Tìm Tài liệu "Bản Chất Hiện Tượng Tâm Lý Người"

Kết quả 1-10 trong khoảng 50 
 • Bản chất hiện tượng tâm lí người

  Thế giới tâm lí của con người vô cùng kì diệu và phong phú. Tâm lí bao gồm tất cả những hiện tượng tinh thần xảy ra trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành, điều chỉnh mọi hành vi, hành động, hoạt động của con người.

  4 trang Chia sẻ:thanhhai86 Ngày:11-08-2009 |Lượt xem: 1468 |Download:300

 • KỊCH BẢN KỸ NĂNG SƯ PHẠM (KỊCH BẢN 1)

  Bài 1: Những vấn đề chung của tâm lý học. Mục tiêu: Sau bài học này, HS có thể: 1. Phát biểu được định nghĩa tâm lý là gì 2. Trình bày được 3 bản chất của hiện tượng tâm lý người 3. Ứng dụng hiểu biết về bản chất hiện

  8 trang Chia sẻ:xuanthaispkt06 Ngày:19-10-2010 |Lượt xem: 386 |Download:164

 • Bài giảng môn Tâm lý học đại cương

  Gắn liền và điều hành mọi hoạt động, hành động của con người v..v… .Bản chất hiện tượng tâm lý người 3 luận điểm tâm lý là sản phẩm phản ánh hiện thực khách quan bằng hoạt động của mỗi người tâm lý là chức năng

  76 trang Chia sẻ:nuber_12 Ngày:27-08-2013 |Lượt xem: 34 |Download:10

 • Giáo trình: Tâm lý học đại cương - Nguyễn Quang Uẩn

  Bản chất của hiện tượng tâm lý Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới đƣợc hiểu theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cƣ sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì, từng hiện

  157 trang Chia sẻ:mymy310890 Ngày:22-12-2009 |Lượt xem: 982 |Download:544

 • Tâm lý và tâm lý học quản trị

  Khái niệm tâm lý: Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của tâm lý người: Khi

  99 trang Chia sẻ:tronghuunguyen Ngày:14-08-2010 |Lượt xem: 600 |Download:314

 • Ôn tập và thi Tâm lý xã hội học

  Từ những tri thức đã học hãy phân tích bản chất xã hội lịch sử của tâm lý người. Trả lời. Tân lý chính là một thuộc tính của một vật chất có tổ chức cao , là hình thức phản ánh đặc biệt của chủ thể đối với hiện thực

  15 trang Chia sẻ:lotus_123 Ngày:09-12-2012 |Lượt xem: 84 |Download:42

 • Giáo trình - Tâm lý học y học - chương 1

  KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC Mục tiêu học tập 1. Trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý. 2. Trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý . 3. Trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong

  6 trang Chia sẻ:northernlight Ngày:24-07-2011 |Lượt xem: 595 |Download:199

 • Bài giảng tâm lý học và y đức

  Hiện tượng tâm lý là hình ảnh của thế giới khách quan trong não bộ người, là hiện tượng chủ quan và là hình ảnh của hiện tại di ễn ra ở th ế gi ới bên trong của con người. Tâm lý là bản chất của vật chất cao cấp Quan điểm

  81 trang Chia sẻ:pvcong Ngày:20-09-2011 |Lượt xem: 395 |Download:107

 • Giáo trình những vấn đề chung về tâm lý học đại cương

  Là các hiện tượng tâm lý với tư cách là một hiện tượng tinh thần do thế giới khách quan tác động vào não người sinh ra, gọi chung là các hoạt động tâm lý. Nhiệm vụ của tâm lý học - Nghiên cứu bản chất của hoạt động tâm lý cả

  38 trang Chia sẻ:shadow1989 Ngày:21-08-2010 |Lượt xem: 3196 |Download:1322

 • Giáo trình môn Tâm lý học

  Bản chất của hiện tượng tâm lý Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới được hiểu theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cư sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì, từng hiện

  172 trang Chia sẻ:la_la123 Ngày:04-04-2013 |Lượt xem: 216 |Download:124

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản