Tìm Tài liệu "điều 13 Luật Doanh Nghiệp"

Kết quả 1-10 trong khoảng 39 
 • TIỂU LUẬN:HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 thì tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ những trường hợp không được quyền thành lập và quản

  51 trang Chia sẻ:bookstore_1 Ngày:10-01-2013 |Lượt xem: 55 |Download:33

 • THÔNG TƯ số 13/2003/TT- BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luạt doanh nghiệp

  Mức lương tối thiểu theo điều 4, Nghị định số 114/2002/ NĐ- CP được quy định cụ thể như sau: 1/ Mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất ( chưa qua đào tạo)

  12 trang Chia sẻ:tuongvan Ngày:20-07-2009 |Lượt xem: 923 |Download:126

 • Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt

  13 trang Chia sẻ:thanhuyen Ngày:19-08-2009 |Lượt xem: 233 |Download:40

 • Một số tình huống trong luật kinh tế

  CÂU 1: Luật DN 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nước? SAI vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các tổ chức cá nhân ko được quyền góp vốn thành lập quản lý dn

  9 trang Chia sẻ:doahongkhonggai12 Ngày:26-08-2011 |Lượt xem: 2464 |Download:1276

 • QUYẾT ĐỊNH Số: 77/2010/QĐ-TTg

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 19 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày

  6 trang Chia sẻ:zing1209 Ngày:20-12-2010 |Lượt xem: 70 |Download:8

 • Tài liệu về Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Ngày 19-6-2013.Tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13.Quốc hội đã thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung * Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của

  28 trang Chia sẻ:tab_12 Ngày:27-07-2013 |Lượt xem: 41 |Download:11

 • Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10

  Luật này quy định việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính

  0 trang Chia sẻ:blue_dreams567 Ngày:07-07-2009 |Lượt xem: 453 |Download:104

 • Quyết định số 13/1999/QĐ-CHK-TCCB

  Quyết định số 13/1999/QĐ-CHK-TCCB về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cụm cảng hàng không miền Nam - Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành

  19 trang Chia sẻ:lawdn12 Ngày:22-11-2009 |Lượt xem: 34 |Download:3

 • Thông tư số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH về thủ tục bổ nhiệm, xếp hạng và xếp lương

  Thi hành Điều 37, Điều 38 của Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, cơ

  10 trang Chia sẻ:lawcao Ngày:30-09-2009 |Lượt xem: 137 |Download:18

 • CÂU HỎI LUẬT KINH TẾ.

  Luật dn 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nước? SAI vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các tổ chức cá nhân ko được quyền góp vốn thành lập quản lý dn ngoài cán

  11 trang Chia sẻ:tuanhoangbank123 Ngày:15-07-2013 |Lượt xem: 21 |Download:9

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản