Tìm Tài liệu "Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành"

Kết quả 1-20 trong khoảng 75 
 • Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Một số dấu hiệu nhận biết cơ bản để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về 2 thì Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này, đồng thời tránh những nhầm lẫn không đáng có trong lúc luyện thi TOEIC.

  12 trang Chia sẻ:lathucuoicung123 Ngày:26-09-2013 |Lượt xem: 32 |Download:6

 • Bài số 17 Thì hiện tại hoàn thành tiễp diễn (I have been doing) hay thì hiện tại hoàn thành (I have done)

  Tham khảo tài liệu 'bài số 17 thì hiện tại hoàn thành tiễp diễn (i have been doing) hay thì hiện tại hoàn thành (i have done)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  2 trang Chia sẻ:monte_carlo Ngày:02-08-2011 |Lượt xem: 71 |Download:21

 • Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Tham khảo tài liệu dưới đây để biết được cách sử dụng thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn. Giúp người học tiếng anh biết khi nào sử dụng, áp dụng vào các bài tập dễ dàng, hiệu quả và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo

  1 trang Chia sẻ:quanghuyas1294 Ngày:17-01-2014 |Lượt xem: 10 |Download:1

 • Bài số 19 Thì hiện tại hoàn thành với How long và thì quá khứ đơn với when since for

  Tham khảo tài liệu 'bài số 19 thì hiện tại hoàn thành với how long và thì quá khứ đơn với when since for', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  2 trang Chia sẻ:monte_carlo Ngày:02-08-2011 |Lượt xem: 244 |Download:87

 • Bài số 20: Thì hiện tại hoàn thành (I have done) hoặc quá khứ đơn (I did)

  Tham khảo tài liệu 'bài số 20: thì hiện tại hoàn thành (i have done) hoặc quá khứ đơn (i did)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  5 trang Chia sẻ:monte_carlo Ngày:02-08-2011 |Lượt xem: 166 |Download:60

 • Bài số 18 Thì hiện tại hoàn thành

  Tham khảo tài liệu 'bài số 18 thì hiện tại hoàn thành', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  3 trang Chia sẻ:monte_carlo Ngày:02-08-2011 |Lượt xem: 188 |Download:50

 • Bài số 17 : Thì hiện tại hoàn thành tiễp diễn (2)

  Ann’s clothes are covered in paint. She has been painting the ceiling. Áo quần của Ann lấm tấm toàn sơn. Cô ta đã sơn trần nhà.Has been painting là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. ở ví dụ trên, chúng ta chỉ quan tâm đến hành động. Hành động

  4 trang Chia sẻ:abcdef_45 Ngày:29-10-2011 |Lượt xem: 150 |Download:43

 • Bài số 21 : Thì hiện tại hoàn thành (I have done) hay thì quá khứ đơn (I did) Phần 2

  a) Chúng ta không dùng thì hiện tại hoàn thành (I have done) vơi một thời điểm hay một thời gian thuộc về quá khứ không có liên quan đến hiện tại (yesterday, two years ago, in 1979, when I was a child). Khi đó, chúng ta phải dùng thì quá khứ đơn.

  7 trang Chia sẻ:abcdef_45 Ngày:29-10-2011 |Lượt xem: 264 |Download:93

 • Bài số 20 : Thì hiện tại hoàn thành (I have done) hoặc quá khứ đơn (I did) Phần 1

  a)Hãy xem tình huống mẫu sau đây:This is Tom. He is looking for his key. He can’t find it. Đây là Tom. Anh ta đang tìm kiếm cái chìa khoá. Anh ta chưa tìm được nó. He has lost his key. Anh ta đã đánh mất cái chìa khoá. ( Thì hiện tại hoàn thành) Điều

  5 trang Chia sẻ:abcdef_45 Ngày:29-10-2011 |Lượt xem: 202 |Download:55

 • Bài số 15 : Thì hiện tại hoàn thành (I have done) (3)

  Tom: Have you heard from George? Em có nghe tin gì về George chưa? Ann: No, he hasn’t written to me recentlly. Chưa, gần đây nó không viết thư cho em. Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành khi nói về một quáng thời gian kéo dài đến hiện tại. Tom và Ann

  4 trang Chia sẻ:abcdef_45 Ngày:29-10-2011 |Lượt xem: 202 |Download:40

 • To Have Done Something - Hình Thức đặc Biệt Của Thì Hiện Tại Hoàn Thành

  Tham khảo bài thuyết trình 'to have done something - hình thức đặc biệt của thì hiện tại hoàn thành', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  7 trang Chia sẻ:heavenmaster1995 Ngày:07-08-2011 |Lượt xem: 67 |Download:11

 • Bài số 16 : Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (1)

  Is it raining? Có phải trời đang mưa không? No, it isn’t but the ground is wet. Không, không phải nhưng đất đang bị ướt. It has been raining. trời mới vừa mưa xong.Đây là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:I/we/they/you have (=I’ve etc) been doing

  4 trang Chia sẻ:abcdef_45 Ngày:29-10-2011 |Lượt xem: 72 |Download:18

 • Perfect tense (Thì hiện tại hoàn thành)

  B/ USE: 1. We use the Present Perfect Tense to talk about an action which started in the past and continuous up to now. 2. We use the Present Perfect Tense to talk about experiences. 3. We also use the Present Perfect Tense to talk about a past action that has the result in the present.

  4 trang Chia sẻ:chiyuki_chan Ngày:14-03-2013 |Lượt xem: 44 |Download:23

 • Hiện tại Hoàn thành và Quá khứ Present Perfect vs Past Simple

  Bạn có nhớ cách sử dụng những thì này không? Đây là một số gợi ý giúp bạn biết cách sử dụng Thì Hiện tại Hoàn thành và Thì Quá khứ thường và sau đó bạn làm bài tập cho nhớ nhé.

  4 trang Chia sẻ:tocxuxu Ngày:05-10-2011 |Lượt xem: 166 |Download:53

 • Bài số 16 Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (I have been doing)

  Tài liệu tham khảo về ngữ pháp học tiếng anh giúp các bạn học môn tiếng anh tốt...

  2 trang Chia sẻ:monte_carlo Ngày:02-08-2011 |Lượt xem: 135 |Download:46

 • Bài tập về các thì trong tiếng anh

  Bài tập: Chia động từ vào chỗ trống sao cho phù hợp với các thì Present simple (hiện tại đơn), present progressive (hiện tại tiếp diễn), past simple (quá khứ đơn), past progressive (quá khứ tiếp diễn), present perfect (hiện tại hoàn thành), future

  2 trang Chia sẻ:ulisthao Ngày:11-04-2013 |Lượt xem: 530 |Download:201

 • Thì hiện tại hoàn thành - The present perfect tence

  Nhu cầu diễn đạt của chúng ta rất lớn và nếu chỉ với những bài học trước, chúng ta sẽ không thể diễn đạt một số ý như: nói ai đó vừa mới làm gì, kể lại trải nghiệm của ta, thông báo ta đã bắt đầu làm và vẫn còn đang làm

  3 trang Chia sẻ:nkt_bibo44 Ngày:10-02-2012 |Lượt xem: 68 |Download:19

 • Bài số 19 : Thì hiện tại hoàn thành với How long

  a)Dùng thì quá khứ đơn (I do) để hỏi hay nói khi nào một điều gì đó xảy ra:- A: When did it start raining? Trời bắt đầu mưa khi nào?- B: It started raining at one o’clock / an hour ago. Trời bắt đầu mưa lúc một giờ / cách đây 1 giờ. - A: When did

  5 trang Chia sẻ:abcdef_45 Ngày:29-10-2011 |Lượt xem: 34 |Download:14

 • Unit 31. Continuous Tenses (Thể tiếp diễn)

  I. Cách thành lập: Các thì tiếp diễn có chung một cách thành lập: (be) + V.ing Tùy theo thì của (be), ta có 6 thì tiếp diễn khác nhau. Ví dụ: to work Thì hiện tại tiếp diễn (present continuous): She is working Thì Quá khứ tiếp diễn (past continuous):

  3 trang Chia sẻ:nkt_bibo52 Ngày:08-03-2012 |Lượt xem: 87 |Download:16

 • Trắc nghiệm anh văn đề số 6

  Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác: A. cosmetics B. economics C. photography D. experence A. lemon B. physics C. decay D. decade A. modernise B. vaporise C. organise D. deliver A. vacancy B. calculate C. delicious D. furniture A. enjoy B. require C.

  7 trang Chia sẻ:toiyeuvietnam0106 Ngày:17-08-2012 |Lượt xem: 91 |Download:37

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản