Tìm Tài liệu "Luật Kế Toán Mới Nhất"

Kết quả 1-10 trong khoảng 89 
 • Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003

  Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ

  28 trang Chia sẻ:truongdoan Ngày:10-07-2009 |Lượt xem: 4456 |Download:641

 • Luật kế toán 2003

  Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ

  23 trang Chia sẻ:duonghai1811 Ngày:11-11-2009 |Lượt xem: 444 |Download:208

 • Văn bản về Luật kế tóan 2003

  Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ

  24 trang Chia sẻ:duonghai1811 Ngày:10-11-2009 |Lượt xem: 222 |Download:119

 • Tổng quan kế toán ngân hàng

  được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán

  116 trang Chia sẻ:tulip_12 Ngày:15-01-2013 |Lượt xem: 49 |Download:18

 • Bài giảng KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

  Kế toán tài sản bằng tiền: 1. Khái niệm và nguyên tắc sử dụng: Tiền của doanh nghiệp bao gồm tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển Các nguyên tắc, quy định và chế độ kế toán: + Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: sử dụng một đơn

  8 trang Chia sẻ:nhucbodoan Ngày:11-05-2011 |Lượt xem: 262 |Download:138

 • Chế độ kế toán DN theo quy định hiện hành- Những vấn đề cần trao đổi

  Chế độ kế toán DN theo quy định hiện hành- Những vấn đề cần trao đổi Thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT), hệ thống kế toán Việt Nam trong những năm qua đã có sự đổi mới sâu sắc với Luật Kế toán đã được

  6 trang Chia sẻ:thanh_trieu Ngày:29-12-2009 |Lượt xem: 251 |Download:127

 • Lý Thuyết Kế Toán Chương 5

  1.Khái niệm: Phương pháp tổng hợp cân đối là phương pháp thông tin và kiểm tra một cách khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ khác của đơn vị hạch toán tro từng thời kỳ nhất định. 2. Nội

  8 trang Chia sẻ:alo123l1 Ngày:28-12-2011 |Lượt xem: 27 |Download:6

 • Lý Thuyết về Kế Toán Chương 1

  Tài sản1. Khái niệm về hạchTRẢ kế toán: ngắn hạn khác toán Sản xuất ra của cải là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác, có ý thức và mục đích của con người là

  11 trang Chia sẻ:alo123l1 Ngày:28-12-2011 |Lượt xem: 26 |Download:4

 • Kiểm toán ngân hàng - ĐH Ngân hàng

  "Kế toán ngân hàng" được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và

  8 trang Chia sẻ:tulip_12 Ngày:14-01-2013 |Lượt xem: 52 |Download:17

 • zLUẬN VĂN:Kế toán thành phẩm,tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh”

  z LUẬN VĂN: Kế toán thành phẩm,tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty Cổ phần may Hưng Yên .Lời mở đầu Nền kinh tế thị trường hiện nay đang hoạt động và phát triển dưới sự chi phối của các quy luật kinh tế.

  96 trang Chia sẻ:asus1122 Ngày:03-12-2012 |Lượt xem: 142 |Download:93

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản