Tìm Tài liệu "Bản Chất Hiện Tượng Tâm Lý Người"

Kết quả 1-20 trong khoảng 50 
 • Bản chất hiện tượng tâm lí người

  Thế giới tâm lí của con người vô cùng kì diệu và phong phú. Tâm lí bao gồm tất cả những hiện tượng tinh thần xảy ra trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành, điều chỉnh mọi hành vi, hành động, hoạt động của con người.

  4 trang Chia sẻ:thanhhai86 Ngày:11-08-2009 |Lượt xem: 1469 |Download:300

 • KỊCH BẢN KỸ NĂNG SƯ PHẠM (KỊCH BẢN 1)

  Bài 1: Những vấn đề chung của tâm lý học. Mục tiêu: Sau bài học này, HS có thể: 1. Phát biểu được định nghĩa tâm lý là gì 2. Trình bày được 3 bản chất của hiện tượng tâm lý người 3. Ứng dụng hiểu biết về bản chất hiện

  8 trang Chia sẻ:xuanthaispkt06 Ngày:19-10-2010 |Lượt xem: 386 |Download:164

 • Bài giảng môn Tâm lý học đại cương

  Gắn liền và điều hành mọi hoạt động, hành động của con người v..v… .Bản chất hiện tượng tâm lý người 3 luận điểm tâm lý là sản phẩm phản ánh hiện thực khách quan bằng hoạt động của mỗi người tâm lý là chức năng

  76 trang Chia sẻ:nuber_12 Ngày:27-08-2013 |Lượt xem: 35 |Download:11

 • Giáo trình: Tâm lý học đại cương - Nguyễn Quang Uẩn

  Bản chất của hiện tượng tâm lý Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới đƣợc hiểu theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cƣ sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì, từng hiện

  157 trang Chia sẻ:mymy310890 Ngày:22-12-2009 |Lượt xem: 983 |Download:545

 • Tâm lý và tâm lý học quản trị

  Khái niệm tâm lý: Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của tâm lý người: Khi

  99 trang Chia sẻ:tronghuunguyen Ngày:14-08-2010 |Lượt xem: 600 |Download:314

 • Ôn tập và thi Tâm lý xã hội học

  Từ những tri thức đã học hãy phân tích bản chất xã hội lịch sử của tâm lý người. Trả lời. Tân lý chính là một thuộc tính của một vật chất có tổ chức cao , là hình thức phản ánh đặc biệt của chủ thể đối với hiện thực

  15 trang Chia sẻ:lotus_123 Ngày:09-12-2012 |Lượt xem: 84 |Download:42

 • Giáo trình - Tâm lý học y học - chương 1

  KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC Mục tiêu học tập 1. Trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý. 2. Trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý . 3. Trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong

  6 trang Chia sẻ:northernlight Ngày:24-07-2011 |Lượt xem: 595 |Download:199

 • Bài giảng tâm lý học và y đức

  Hiện tượng tâm lý là hình ảnh của thế giới khách quan trong não bộ người, là hiện tượng chủ quan và là hình ảnh của hiện tại di ễn ra ở th ế gi ới bên trong của con người. Tâm lý là bản chất của vật chất cao cấp Quan điểm

  81 trang Chia sẻ:pvcong Ngày:20-09-2011 |Lượt xem: 396 |Download:107

 • Giáo trình những vấn đề chung về tâm lý học đại cương

  Là các hiện tượng tâm lý với tư cách là một hiện tượng tinh thần do thế giới khách quan tác động vào não người sinh ra, gọi chung là các hoạt động tâm lý. Nhiệm vụ của tâm lý học - Nghiên cứu bản chất của hoạt động tâm lý cả

  38 trang Chia sẻ:shadow1989 Ngày:21-08-2010 |Lượt xem: 3197 |Download:1322

 • Giáo trình môn Tâm lý học

  Bản chất của hiện tượng tâm lý Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới được hiểu theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cư sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì, từng hiện

  172 trang Chia sẻ:la_la123 Ngày:04-04-2013 |Lượt xem: 216 |Download:124

 • GIÁO TRÌNH TÂM LÝ Y HỌC

  Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới đựợc hiểu theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cƣ sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì, từng hiện tƣợng tâm lý nẩy sinh và phát

  158 trang Chia sẻ:tuyetmuadong2013 Ngày:24-04-2013 |Lượt xem: 72 |Download:45

 • Chương I " Tâm lý và Tâm lý học quản trị"

  Tâm lý là gì? 1. Khái niệm tâm lý: Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của tâm

  99 trang Chia sẻ:kittylove9992000 Ngày:23-12-2009 |Lượt xem: 689 |Download:410

 • TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ

  Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của tâm lý người: Khi nói đến tâm lý

  99 trang Chia sẻ:yeuthuong Ngày:21-10-2010 |Lượt xem: 268 |Download:167

 • Tâm lý quản trị doanh nghiệp - phần 1

  I. Tâm lý là gì? 1. Khái niệm tâm lý: Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của

  10 trang Chia sẻ:xingau5 Ngày:19-08-2011 |Lượt xem: 122 |Download:52

 • Giáo trình về Tâm lý học Quản trị kinh doanh

  Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của tâm lý người: Khi nói đến tâm lý

  100 trang Chia sẻ:dantocdao Ngày:27-04-2013 |Lượt xem: 201 |Download:115

 • KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC

  Bản chất của hiện tượng tâm lý Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới được hiểu theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cư sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì, từng hiện

  15 trang Chia sẻ:buddy5 Ngày:24-06-2011 |Lượt xem: 61 |Download:13

 • giáo trình tâm lý học - Đại học kinh tế đối ngoại_01

  Khái niệm tâm lý: Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội lịch sử.

  20 trang Chia sẻ:kemoc3 Ngày:26-05-2011 |Lượt xem: 211 |Download:111

 • Báo cáo " Bước đầu tìm hiểu bản chất nguồn gốc các hiện tượng ngoại cảm của con người"

  Bước đầu tìm hiểu bản chất nguồn gốc các hiện tượng ngoại cảm của con người Trong phạm vi bài viết này tác giả chỉ tiếp cận nghiên cứu khả năng đặc biệt của con người trong việc tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài.

  2 trang Chia sẻ:butmauvang Ngày:30-08-2013 |Lượt xem: 8 |Download:2

 • Trình bày phân tích khái niệm và bản chất của Tâm lý học

  Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn nghe nhắc nhiều đến từ tâm lý. Với cách hiểu thông thường và dừng lại ở mức phổ thông, ta có thể hiểu: tâm lý là một từ chung để nói về những người có sự hiểu biết về lòng người, về

  16 trang Chia sẻ:yennhi040610 Ngày:25-09-2009 |Lượt xem: 2560 |Download:680

 • [Psychology] Mechanical Assemblies Phần 4

  Tâm lý học có khuynh hướng chiết trung, sử dụng và tiếp thu kiến thức thu thập được từ nhiều ngành khoa học khác để hiểu và lý giải hành vi của con người. Nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học: * Nghiên cứu bản chất của các hiện

  58 trang Chia sẻ:cacomsotca Ngày:09-09-2011 |Lượt xem: 27 |Download:4

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản