Tìm Tài liệu "đề Thi Chứng Chỉ B Tin Học"

Kết quả 1-20 trong khoảng 121 
 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 2

  Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p an3054 27-09-2010 831 411

 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 3

  Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p an3054 27-09-2010 664 355

 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 4

  Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 4', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p an3054 27-09-2010 631 327

 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 5

  Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 5', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p an3054 27-09-2010 518 307

 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 6

  Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p an3054 27-09-2010 602 298

 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 1

  Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia

  pdf 3p an3054 27-09-2010 1715 546

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 6

  Đề thi: Cho tập tin CSDL Banhang.mdb, tập tin này được thiết kế để quản lý các nhân viên và các hoạt động bán hàng của một doanh nghiệp tư nhân. Hãy xem lại mối quan hệ giữa các table và thực hiện : Câu 1 : Hãy thiết kế hàm

  pdf 4p luckystar_1203 21-11-2013 68 5

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - Đh Sư phạm - số 1

  Đề thi: Thực hiện tạo mới một database có tên là ThiAcc-XXX-HoTen.mdb. (XXX là số máy ngồi, HoTen là họ tên thí sinh gõ không dấu, viết hoa đầu từ). Cho 3 bảng dữ liệu sau: Câu 1: Thiết kế 3 table Truong, DanhSach, DiemThi để lưu thông tin của

  pdf 4p luckystar_1203 21-11-2013 72 10

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - Đh Sư phạm - số 3

  Đề thi: Câu 1) Tạo trên ổ đĩa D:\ một tập tin CSDL đặt tên là ACC1-MN206-Somay-HoTen.mdb Câu 2) Trong CSDL này tạo những bảng có cấu trúc như sau. Câu 3) Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng có toàn vẹn về tham chiếu như hình sau.

  pdf 5p luckystar_1203 21-11-2013 53 8

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 7

  Đề thi: Để quản lý hoạt động mượn trả sách tại một thư viện, người ta tạo một cơ sở dữ liệu tên là THUVIEN.MDB gồm 3 bảng sau đây. Câu 1: Tạo cấu trúc cho các bảng trên gồm: a/ Chọn kiểm dữ liệu (Data type) thích hợp cho các

  pdf 4p luckystar_1203 21-11-2013 84 6

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - số 3

  Đề thi: Phần I: Các thành phần được cung cấp. Thí sinh được cung cấp tập tin cơ sở dữ liệu (CSDL) lưu tại thư mục làm bài thi. Mô tả Công ty ABC ghi nhận thông tin nhân viên kinh doanh theo khu vực, sau đó sẽ theo dõi quá trình mua bán sản

  pdf 4p luckystar_1203 21-11-2013 76 5

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - Đh Sư phạm - số 4

  Đề thi: Câu 1) Tạo trên ổ đĩa D:\ một tập tin CSDL đặt tên là ACC1-FG209-Somay-HoTen.accdb. Trong đó Somay là 3 chữ số trên màn hình, HoTen là họ và tên đầy đủ của học viên (không có khoảng trắng, không gõ dấu tiếng Việt).

  pdf 5p luckystar_1203 21-11-2013 57 5

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - Đh Sư phạm - số 2

  Đề thi: Thực hiện tạo file cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của giáo viên. Câu 1: (3đ) Tạo và nhập dữ liệu cho 3 table theo mẫu dưới. Câu 2: (0.5đ)Thiết lập quan hệ (Relationships) cho các table theo sơ đồ quan hệ sau.

  pdf 6p luckystar_1203 21-11-2013 52 5

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 5

  Phần 1: Thí sinh tự thiết kế các Table trong CSDL và quy định các thuộc tính sao cho phù hợp, dựa vào cửa số Relationship và nộ dung dữ liệu bên dưới. Phần truy vấn: 1/ Liệt kê các Field sau: MaKH, TenKH, ...

  pdf 4p luckystar_1203 21-11-2013 61 6

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 3

  Mô tả: Công ty ABC ghi nhận thông tin nhân viên kinh doanh theo khu vực, sau đó sẽ theo dõi quá trình mua bán sản phẩm theo từng nhân viên. Cấu trúc các bảng: Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng.

  pdf 4p luckystar_1203 21-11-2013 62 5

 • Kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng-Đề B tỉnh Tiền Giang

  Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng-Đề B tỉnh Tiền Giang để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf 3p page_12 10-09-2013 33 4

 • Kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng đề thi B-Tiền Giang

  Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng đề thi B-Tiền Giang để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf 4p page_12 10-09-2013 38 3

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - Ngoại ngữ tin học - de 8

  ĐỀ BÀI : Sở Giáo Dục – Đào Tạo Thành Phố X tổ chức quản lý kỳ thi của học sinh các Trường Trung Học Phổ Thông theo mô hình cơ sở dữ liệu gồm các bảng table như sau : PHẦN 1 : TẠO FILE CSDL có tên DE1.MDB - THIẾT KẾ VÀ NHẬP DỮ

  pdf 4p luckystar_1203 21-11-2013 61 3

 • Kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng -Đề thi B tỉnh Tiền Giang

  Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng -Đề thi B tỉnh Tiền Giang để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf 3p page_12 10-09-2013 37 3

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 1

  Phần 1 - Giới thiệu bài toán: Một thư viện sử dụng Microsoft Access để xây dựng một chương trình quản lý bạn đọc và việc cho mượn sách. Cơ sở dữ liệu được mô tả như sau:

  pdf 4p luckystar_1203 21-11-2013 56 3

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản