc52p taonemay108 11-12-2010 1636 824   Download

 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh "Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay" bao gồm các nội dung chính như sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; sự vận dụng của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

  doc19p daocong1609 17-10-2011 2241 818   Download

 • I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.Đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta suốt trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước.

  pdf27p anhtu1902 05-10-2011 1696 805   Download

 • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về cơ sở, quá trình hình.thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cơ sở khách quan với những tác.động của lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, những yếu tố của.thời đại và những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí.Minh..

  doc5p taonemay108 11-12-2010 2099 800   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện về những vấn đề cơ bản của..cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ..nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin..Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều..

  doc21p son2483 26-10-2010 1391 768   Download

Đồng bộ tài khoản