Tìm Tài liệu "Bài Tập Thì Quá Khứ đơn"

Kết quả 1-10 trong khoảng 22 
 • Bài số 19 Thì hiện tại hoàn thành với How long và thì quá khứ đơn với when since for

  Tham khảo tài liệu 'bài số 19 thì hiện tại hoàn thành với how long và thì quá khứ đơn với when since for', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  2 trang Chia sẻ:monte_carlo Ngày:02-08-2011 |Lượt xem: 244 |Download:87

 • Bài số 21 : Thì hiện tại hoàn thành (I have done) hay thì quá khứ đơn (I did) Phần 2

  a) Chúng ta không dùng thì hiện tại hoàn thành (I have done) vơi một thời điểm hay một thời gian thuộc về quá khứ không có liên quan đến hiện tại (yesterday, two years ago, in 1979, when I was a child). Khi đó, chúng ta phải dùng thì quá khứ đơn.

  7 trang Chia sẻ:abcdef_45 Ngày:29-10-2011 |Lượt xem: 264 |Download:93

 • Bài số 20: Thì hiện tại hoàn thành (I have done) hoặc quá khứ đơn (I did)

  Tham khảo tài liệu 'bài số 20: thì hiện tại hoàn thành (i have done) hoặc quá khứ đơn (i did)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  5 trang Chia sẻ:monte_carlo Ngày:02-08-2011 |Lượt xem: 166 |Download:60

 • Bài tập thì quá khứ đơn - quá khứ tiếp diễn

  EXERCISE 1:Supply the correct verb form: 1.I _______________at home all weekend (stay) 2.It ______________everyday last week (rain) 3.We ______________her very carefully (listen) 4.The shop _____________at 5 o’clock (close) 5.My friend

  4 trang Chia sẻ:bibinbi Ngày:11-03-2013 |Lượt xem: 255 |Download:123

 • Bài tập về các thì trong tiếng anh

  Bài tập: Chia động từ vào chỗ trống sao cho phù hợp với các thì Present simple (hiện tại đơn), present progressive (hiện tại tiếp diễn), past simple (quá khứ đơn), past progressive (quá khứ tiếp diễn), present perfect (hiện tại hoàn thành), future

  2 trang Chia sẻ:ulisthao Ngày:11-04-2013 |Lượt xem: 529 |Download:201

 • Bài số 19 : Thì hiện tại hoàn thành với How long

  a)Dùng thì quá khứ đơn (I do) để hỏi hay nói khi nào một điều gì đó xảy ra:- A: When did it start raining? Trời bắt đầu mưa khi nào?- B: It started raining at one o’clock / an hour ago. Trời bắt đầu mưa lúc một giờ / cách đây 1 giờ. - A: When did

  5 trang Chia sẻ:abcdef_45 Ngày:29-10-2011 |Lượt xem: 34 |Download:14

 • Headlines trong tiếng Anh Các bài báo tiếng Anh thường viết Headlines rất ngắn gọn

  Headlines trong tiếng Anh Các bài báo tiếng Anh thường viết Headlines rất ngắn gọn và thường thấy ngữ pháp không theo cấu trúc thông thường. Tuy nhiên, đó không phải là viết sai mà có một vài quy tắc rất đơn giản giúp bạn có thể dễ

  2 trang Chia sẻ:abcdef_45 Ngày:29-10-2011 |Lượt xem: 147 |Download:41

 • CÁC DẠNG BÀI TẬP CHIA ĐỘNG TỪ

  Với cấu trức as, if, as though: sau đó là quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, trong trường hợp không tuân theo hai cấu trúc này thì không là câu giả định, mà mang hàm ý diễn đạt trái với hiện tại, nhưng trong tương lai có thể là xảy ra.

  17 trang Chia sẻ:contentnew Ngày:20-04-2012 |Lượt xem: 527 |Download:308

 • Bài số 11 : SIMPLE PAST

  a) Hãy xem ví dụ sau :Tom:Look! It's raining again.(Nhìn kìa ,trời lại đang mưa).Ann: yesterday too.Oh no,not again.It rained all day(ồkhông ,đâu phải tại trời đang mưa .Trời cũng đã ).mưa suốt ngày hôm qua rồi"Rained" dùng thì quá khứlà thì Simple

  6 trang Chia sẻ:abcdef_45 Ngày:29-10-2011 |Lượt xem: 100 |Download:26

 • Bài giảng unit 15: Computers - Tiếng Anh 8 - GV.Phan Thế Minh

  Giúp học sinh thực hành thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn, học các từ vựng liên quan đến chủ đề và cải thiện kỹ năng tiếng anh. Bài giảng bài 15 "Computer" chương trình Tiếng anh lớp 8 giúp bạn có thêm nhiều tư liệu giảng

  16 trang Chia sẻ:123_minh Ngày:20-11-2013 |Lượt xem: 10 |Download:1

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản