Tìm Tài liệu "đề Thi Chứng Chỉ B Tin Học"

Kết quả 1-10 trong khoảng 114 
 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 1

  Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia

  3 trang Chia sẻ:an3054 Ngày:27-09-2010 |Lượt xem: 1617 |Download:538

 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 2

  Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  3 trang Chia sẻ:an3054 Ngày:27-09-2010 |Lượt xem: 767 |Download:404

 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 3

  Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  3 trang Chia sẻ:an3054 Ngày:27-09-2010 |Lượt xem: 626 |Download:350

 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 4

  Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 4', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  4 trang Chia sẻ:an3054 Ngày:27-09-2010 |Lượt xem: 596 |Download:322

 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 5

  Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 5', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  3 trang Chia sẻ:an3054 Ngày:27-09-2010 |Lượt xem: 487 |Download:302

 • Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 6

  Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  3 trang Chia sẻ:an3054 Ngày:27-09-2010 |Lượt xem: 566 |Download:292

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - Đh Sư phạm - số 1

  Đề thi: Thực hiện tạo mới một database có tên là ThiAcc-XXX-HoTen.mdb. (XXX là số máy ngồi, HoTen là họ tên thí sinh gõ không dấu, viết hoa đầu từ). Cho 3 bảng dữ liệu sau: Câu 1: Thiết kế 3 table Truong, DanhSach, DiemThi để lưu thông tin của

  4 trang Chia sẻ:luckystar_1203 Ngày:21-11-2013 |Lượt xem: 45 |Download:5

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - Đh Sư phạm - số 3

  Đề thi: Câu 1) Tạo trên ổ đĩa D:\ một tập tin CSDL đặt tên là ACC1-MN206-Somay-HoTen.mdb Câu 2) Trong CSDL này tạo những bảng có cấu trúc như sau. Câu 3) Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng có toàn vẹn về tham chiếu như hình sau.

  5 trang Chia sẻ:luckystar_1203 Ngày:21-11-2013 |Lượt xem: 32 |Download:4

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 7

  Đề thi: Để quản lý hoạt động mượn trả sách tại một thư viện, người ta tạo một cơ sở dữ liệu tên là THUVIEN.MDB gồm 3 bảng sau đây. Câu 1: Tạo cấu trúc cho các bảng trên gồm: a/ Chọn kiểm dữ liệu (Data type) thích hợp cho các

  4 trang Chia sẻ:luckystar_1203 Ngày:21-11-2013 |Lượt xem: 39 |Download:3

 • Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 6

  Đề thi: Cho tập tin CSDL Banhang.mdb, tập tin này được thiết kế để quản lý các nhân viên và các hoạt động bán hàng của một doanh nghiệp tư nhân. Hãy xem lại mối quan hệ giữa các table và thực hiện : Câu 1 : Hãy thiết kế hàm

  4 trang Chia sẻ:luckystar_1203 Ngày:21-11-2013 |Lượt xem: 41 |Download:3

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản