Tìm Tài liệu "Biểu Mẫu Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính"

Kết quả 1-18 trong khoảng 18 
 • Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính"

  Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính" theo mẫu sô B05- H

  doc 2p giangltg 11-10-2009 2223 313

 • Mẫu: " Bản thuyết minh báo cáo tài chính"

  Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo Mẫu số B 09 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

  doc 13p minhminh123 11-11-2009 7121 1649

 • Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính

  Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1-Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp tư nhân 2-Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất thương mại 3-Ngành nghề kinh doanh 4-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến

  doc 15p utquan3311 04-12-2009 1783 568

 • Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính cả năm 2000

  I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1. Hình thức sở hữu vốn: 2. Lĩnh vực kinh doanh: Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh 3. Tổng số công nhân viên và lao động khác: ? người. 4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài

  doc 7p vitdonan 02-03-2011 522 191

 • Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính 1. Nội dung báo cáo tài chính 1.1 - Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm 3 biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DNN - Kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DNN -

  pdf 10p thanh_trieu 25-12-2009 1574 703

 • Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư số 175

  Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Ban hành theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính)

  pdf 14p tru_mua 16-02-2012 93 43

 • Biểu mẫu báo cáo tài chính

  Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu - Mẫu báo cáo tài chính.

  doc 1p huyenleee 16-03-2011 477 151

 • Báo cáo về Tài chính

  tài chính quy định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm 3 biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán - Kết quả hoạt động kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 01 - DNN Mẫu số B 02 - DNN Mẫu số B 09 - DNN 1.2 -

  doc 34p kusudonicky 23-06-2011 396 192

 • Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính Thông tư số 125

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ

  pdf 29p hayateuw125 11-10-2011 129 44

 • MẪU BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

  Mẫu số B 09a – DNMG (Ban hành theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính)

  pdf 2p tru_mua 16-02-2012 60 17

 • Mẫu thuyết minh chi các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm

  Tham khảo tài liệu 'mẫu thuyết minh chi các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p titihaudau 12-06-2011 39 4

 • Mẫu số 9.2 Mẫu Thuyết minh, diễn giải chi tiết đơn giá

  Tham khảo tài liệu 'mẫu số 9.2 mẫu thuyết minh, diễn giải chi tiết đơn giá', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p aotuong123 06-01-2012 98 3

 • MẪU THUYẾT MINH TỔNG QUÁT DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Mẫu B3-TMTQ-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN THUYẾT MINH TỔNG QUÁT DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ I . Thông tin chung về Dự án KH&CN 1. Tên Dự án KH&CN: 2. Cơ quan chủ quản: 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng .... /201... đến tháng .... /201..... 4. Kinh phí Tổng

  pdf 4p banhnamdua 15-07-2013 16 4

 • Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu kì kế toán và cách áp dụng kế toán vào kinh doanh phần 5

  - Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 09a – DN; (2) Mẫu biểu báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng đầy đủ) 1- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) Đơn vị báo cáo: Địa chỉ

  pdf 10p phuochau20 03-06-2011 14 1

 • MẪU BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ KINH DOANH THỰC PHẨM

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ KINH DOANH

  pdf 2p muananghe 01-08-2013 20 3

 • MẪU BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN

  pdf 3p muananghe 01-08-2013 16 2

 • Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

  - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nộp cho UBCKNN hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký: + Giấy đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán + Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động + Bản

  doc 4p batrinh 18-08-2009 303 95

 • Bài 20: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh - Bài giảng Ngữ văn 8

  BÀI 20:.TẬP LÀM VĂN... THUYẾT MINH. VỀ MỘT DANH LAM. THẮNG CẢNH..HỒ GƯƠM - THÁP RÙA..Hồ Hoàn Kiếm nhìn từ Quảng trường Đông Kinh nghĩa..RÙA TRONG TỦ KÍNH ĐỀN NGỌC SƠN..HỒ GƯƠM – XANH MÀU NƯỚC..Toàn cảnh Hồ Gươm..THÁP

  ppt 27p binhminh_11 07-08-2014 3 1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản