Xem 1-10 trên 10 kết quả từ khóa tai lieu đặc trưng của nhà nước pháp quyền
Tìm kết quả:
Tất cả các từ Chính xác cụm từ Ít nhất một từ
Tìm kiếm trên:
Tất cả Tiêu đề Nội dung Từ khóa
 • Khái niệm nhà nước pháp quyền và những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền...1.1.1. Khái niệm nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền không phải là vấn đề hoàn toàn mới lạ, mà là một phạm trù có nguồn gốc lịch sử tư tưởng từ xa xưa.

  pdf32p thiuyen2 12-08-2011 559 254   Download

 • Pháp quyền và nhà nước pháp quyền Một trong những đặc trưng của nhà nước là mối liên hệ mật thiết với pháp quyền.

  pdf15p thiuyen2 12-08-2011 388 108   Download

 • Bài viết "Về những điểm đặc trưng của giáo trình chuẩn dành cho hệ đào tạo đại học Luật ở Việt Nam" phân tích sự cần thiết của việc nghiên cứu những điểm đặc trưng của giáo trình chuẩn dành cho hệ đào tạo đại học ngành Luật của nước ta phục vụ công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền, đồng thời cải cách giáo dục đại học để góp phần nâng cao ch...

  pdf7p huyen06281982 21-10-2015 17 3   Download

 • Điều kiện ra đời nhà nước Văn Lang – Âu Lạc 2. Những điểm đặc thù trong quá trình ra đời nhà nước VL – ÂL..II. Nhà nước và pháp luật thời Bắc thuộc : 1. Các bước phát triển của chính quyền phong kiến Trung Quốc ở Âu Lạc từ 179 TCN – 903 2. Đặc điểm của nhà nước và pháp luật thời Bắc thuộc..3. Những hệ quả của thời kì Bắc thuộc đối với nhà nước phong kiến Việt Nam..

  pdf4p thiuyen2 12-08-2011 467 191   Download

 • Trách nhiệm pháp lý của viên chức nhà nước trong trong hoạt động công vụ..a) Quan niệm về trách nhiệm pháp lý của viên chức Một đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền là giữa Nhà nước và cá nhân công dân có trách nhiệm qua lại. Viên chức Nhà nước vì vậy, có trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định và hành vi hành chính của mình...

  pdf22p thiuyen3 16-08-2011 73 20   Download

 • "Quản lý hành chính Nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ương đến cơ sở tiến hành, để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì ...

  ppt36p yenhoangbank321 25-06-2013 240 67   Download

 • Vượt qua khuôn khổ cổ điển, những học thuyết Nhân trị và Pháp trị của Trung Quốc, nền pháp luật triều Lý đã bắt nguồn từ tinh thần Từ Bi và Trí Tuệ của Phật giáo, để xây dựng một nền pháp lý đặc biệt, thuần từ và hết sức tiến bộ. Đó là nền pháp lý duy nhất ở nước ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của tôn giáo, là đạo Phật…

  pdf13p hoa_bachhop 26-02-2012 38 8   Download

 • HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHƯƠNG IV: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.Trong trường hợp này, người lãnh đạo thường dùng những biện pháp cưỡng bức như dọa nạt, trừng phạt, mà không chú trọng đến nguyện vọng, nhu cầu của người dưới quyền. Theo quan niệm dân chủ: lãnh đạo là dìu dắt và điều khiển công việc để đạt mục tiêu mong muốn.

  pdf21p muaythai6 25-08-2011 262 98   Download

 • Theo nhận định chung thì đề sẽ ra 3 câu: 1. Phân tích một đặc điểm nào đó (ví d về luật hôn nhân, cải cách chính quyền địa phương) 2. Chứng minh một nhận định trong sách giáo khoa (ví dụ: tính giai cấp, tính pháp trị nhân trị, trưng phạt của luật nhà Lê) 3. Nhận đinh đung sai (vi du về hop đông doan mai dien mai, trieu le, ly nguyen...)

  pdf40p thiuyen2 12-08-2011 934 304   Download

 • 1/ Phân tích các đặc điểm của VPPL? Nêu khai niệm VPPL?..2/ Trình bày cấu thành của VPPL?..3/ Phân tích khái niệm Trách nhiệm pháp lý? TNPL là hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật.

  pdf4p thiuyen2 12-08-2011 74 17   Download

Đồng bộ tài khoản