Tìm Tài liệu "Luật Kế Toán Mới Nhất"

Kết quả 1-20 trong khoảng 96 
 • Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003

  Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ

  pdf 28p truongdoan 10-07-2009 4513 642

 • Luật kế toán 2003

  Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ

  doc 23p duonghai1811 11-11-2009 460 210

 • Văn bản về Luật kế tóan 2003

  Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ

  doc 24p duonghai1811 10-11-2009 232 121

 • Tổng quan kế toán ngân hàng

  được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán

  pdf 116p tulip_12 15-01-2013 53 18

 • Bài giảng KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

  Kế toán tài sản bằng tiền: 1. Khái niệm và nguyên tắc sử dụng: Tiền của doanh nghiệp bao gồm tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển Các nguyên tắc, quy định và chế độ kế toán: + Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: sử dụng một đơn

  pdf 8p nhucbodoan 11-05-2011 276 140

 • Chế độ kế toán DN theo quy định hiện hành- Những vấn đề cần trao đổi

  Chế độ kế toán DN theo quy định hiện hành- Những vấn đề cần trao đổi Thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT), hệ thống kế toán Việt Nam trong những năm qua đã có sự đổi mới sâu sắc với Luật Kế toán đã được

  pdf 6p thanh_trieu 29-12-2009 254 127

 • Lý Thuyết Kế Toán Chương 5

  1.Khái niệm: Phương pháp tổng hợp cân đối là phương pháp thông tin và kiểm tra một cách khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ khác của đơn vị hạch toán tro từng thời kỳ nhất định. 2. Nội

  pdf 8p alo123l1 28-12-2011 27 6

 • Lý Thuyết về Kế Toán Chương 1

  Tài sản1. Khái niệm về hạchTRẢ kế toán: ngắn hạn khác toán Sản xuất ra của cải là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác, có ý thức và mục đích của con người là

  pdf 11p alo123l1 28-12-2011 32 4

 • Kiểm toán ngân hàng - ĐH Ngân hàng

  "Kế toán ngân hàng" được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và

  pdf 8p tulip_12 14-01-2013 70 19

 • zLUẬN VĂN:Kế toán thành phẩm,tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh”

  z LUẬN VĂN: Kế toán thành phẩm,tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty Cổ phần may Hưng Yên .Lời mở đầu Nền kinh tế thị trường hiện nay đang hoạt động và phát triển dưới sự chi phối của các quy luật kinh tế.

  pdf 96p asus1122 03-12-2012 167 93

 • VĂN BẢN LUẬT KẾ TOÁN

  Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ

  pdf 0p abcdef_50 14-11-2011 47 22

 • Đồ án tốt nghiệp Cơ sở lý luận chung của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

  Cơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao

  doc 73p tiendungtb3003 09-03-2010 209 109

 • Chỉ thị số 06/CT-UB

  Chỉ thị số 06/CT-UB về việc triển khai thực hiện “Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất” mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf 2p lawktkt7 29-10-2009 40 10

 • LUẬN VĂN: Kế toán thành phẩm,tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty Cổ phần may Hưng Yên

  Nền kinh tế thị trường hiện nay đang hoạt động và phát triển dưới sự chi phối của các quy luật kinh tế. Đó là những quy luật canh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị… Tất cả đã góp phần tạo lên một môi trường kinh doanh

  pdf 96p inspiron1212 30-10-2012 53 28

 • Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”

  Nền kinh tế thị trường với qui luật cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các Doanh nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp sản xuất nói riêng phải tự vận động vươn lên tìm chỗ đứng trên thị trường. Muốn vậy các Doanh nghiệp phải tìm tòi một

  pdf 98p thainhatquynh 06-07-2009 503 254

 • LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty TNHH chống ăn mòn Hoàng Long

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh giữa các loại hình doanh nghiệp diễn ra rất gay gắt và khốc liệt. Để tìm cho mình một chỗ đứng vứng chắc trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sức mạnh nội lực

  pdf 93p buoi_chieu 24-04-2013 22 11

 • Luận văn đề tài: Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương

  Cơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao

  pdf 112p inspiron1212 01-11-2012 27 4

 • Kế hoạch số 2961/KH-UBND 2013

  Kế hoạch số 2961/KH-UBND 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiên đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf 16p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 1 0

 • Đề án tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây

  Trong nền kinh tế thị trường, cùng với chính sách mở cửa hội nhập đã đặt các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, trước những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt đó là quy luật cạnh tranh. Cuộc

  pdf 106p thuy201 11-12-2011 81 46

 • Luận văn:Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng

  Trong nền kinh tế thị trƣờng các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phƣơng pháp sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trƣờng là cạnh tranh, do vậy mà

  pdf 119p la_la123 08-04-2013 58 39

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản