Tìm Tài liệu "Biểu Mẫu Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính"

Kết quả 1-10 trong khoảng 17 
 • Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính"

  Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính" theo mẫu sô B05- H

  2 trang Chia sẻ:giangltg Ngày:11-10-2009 |Lượt xem: 2203 |Download:313

 • Mẫu: " Bản thuyết minh báo cáo tài chính"

  Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo Mẫu số B 09 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

  13 trang Chia sẻ:minhminh123 Ngày:11-11-2009 |Lượt xem: 7052 |Download:1647

 • Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính

  Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1-Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp tư nhân 2-Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất thương mại 3-Ngành nghề kinh doanh 4-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến

  15 trang Chia sẻ:utquan3311 Ngày:04-12-2009 |Lượt xem: 1759 |Download:566

 • Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính cả năm 2000

  I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1. Hình thức sở hữu vốn: 2. Lĩnh vực kinh doanh: Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh 3. Tổng số công nhân viên và lao động khác: ? người. 4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài

  7 trang Chia sẻ:vitdonan Ngày:02-03-2011 |Lượt xem: 500 |Download:190

 • Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính 1. Nội dung báo cáo tài chính 1.1 - Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm 3 biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DNN - Kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DNN -

  10 trang Chia sẻ:thanh_trieu Ngày:25-12-2009 |Lượt xem: 1542 |Download:698

 • Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư số 175

  Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Ban hành theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính)

  14 trang Chia sẻ:tru_mua Ngày:16-02-2012 |Lượt xem: 89 |Download:43

 • Biểu mẫu báo cáo tài chính

  Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu - Mẫu báo cáo tài chính.

  1 trang Chia sẻ:huyenleee Ngày:16-03-2011 |Lượt xem: 471 |Download:151

 • Báo cáo về Tài chính

  tài chính quy định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm 3 biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán - Kết quả hoạt động kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 01 - DNN Mẫu số B 02 - DNN Mẫu số B 09 - DNN 1.2 -

  34 trang Chia sẻ:kusudonicky Ngày:23-06-2011 |Lượt xem: 390 |Download:191

 • Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính Thông tư số 125

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ

  29 trang Chia sẻ:hayateuw125 Ngày:11-10-2011 |Lượt xem: 126 |Download:44

 • MẪU BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

  Mẫu số B 09a – DNMG (Ban hành theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính)

  2 trang Chia sẻ:tru_mua Ngày:16-02-2012 |Lượt xem: 55 |Download:16

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản