Tìm Tài liệu "Bài Thuyết Trình An Toàn Giao Thông"

Kết quả 1-20 trong khoảng 149 
 • Bài giảng : An toàn môi trường part 1

  Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG Bảo hộ lao động là một môn khoa học nghiên cứu những vấn đề lý thuyết và thực nghiệm nhằm cải thiện điều kiện lao động và bảo đảm an toàn lao động. §1-1- Mục đích,

  10 trang Chia sẻ:iiduongii3 Ngày:06-04-2011 |Lượt xem: 243 |Download:97

 • bài thuyết trình bảo hiểm xe cơ giới

  BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI - Xe cơ giới: tất cả các loại xe tham gia giao thông trên đường bộ bằng động cơ của chính chiếc xe đó, bao gồm ô tô, mô tô, và xe máy - Xe cơ giới có thể tham gia: + Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe + Bảo hiểm

  14 trang Chia sẻ:fdmanot Ngày:01-04-2013 |Lượt xem: 66 |Download:25

 • Giáo trinh vệ sinh và an toàn thực phẩm part 3

  Tiêu chuẩn ISO 22000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, kết hợp các yếu tố quan trọng đã được thừa nhận chung dưới đây nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong cả chuỗi thực phẩm cho tới điểm

  35 trang Chia sẻ:zues10 Ngày:12-07-2011 |Lượt xem: 303 |Download:171

 • Giáo án xác suất thống kê- chương 7. Lý thuyết kiểm định

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học môn xác suất thống kê. Trong tài liệu này các bạn sẽ được tiếp xúc với các công thức cơ bản.Tài liệu về bài tập trắc nghiệm xác suất thống kê giúp các bạn sinh

  48 trang Chia sẻ:gregorimendel Ngày:25-09-2011 |Lượt xem: 100 |Download:54

 • Bài giảng môn học xác suất và thông kê - Mai Hoàng Bảo Ân

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng môn học xác suất và thông kê - mai hoàng bảo ân', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  59 trang Chia sẻ:feteler Ngày:02-12-2012 |Lượt xem: 83 |Download:31

 • GIÁO ÁN TOÁN HỌC 12 - Chương trình chuẩn

  Tham khảo tài liệu 'giáo án toán học 12 - chương trình chuẩn', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  42 trang Chia sẻ:hoamynguyen1811 Ngày:28-04-2013 |Lượt xem: 44 |Download:14

 • Giáo án toán lớp 2 " Bài toán giải bằng hai phép tính "

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án toán lớp 2 " bài toán giải bằng hai phép tính "', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  15 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 40 |Download:11

 • Bai 2bài giảng hình họa

  Tham khảo bài thuyết trình 'bai 2bài giảng hình họa', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  26 trang Chia sẻ:20100841 Ngày:20-03-2012 |Lượt xem: 88 |Download:20

 • Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 " An toàn khi đi các phương tiện giao thông "

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 " an toàn khi đi các phương tiện giao thông "', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  27 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 45 |Download:12

 • Bài giảng xác suất và thống kê toán học - Nguyễn Văn Du

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng xác suất và thống kê toán học - nguyễn văn du', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  311 trang Chia sẻ:duongmanhtienpro Ngày:16-10-2011 |Lượt xem: 220 |Download:98

 • Giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : Phân số bằng nhau

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : phân số bằng nhau', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  8 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 100 |Download:29

 • Giáo án toán : Phân số và phép chia số tự nhiên

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án toán : phân số và phép chia số tự nhiên', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  10 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 71 |Download:14

 • Giáo án toán lớp 1 : Phép cộng trong phạm vi 6

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án toán lớp 1 : phép cộng trong phạm vi 6', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  11 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 50 |Download:13

 • Giáo án toán : Elip

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án toán : elip', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  10 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 20 |Download:12

 • Giáo án toán lớp 1 : Phép cộng trong phạm vi 8

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án toán lớp 1 : phép cộng trong phạm vi 8', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  11 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 52 |Download:11

 • Giáo án toán lớp 2 : Ôn tập về CÁC ĐẠI LƯỢNG

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án toán lớp 2 : ôn tập về các đại lượng', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  10 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 45 |Download:9

 • Giáo án toán lớp 2: 35 + 16 = ?

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án toán lớp 2: 35 + 16 = ?', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  8 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 13 |Download:9

 • Giáo án toán lớp 5 : Tia

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án toán lớp 5 : tia', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  9 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 18 |Download:9

 • Giáo án toán lớp 2 " tìm số bị trừ "

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án toán lớp 2 " tìm số bị trừ "', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  19 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 26 |Download:8

 • Giáo án toán " Tích và thừa số "

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án toán " tích và thừa số "', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  12 trang Chia sẻ:xinh_la Ngày:02-03-2012 |Lượt xem: 21 |Download:8

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản