Tìm Tài liệu "Bản Chất Hiện Tượng Tâm Lý Người"

Kết quả 1-20 trong khoảng 54 
 • KỊCH BẢN KỸ NĂNG SƯ PHẠM (KỊCH BẢN 1)

  Bài 1: Những vấn đề chung của tâm lý học. Mục tiêu: Sau bài học này, HS có thể: 1. Phát biểu được định nghĩa tâm lý là gì 2. Trình bày được 3 bản chất của hiện tượng tâm lý người 3. Ứng dụng hiểu biết về bản chất hiện

  doc 8p xuanthaispkt06 19-10-2010 396 166

 • Bản chất hiện tượng tâm lí người

  Thế giới tâm lí của con người vô cùng kì diệu và phong phú. Tâm lí bao gồm tất cả những hiện tượng tinh thần xảy ra trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành, điều chỉnh mọi hành vi, hành động, hoạt động của con người.

  doc 4p thanhhai86 11-08-2009 1517 302

 • Bài giảng môn Tâm lý học đại cương

  Gắn liền và điều hành mọi hoạt động, hành động của con người v..v… .Bản chất hiện tượng tâm lý người 3 luận điểm tâm lý là sản phẩm phản ánh hiện thực khách quan bằng hoạt động của mỗi người tâm lý là chức năng

  pdf 76p nuber_12 27-08-2013 56 16

 • Giáo trình: Tâm lý học đại cương - Nguyễn Quang Uẩn

  Bản chất của hiện tượng tâm lý Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới đƣợc hiểu theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cƣ sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì, từng hiện

  pdf 157p mymy310890 22-12-2009 1053 552

 • Tâm lý và tâm lý học quản trị

  Khái niệm tâm lý: Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của tâm lý người: Khi

  pdf 99p tronghuunguyen 14-08-2010 615 316

 • Bài giảng Tâm lý học giáo dục đại học - TS. Lê Minh Nguyệt

  "Bài giảng Tâm lý học giáo dục đại học" do TS. Lê Minh Nguyệt biên soạn giúp các bạn nắm được những kiến thức về bản chất tâm lý của người và giao tiếp sư phạm. Đây là những kiến thức quan trọng mà các bạn thuộc chuyên ngành

  ppt 69p thuytrangseven 06-09-2014 13 4

 • Ôn tập và thi Tâm lý xã hội học

  Từ những tri thức đã học hãy phân tích bản chất xã hội lịch sử của tâm lý người. Trả lời. Tân lý chính là một thuộc tính của một vật chất có tổ chức cao , là hình thức phản ánh đặc biệt của chủ thể đối với hiện thực

  pdf 15p lotus_123 09-12-2012 99 44

 • Giáo trình - Tâm lý học y học - chương 1

  KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC Mục tiêu học tập 1. Trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý. 2. Trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý . 3. Trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong

  pdf 6p northernlight 24-07-2011 616 201

 • Bài giảng tâm lý học và y đức

  Hiện tượng tâm lý là hình ảnh của thế giới khách quan trong não bộ người, là hiện tượng chủ quan và là hình ảnh của hiện tại di ễn ra ở th ế gi ới bên trong của con người. Tâm lý là bản chất của vật chất cao cấp Quan điểm

  doc 81p pvcong 20-09-2011 446 111

 • Giáo trình những vấn đề chung về tâm lý học đại cương

  Là các hiện tượng tâm lý với tư cách là một hiện tượng tinh thần do thế giới khách quan tác động vào não người sinh ra, gọi chung là các hoạt động tâm lý. Nhiệm vụ của tâm lý học - Nghiên cứu bản chất của hoạt động tâm lý cả

  doc 38p shadow1989 21-08-2010 3253 1324

 • Giáo trình môn Tâm lý học

  Bản chất của hiện tượng tâm lý Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới được hiểu theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cư sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì, từng hiện

  pdf 172p la_la123 04-04-2013 229 129

 • GIÁO TRÌNH TÂM LÝ Y HỌC

  Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới đựợc hiểu theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cƣ sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì, từng hiện tƣợng tâm lý nẩy sinh và phát

  pdf 158p tuyetmuadong2013 24-04-2013 104 50

 • Chương I " Tâm lý và Tâm lý học quản trị"

  Tâm lý là gì? 1. Khái niệm tâm lý: Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của tâm

  pdf 99p kittylove9992000 23-12-2009 699 411

 • TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ

  Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của tâm lý người: Khi nói đến tâm lý

  pdf 99p yeuthuong 21-10-2010 277 170

 • Giáo trình về Tâm lý học Quản trị kinh doanh

  Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của tâm lý người: Khi nói đến tâm lý

  pdf 100p dantocdao 27-04-2013 226 121

 • Tâm lý quản trị doanh nghiệp - phần 1

  I. Tâm lý là gì? 1. Khái niệm tâm lý: Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của

  pdf 10p xingau5 19-08-2011 127 52

 • KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC

  Bản chất của hiện tượng tâm lý Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới được hiểu theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cư sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì, từng hiện

  pdf 15p buddy5 24-06-2011 73 15

 • giáo trình tâm lý học - Đại học kinh tế đối ngoại_01

  Khái niệm tâm lý: Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội lịch sử.

  pdf 20p kemoc3 26-05-2011 219 113

 • Báo cáo " Bước đầu tìm hiểu bản chất nguồn gốc các hiện tượng ngoại cảm của con người"

  Bước đầu tìm hiểu bản chất nguồn gốc các hiện tượng ngoại cảm của con người Trong phạm vi bài viết này tác giả chỉ tiếp cận nghiên cứu khả năng đặc biệt của con người trong việc tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài.

  pdf 2p butmauvang 30-08-2013 10 2

 • Trình bày phân tích khái niệm và bản chất của Tâm lý học

  Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn nghe nhắc nhiều đến từ tâm lý. Với cách hiểu thông thường và dừng lại ở mức phổ thông, ta có thể hiểu: tâm lý là một từ chung để nói về những người có sự hiểu biết về lòng người, về

  doc 16p yennhi040610 25-09-2009 2596 681

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản