Tìm Tài liệu "Luật Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất"

Kết quả 1-20 trong khoảng 41 
 • Đề tài " quỹ nhàn rối trong bảo hiểm xã hội "

  Để giải bài toán quỹ phá sản, dự luật bảo hiểm xã hội đã đề ra một loạt chính sách. Thứ nhất, tăng mức đóng bảo hiểm xã hội của cả chủ sử dụng và lao động từ năm 2010 mỗi năm lên 0,5%, tức khoảng 2016 thì tổng mức đóng

  doc 18p kimchi89_ins 15-05-2010 193 92

 • Quyết định số 609/QĐ-BHXH 2013

  Quyết định số 609/QĐ-BHXH ban hành quy chế xét tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội

  pdf 19p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 5 0

 • Luận văn: Cơ sở khoa học xây dựng dữ liệu phục vụ cho mục tiêu tính toán, cân đố quỹ bảo hiểm xã hội

  Việt Namkhia ban hành Bộ luật lao động năm 1994 đã được những thành công nhất định trong việc thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động. Tuy nhiên quá trình thực hiên BHXH là sự đổi mới không ngừng phù hợp với nhu cầu phát

  pdf 192p nhanma1311 08-12-2012 13 5

 • Quyết định 30/2013/QĐ-UBND

  Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

  pdf 17p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 2 0

 • Kế hoạch 54/KH-UBND

  Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động 23-CTr/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020 và chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã

  pdf 15p nanghonghoang 27-03-2014 1 0

 • Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH

  Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  pdf 5p nanghonghoang 27-03-2014 4 0

 • Nghị định 95/2013/NĐ-CP

  Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  pdf 36p nanghonghoang 27-03-2014 12 0

 • Quyết định 888/QĐ-BHXH

  Quyết định 888/QĐ-BHXH năm 2013 Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành .

  pdf 2p nanghonghoang 27-03-2014 6 0

 • Quyết định 875/QĐ-BHXH

  Quyết định 875/QĐ-BHXH năm 2013 hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  pdf 5p nanghonghoang 27-03-2014 3 0

 • Quyết định 51/2013/QĐ-TTg

  Quyết định 51/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf 4p nanghonghoang 27-03-2014 5 0

 • Hướng dẫn số 2872/LT-SGDĐT-BHXH

  Hướng dẫn 2872/LT-SGDĐT-BHXH năm 2013 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2013 - 2014 do Sở Giáo dục Đào tạo - Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  pdf 5p nanghonghoang 27-03-2014 2 0

 • Kế hoạch 3408/KH-BHXH

  Kế hoạch 3408/KH-BHXH kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2013.

  pdf 4p nanghonghoang 27-03-2014 2 0

 • Quyết định 1347/QĐ-UBND

  Quyết định 1347/QĐ-UBND cấp kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quý 3 năm 2013 cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn.

  pdf 3p nanghonghoang 27-03-2014 4 0

 • Báo cáo "Vua Minh Mệnh với việc áp dụng hình phạt "

  Vua Minh Mệnh với việc áp dụng hình phạt Tương tự như vậy, các luật khác tuy không quy định trực tiếp việc phòng, chống nhóm hành vi nhất định nhưng cũng đều có điều luật quy định cho phép truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi vi

  pdf 6p duongphuongtim 23-04-2013 8 1

 • Báo cáo " Tư cách pháp lí của các chủ thể tham gia hoạt động trong công ti đối vốn ở nước ta"

  Tư cách pháp lí của các chủ thể tham gia hoạt động trong công ti đối vốn ở nước ta Tương tự như vậy, các luật khác tuy không quy định trực tiếp việc phòng, chống nhóm hành vi nhất định nhưng cũng đều có điều luật quy định cho

  pdf 5p duongphuongtim 23-04-2013 8 1

 • Báo cáo " Về điều 16 luật Hôn nhân và gia đình năm 1986"

  Về điều 16 luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 Tương tự như vậy, các luật khác tuy không quy định trực tiếp việc phòng, chống nhóm hành vi nhất định nhưng cũng đều có điều luật quy định cho phép truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi

  pdf 5p duongphuongtim 23-04-2013 10 1

 • Quyết định 1347/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

  Quyết định 1347/QĐ-UBND cấp kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quý 3 năm 2013 cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn.

  pdf 2p nanghonghoang 28-03-2014 2 0

 • Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg

  Quyết định 51/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf 2p nanghonghoang 28-03-2014 2 0

 • Báo cáo "Những điểm mới về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động theo luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006 "

  Đề đáp ứng nhu cầu bảo hiểm tài sản của các chủ thể và nhu cầu an sinh xã hội, pháp luật Việt Nam đã quy định nhiều cơ chế bảo hiểm khác nhau. Trong đó, mỗi cơ chế bảo hiểm phải tuân theo một hành lang pháp lí nhất định.

  pdf 8p noel_noel 12-01-2013 17 5

 • Quyết định 1733/QĐ-UBND

  Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2013 về mua bảo hiểm y tế bổ sung đợt 10 cho trẻ em dưới 6 tuổi tỉnh Sơn La.

  pdf 4p nanghonghoang 27-03-2014 7 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản