Tìm Tài liệu "Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ"

Kết quả 1-20 trong khoảng 95 
 • nh chỉ hoạt động trường cao đẳng

  Trình tự thực hiện - Vụ Tổ chức cán bộ nhận toàn bộ hồ sơ, biên bản họp, biên bản làm việc, biên bản thẩm định, ý kiến của các đơn vị có liên quan, kết luận thẩm định do Vụ Kế hoạch - Tài chính bàn giao; dự thảo quyết

  doc 2p nguyenphat 08-09-2009 132 8

 • MẪU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BỘ MÁY

  Tham khảo tài liệu 'mẫu tổng hợp dự toán chi quản lý bộ máy', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p voigiay 04-11-2011 64 17

 • MẪU BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ

  Mẫu số 3-PNT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:.Đơn vị: triệu đồng So với cùng kỳ

  pdf 1p keocauvong 25-06-2013 9 2

 • BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC TỔ HỢP CỤM CHI TIẾT

  BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC TỔ HỢP CỤM CHI TIẾT

  doc 1p kebitmat 27-03-2010 508 87

 • BIÊN BẢN 1 KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ___ /_____ BIÊN BẢN 1 KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH Căn cứ Điều 27 Quyết định

  pdf 2p vantrungtran 02-02-2010 124 25

 • Sức mạnh của sắc màu

  Học cách sử dụng màu sắc trong bố cục của bức ảnh cũng quan trọng như học về các quy luật bố chục và kiểm soát độ phơi sáng để chụp ảnh thành công. Một bức ảnh đẹp không chỉ cần màu sắc phù hợp, mà nghệ thuật phối hợp

  pdf 3p bibocumi33 15-03-2013 38 14

 • Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề)

  Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục

  pdf 4p cauvong_khuyet 22-06-2010 41 3

 • MẪU BÁO CÁO TÁCH QUỸ, CHIA LÃI

  BÁO CÁO TÁCH QUỸ, CHIA LÃI - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .......... - Báo cáo năm: .. ....từ.... ...đến....... Mẫu số 10 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngà y 30/ 7/ 2012 của Bộ Tài chính) I. Trình bày chính sách ghi nhận 1. Nguyên

  pdf 4p keocauvong 25-06-2013 26 3

 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

  Biểu 05-PL2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kính gửi: Bộ Công Thương 1. Tên nhiệm vụ ................................................................ …………………………………………… 2. Cơ quan chủ trì

  pdf 2p voigiay 04-11-2011 94 16

 • MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ

  Mẫu số 2 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: - Báo cáo quý (năm): ................................ từ

  pdf 3p keocauvong 25-06-2013 10 2

 • MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, PHÂN PHỐI TRONG NƯỚC HỘP MỰC IN ĐÃ QUA SỬ DỤNG SAU KHI SỬA CHỮA, LÀM MỚI HOẶC SẢN XUẤT LÀM MỚI

  MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, PHÂN PHỐI TRONG NƯỚC HỘP MỰC IN ĐÃ QUA SỬ DỤNG SAU KHI SỬA CHỮA, LÀM MỚI HOẶC SẢN XUẤT LÀM MỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf 1p keocauvong 25-06-2013 12 4

 • MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG

  Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhânMẫu số 1-PNT thọ, phi (Ban hành kèm nhân thọ, sức khoẻ, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi

  pdf 2p keocauvong 25-06-2013 18 3

 • MẪUĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

  Mẫu số: 06b (Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính) (Dùng cho trường hợp công chức thuế được miễn cả hai (02) môn thi theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 14) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

  pdf 2p keocauvong 25-06-2013 8 3

 • MẪU BÁO CÁO ASEAN

  BÁO CÁO ASEAN Mẫu số 9 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: . I. BÁO CÁO NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM Đơn vị: nghìn USD Tiêu chí A. HỢP ĐỒNG KHAI THÁC MỚI 1. Các hợp đồng

  pdf 2p keocauvong 25-06-2013 12 2

 • MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ

  BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài........... - Báo cáo quý (năm): Mẫu số 5B - PNT (Ban hành kèm theoThông t số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài

  pdf 1p keocauvong 25-06-2013 9 2

 • MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài: Họ và tên đại lý bảo hiểm 2 ĐẠI LÝ CÁ NHÂN

  pdf 1p keocauvong 25-06-2013 14 2

 • MẪU ỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU, CHI

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)

  pdf 3p voigiay 04-11-2011 64 22

 • Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với chi nhánh, văn phòng đại diện

   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty

  doc 8p anhtuan 27-08-2009 83 15

 • Phiếu báo yêu cầu bổ xung hồ sơ

  Mẫu số: 03/GPXD THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số :____/_______ ........., ngày...... tháng ...... năm........ PHIẾU BÁO YÊU

  pdf 2p quanvokiem 12-03-2010 129 11

 • Mẫu đơn nộp tiền vào ngân sách nhà nước

  - (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế; - (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp tiền vào KBNN theo bảng kê biên lai; - (3) Chỉ

  doc 4p kieuoanh 12-09-2009 2178 259

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản