Tìm Tài liệu "Biểu Mẫu Kiểm Kê Tài Sản"

Kết quả 1-10 trong khoảng 41 
 • Biểu mẫu: "Báo cáo kiểm kê tài sản cố định"

  Biểu mẫu: "Báo cáo kiểm kê tài sản cố định"

  2 trang Chia sẻ:giangltg Ngày:11-10-2009 |Lượt xem: 3023 |Download:338

 • MẪU PHIẾU KIỂM KÊ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

  Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu kiểm kê tài sản lưu động khác của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  3 trang Chia sẻ:vit_momo Ngày:23-07-2011 |Lượt xem: 67 |Download:4

 • MẪU BIÊN BẢN Kiểm kê tài sản

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm kê tài sản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  3 trang Chia sẻ:suatuoi_tiettrung Ngày:20-07-2011 |Lượt xem: 107 |Download:8

 • BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm :.………. S T T Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước SX Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Sổ sách Số lượng Thành tiền Giá trị đã hao mòn Kiểm kê thực tế Số

  1 trang Chia sẻ:vantrungtran Ngày:02-02-2010 |Lượt xem: 241 |Download:78

 • MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng

  9 trang Chia sẻ:vit_momo Ngày:23-07-2011 |Lượt xem: 65 |Download:10

 • MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng

  5 trang Chia sẻ:vit_momo Ngày:23-07-2011 |Lượt xem: 68 |Download:8

 • Biên bản kiểm kê TSCĐ

  Biên bản kiểm kê TSCĐ

  2 trang Chia sẻ:hanhtrinhcuasoi Ngày:24-03-2010 |Lượt xem: 1474 |Download:686

 • Trình tự xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn NSNN khi dự án kết thúc

  Trình tự thực hiện: 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự án kết thúc hoặc tài sản không còn sử dụng được, không có nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, Ban quản lý dự án thực hiện kiểm kê theo Biên bản

  3 trang Chia sẻ:batrinh Ngày:19-08-2009 |Lượt xem: 365 |Download:78

 • Quyết định 08/1999/TT-KTTW của Ban Kiểm Kê Trung ương

  Quyết định 08/1999/TT-KTTW của Ban Kiểm Kê Trung ương về việc ban hành hệ thống biểu mẫu kiểm kê, hướng dẫn biểu mẫu kiểm kê, hệ thống các bảng mã áp dụng cho đợt tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của

  62 trang Chia sẻ:thanhuyen Ngày:19-08-2009 |Lượt xem: 90 |Download:33

 • MẪU BẢNG KIỂM KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng

  4 trang Chia sẻ:vit_momo Ngày:23-07-2011 |Lượt xem: 127 |Download:20

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản