Tìm Tài liệu "đề Cương Môn Kinh Tế Chính Trị"

Kết quả 1-20 trong khoảng 157 
 • Đề cương về Kinh tế chính trị

  Tài liệu tham khảo về đề cương môn kinh tế chính trị

  doc 30p pri_dethuong 15-06-2010 554 331

 • Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị

  Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác-Lenin, trong hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản có sửa chữa và bổ sung cuốn

  pdf 0p ntgioi120404 11-11-2009 1085 428

 • Đề cương học Kinh tế chính trị

  Kinh tế chính trị là môn khoa học xã hội, nghiên cứu những cơ sở kinh tế chung của đời sống xã hội, nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng qua các giai đoạn phát triển

  doc 67p thanhthanh8873 13-10-2010 598 365

 • Đề cương hướng dẫn ôn thi cuối khóa môn kinh tế chính trị

  Đề cương hướng dẫn ôn thi cuối khóa môn kinh tế chính trị

  doc 10p tuanha1986 11-11-2009 1219 431

 • Hướng dẫn ôn thi kinh tế chính trị Mac-Lênin

  Kinh tế chính trị học ra đời và phát triển như thế bào? Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác Leenin. Kinh tế chính trị là khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản

  pdf 0p leducdao1808 01-11-2009 1755 642

 • Đề cương ôn tập kinh tế chính trị

  Hệ thống câu hỏi tổng hợp kiến thức ôn tập môn Kinh tế chính trị dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

  pdf 56p xuantruonga3 20-06-2010 930 583

 • ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  tuyển tập tài liệu về kinh tế chính trị

  doc 11p song_trang02 04-09-2011 143 45

 • Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị

  Đời sống xã hội loài người có nhiều mặt hoạt động chính trị, văn hoá nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, tôn giáo... Nhưng trước khi tiến hành các hoạt động đó con người phải sống. Muốn sống phải có thức ăn, đồ mặc, nhà ở và

  doc 45p trumps 20-12-2009 1792 1031

 • Đề cương ôn tập Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Đề cương ôn tập Kinh tế chính trị Mác - Lênin ôn tập 14 nội dung, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi và tự đánh giá năng lực của mình. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf 30p sm1lesm1le 18-06-2014 28 9

 • Kinh tế chính trị - Kinh Tế chính trị MARX - LENINE

  Kinh tế chính trị Mác-Lênin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa,

  ppt 68p matem90 26-10-2013 21 3

 • Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chín trị

  Tài liệu tham khảo ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.

  pdf 0p nhatlongvu 17-11-2010 1834 318

 • Ôn Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Kinh tế chính trị Marx-Lenin hay kinh tế chính trị học Marx-Lenin là một lý thuyết kinh tế và là môn khoa học về kinh tế chính trị do Marx, Engels và sau này là Lenin phát triển trong giai đoạn mới, có đối tượng nghiên cứu là phương thức

  doc 36p hang_nguyen111002056 19-02-2013 118 57

 • Đề cương ôn thi môn kinh tế chính trị

  Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá ( Giáo trình KTCT (2006) trang 53-55)) 1.1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu

  pdf 36p esc_12 29-07-2013 14 5

 • TÀI LIỆU ÔN MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các hoạt động đó thì trước

  doc 93p trumps 20-12-2009 424 236

 • Đề cương kinh tế chính trị thi tốt nghiệp năm 2010

  ôn tập các vấn đề về tăng trưởng kinh tế, vai trò của tăng trưởng kinh tế, các nhân tố của tăng trưởng kinh tế...

  doc 22p hoanglongdkh 17-03-2011 687 321

 • Đề cương ôn thi tốt nghiệp hệ chuyển đổi môn Kinh tế chính trị

  Nền sản xuất xã hội loài người đã từng trải qua 2 loại hình cơ bản đó là: sản xuất tự cung tự cấp và sản xuất hàng hoá. Sản xuất tự cung tự cấp là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra là để thoả mãn

  doc 41p minhcongtran 19-11-2010 1455 120

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2009 Môn Kinh tế Chính trị

  1. Hàng hóa - Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa + Giá trị sử dụng + Giá trị - Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa + Lao động cụ thể + Lao động trừu tượng

  doc 5p babikid 23-01-2010 609 200

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  Học thuyết giá trị: Là lý luận về nền sản xuất hàng hóa với phạm trù trung tâm - phạm trù giá trị- Sản xuất hàng hóa giản đơn là cơ sở, tiền đề của phương thức sản xuất TBCN. Vì vậy học thuyết giá trị lao động là cơ sở

  pdf 10p nhokchip 20-03-2011 220 22

 • ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ (P2)

  1) Thời kì quá độ lênXHCN ở VN a) Tính tất yếu của thời kì quá độ: Theo quan điểm của Mac-Lenin: Xã hội sẽ phát sinh một cách tự nhiên, khách quan dựa trên các quy luật kinh tế và XHCN là chế độ mà con người được tự do và phát

  pdf 17p hthn28 28-09-2011 211 84

 • Đề cương ôn môn Kinh tế chính trị

  Phân tích các thuộc tính của hàng hoá. Các xác định lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng tới nó: Hàng hoá là sản phẩm của lao động thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán.

  doc 12p vantinuelk09504 16-06-2010 334 183

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản