Tìm Tài liệu "đề Cương Môn Kinh Tế Chính Trị"

Kết quả 1-10 trong khoảng 155 
 • Đề cương về Kinh tế chính trị

  Tài liệu tham khảo về đề cương môn kinh tế chính trị

  30 trang Chia sẻ:pri_dethuong Ngày:15-06-2010 |Lượt xem: 540 |Download:330

 • Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị

  Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác-Lenin, trong hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản có sửa chữa và bổ sung cuốn

  0 trang Chia sẻ:ntgioi120404 Ngày:11-11-2009 |Lượt xem: 1059 |Download:425

 • Đề cương học Kinh tế chính trị

  Kinh tế chính trị là môn khoa học xã hội, nghiên cứu những cơ sở kinh tế chung của đời sống xã hội, nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng qua các giai đoạn phát triển

  67 trang Chia sẻ:thanhthanh8873 Ngày:13-10-2010 |Lượt xem: 571 |Download:362

 • Đề cương hướng dẫn ôn thi cuối khóa môn kinh tế chính trị

  Đề cương hướng dẫn ôn thi cuối khóa môn kinh tế chính trị

  10 trang Chia sẻ:tuanha1986 Ngày:11-11-2009 |Lượt xem: 1195 |Download:431

 • Hướng dẫn ôn thi kinh tế chính trị Mac-Lênin

  Kinh tế chính trị học ra đời và phát triển như thế bào? Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác Leenin. Kinh tế chính trị là khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản

  0 trang Chia sẻ:leducdao1808 Ngày:01-11-2009 |Lượt xem: 1716 |Download:636

 • Đề cương ôn tập kinh tế chính trị

  Hệ thống câu hỏi tổng hợp kiến thức ôn tập môn Kinh tế chính trị dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

  56 trang Chia sẻ:xuantruonga3 Ngày:20-06-2010 |Lượt xem: 908 |Download:580

 • ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  tuyển tập tài liệu về kinh tế chính trị

  11 trang Chia sẻ:song_trang02 Ngày:04-09-2011 |Lượt xem: 120 |Download:44

 • Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị

  Đời sống xã hội loài người có nhiều mặt hoạt động chính trị, văn hoá nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, tôn giáo... Nhưng trước khi tiến hành các hoạt động đó con người phải sống. Muốn sống phải có thức ăn, đồ mặc, nhà ở và

  45 trang Chia sẻ:trumps Ngày:20-12-2009 |Lượt xem: 1755 |Download:1023

 • Ôn Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Kinh tế chính trị Marx-Lenin hay kinh tế chính trị học Marx-Lenin là một lý thuyết kinh tế và là môn khoa học về kinh tế chính trị do Marx, Engels và sau này là Lenin phát triển trong giai đoạn mới, có đối tượng nghiên cứu là phương thức

  36 trang Chia sẻ:hang_nguyen111002056 Ngày:19-02-2013 |Lượt xem: 104 |Download:55

 • Kinh tế chính trị - Kinh Tế chính trị MARX - LENINE

  Kinh tế chính trị Mác-Lênin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa,

  68 trang Chia sẻ:matem90 Ngày:26-10-2013 |Lượt xem: 6 |Download:2

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản