Xem 1-20 trên 46 kết quả từ khóa tai lieu bài tập thì hiện tại hoàn thành
Tìm kết quả:
Tất cả các từ Chính xác cụm từ Ít nhất một từ
Tìm kiếm trên:
Tất cả Tiêu đề Nội dung Từ khóa
 • Tom: Have you heard from George? Em có nghe tin gì về George chưa? Ann: No, he hasn’t written to me recentlly. Chưa, gần đây nó không viết thư cho em. Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành khi nói về một quáng thời gian kéo dài đến hiện tại. Tom và Ann đang nói chuyện về một quãng thời gian từ lúc cách đấy ít lâu cho đến bây giờ. Vì vậy họ nói “have you heard” và “he hasn’t written”.

  pdf4p abcdef_45 29-10-2011 227 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài số 19 thì hiện tại hoàn thành với how long và thì quá khứ đơn với when since for', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p monte_carlo 02-08-2011 400 109   Download

 • a) Chúng ta không dùng thì hiện tại hoàn thành (I have done) vơi một thời điểm hay một thời gian thuộc về quá khứ không có liên quan đến hiện tại (yesterday, two years ago, in 1979, when I was a child). Khi đó, chúng ta phải dùng thì quá khứ đơn.

  pdf7p abcdef_45 29-10-2011 339 104   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài số 20: thì hiện tại hoàn thành (i have done) hoặc quá khứ đơn (i did)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p monte_carlo 02-08-2011 280 87   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài số 18 thì hiện tại hoàn thành', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p monte_carlo 02-08-2011 419 69   Download

 • a)Hãy xem tình huống mẫu sau đây:This is Tom. He is looking for his key. He can’t find it. Đây là Tom. Anh ta đang tìm kiếm cái chìa khoá. Anh ta chưa tìm được nó..He has lost his key. Anh ta đã đánh mất cái chìa khoá..( Thì hiện tại hoàn thành) Điều đó có nghĩa là hiện giờ anh ta chưa nắm được chìa khoá trong tay. Năm phút sau:.

  pdf5p abcdef_45 29-10-2011 241 60   Download

 • Tài liệu tham khảo về ngữ pháp học tiếng anh giúp các bạn học môn tiếng anh tốt...

  doc2p monte_carlo 02-08-2011 161 50   Download

 • Ann’s clothes are covered in paint. She has been painting the ceiling. Áo quần của Ann lấm tấm toàn sơn. Cô ta đã sơn trần nhà.Has been painting là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. ở ví dụ trên, chúng ta chỉ quan tâm đến hành động. Hành động đó có hoàn thành hay chưa không quan trọng. Ở ví dụ trên hành động chưa hoàn thành..

  pdf4p abcdef_45 29-10-2011 184 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài số 17 thì hiện tại hoàn thành tiễp diễn (i have been doing) hay thì hiện tại hoàn thành (i have done)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p monte_carlo 02-08-2011 125 36   Download

 • .Nhu cầu diễn đạt của chúng ta rất lớn và nếu chỉ với những bài học trước, chúng ta sẽ không thể diễn đạt một số ý như: nói ai đó vừa mới làm gì, kể lại trải nghiệm của ta, thông báo ta đã bắt đầu làm và vẫn còn đang làm một việc gì đó,vv...Nhưng không sao, học xong bài này, bạn sẽ đặt được những câu như vậy.

  pdf3p nkt_bibo44 10-02-2012 107 27   Download

 • Is it raining? Có phải trời đang mưa không? No, it isn’t but the ground is wet. Không, không phải nhưng đất đang bị ướt. It has been raining. trời mới vừa mưa xong.Đây là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:I/we/they/you have (=I’ve etc) been doing He/she/it has (=he’s etc)

  pdf4p abcdef_45 29-10-2011 98 19   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'to have done something - hình thức đặc biệt của thì hiện tại hoàn thành', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p heavenmaster1995 07-08-2011 99 18   Download

 • a)Dùng thì quá khứ đơn (I do) để hỏi hay nói khi nào một điều gì đó xảy ra:- A: When did it start raining? Trời bắt đầu mưa khi nào?- B: It started raining at one o’clock / an hour ago. Trời bắt đầu mưa lúc một giờ / cách đây 1 giờ..- A: When did Tom and Ann first meet? Tom và Ann gặp nhau lần đầu lúc nào?

  pdf5p abcdef_45 29-10-2011 66 18   Download

 • Tham khảo tài liệu dưới đây để biết được cách sử dụng thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn. Giúp người học tiếng anh biết khi nào sử dụng, áp dụng vào các bài tập dễ dàng, hiệu quả và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

  doc1p quanghuyas1294 17-01-2014 114 8   Download

 • Mức hao phí vật liệu quy định trong tập định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát. - Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.

  pdf24p artemis06 13-09-2011 85 34   Download

 • Tiền tệ là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hóa, dịch vụ hoặc để hoàn trả.các khoản nợ..Bản chất: là vật trung gian môi giới trong trao đổi hàng hóa dịch vụ, là phương tiện giúp cho quá trình trao đổi được.thực hiện dễ dàng hơn. Thể hiện rõ qua 2 thuộc tính:.

  doc40p haclong054 04-10-2011 48 9   Download

 • Hiện nay, bố mẹ tôi đi làm thuê ở trong miền nam, để đất đai cho chúng tôi quản lý, sử dụng hàng năm chúng tôi vẫn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và thủy lợi phí. Nhưng tháng 01/2005, hội nghị thôn đã ra quyết định thu hồi đất của bố mẹ tôi.

  doc7p nghiemvanhaicg 06-12-2009 1515 498   Download

 • Cơ tham gia: Đây là một động tác kết hợp. Cơ vận động chủ yếu là cơ nhị đầu bắp tay trước. Tiếp theo là cơ cánh tay, cầu vai và vai. Dụng cụ tập: Tạ đòn Bài tập: Hai chân đứng cách nhau một khoảng để tạo thế vững chắc. Khoảng cách 2 tay rộng bằng vai và nắm lấy thanh tạ (lòng tay hướng lên trên).

  pdf10p iiduongii1 04-03-2011 459 152   Download

 • Câu 1: Khẳng định sau đúng hay sai.a- Mọi trường hợp đưa hối lộ trên 500.000 đều bị xử về tội đưa hối lộ.b- Tội hoạt động phỉ có cấu thành hình thức.Câu 2: A lén lút chiếm đoạt tài sản của B. Bị B phát hiện hô hoán, A đã đánh.rồi xô B ngã nhằm mục đích bảo vệ tài sản đã chiếm đoạt. Định tội cho A?.Câu 1: Những khẳng định sau đúng hay sai:.a.

  doc10p tuananhk3405 07-12-2010 407 151   Download

 • Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu hiện trước hết của dân là gốc là phải tin ở dân, gần..gũi dân, và biết dựa vào dân; Phải có ý thức rõ “dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái,..rất anh hùng”. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn biến đường lối chủ trương của Đảng..thành phong trào quần chúng, thành sức mạnh cách mạng thì Đảng phải có đường lối..

  doc13p minhhieu88 07-11-2010 383 141   Download

Đồng bộ tài khoản